Archiv pro rubriku: Aktuality

Advent ve škole

Ve čtvrtek 6. prosince proběhla každoroční akce Advent ve škole. Letošní program začal netradičně v sokolovně vystoupením dětí z MŠ a ZŠ a následně pokračoval v naší škole jarmarkem.

Letošním programem nás provázela osvědčená Terezka Hejduková. Jako první zazpívali, zarecitovali a pohybem doplnili naši nejmenší žáčci z mateřské školy. Po nich následovalo náročné vystoupení žáků z 3. třídy. Třeťáci po dlouhém nacvičování hudebně ztvárnili pohádku O Červené karkulce a musíme zhodnotit, že se jim opravdu povedla. Vánočně jsme se naladili koledami, které nám zazpívali žáci z 1., 2. a 5. třídy. S písní Už Martin na bílém koni vystoupili prvňáčci spolu s klavírním doprovodem Nely Vojtěchové, Lucky Kolocové, Terky Drahoňovské, Elišky Machové a Aničky Fidrmucové. Hrou na klavír nám zpříjemnili večer Marek Janda, Alex Jobánková, Tobiáš Vančura, Dan Neděla, Honza Čapka a spolu s ním paní učitelka Čapková s doprovodem na flétnu. Čertovské překvapení si pro nás připravili žáci z 8. a 9. třídy, kteří ukončili program písní Půlnoční v klavírním doprovodu Terezky Bajanové. Po vystoupení jsme se přesunuli do školy, kde následovala druhá část programu – a to jarmark. Tam jsme si mohli zakoupit výrobky našich žáků, pochutnat si na vánočce či štrúdlu a vychutnávat vánoční atmosféru. Doufáme, že jste si to i letos s námi užili a za rok na viděnou!

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

Advent ve škole

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí příjemně naladit před Vánocemi, ve čtvrtek 6. 12. 2018 na Advent ve škole.

Začínáme v 16.00 hod. v sokolovně krátkým vystoupením dětí a žáků z MŠ a ZŠ, poté bude ve škole přichystaný  prodejní jarmark žákovských výrobků a občerstvení, při němž bude možno nakoupit drobné vánoční dárky, popovídat si s ostatními a vychutnávat předvánoční atmosféru.

Těšíme se na Vás!

Florbalový turnaj

Dne 6. 11. 2018 se 10 sportovkyň z 8. a 9. třídy účastnilo okrskového kola florbalového turnaje. Vedly si velice dobře a díky svému umístění na 2. místě postoupily do okresního kola. To se uskutečnilo 16. 11. 2018 opět ve sportovní hale v Jičíně. Konkurence zde již byla o poznání větší, a tak naše dvě výhry a tři prohry nakonec znamenaly krásné 5. místo.

Všem účastnicím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Sběr papíru a pomerančové kůry

Sběr papíru

Ve  školním roce 2018/2019 opět sbíráme starý papír. Musíme ho však roztřídit na karton a papír. Svázaný a lístečkem se jménem , třídou a množstvím označený, nosíme za školu ke kůlně.

Organizujeme sběr sušené pomerančové a citrónové kůry (každá zvlášť).

Citrónová kůra se suší bez dužniny (lze oloupat či vydlabat), pomerančová kůra převážně loupaná. Prosíme, odstraňte dužinu pečlivě, zbytky lákají potravinové moly. Kůra musí být dobře usušená, bez plísně. Žáci ji přinesou třídním v sáčcích s lístečkem, kde bude jejich jméno, o jakou kůru se jedná a hmotnost kůry v sáčku.

Sběr bude probíhat cca do konce dubna nebo do odvolání.

KOPIDLENSKÝ KVÍTEČEK a KOPIDLENSKÝ JELEN.

Dne 12. října se žáci naší školy zúčastnili soutěže KOPIDLENSKÝ KVÍTEČEK a KOPIDLENSKÝ JELEN.

V Kopidlenském kvítečku se Diana Munzarová, Michaela Rejlková a Adam Hartman v soutěži družstev umístili na 2. místě. V soutěži jednotlivců Diana zvítězila a Michaela skončila čtvrtá. Soutěžilo se v poznávání rostlin, ve znalostech o přírodě a volitelném úkolu. Michaela si zvolila aranžování, Adam zábavný sportovní úkol se zahradnickou tematikou a Diana poznávala ovoce a zeleninu podle chuti a vůně.

V soutěži Kopidlenský jelen se Tereza Hejduková, Veronika Bajanová a Tereza Chvalinová umístily na pěkném 5. místě. Soutěžily v poznávání lesních rostlin a zvěře, ve znalostech o přírodě a ve střelbě na cíl.

Děkujeme žákům za skvělou reprezentaci školy.

Členská schůze SRPŠ Železnice

Členská schůze SRPŠ Železnice se uskuteční 21. 11. 2018 v 16.00hod. v tělocvičně školy, poté budou hned pokračovat třídní schůzky rodičů.

Těšíme se na Vaši účast

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy, Bc. Natalija Holubová, předsedkyně spolku

Vystoupení 100 let České republiky

V neděli 28. října 2018 uplynulo sto let od založení České republiky. I naše škola se zapojila do oslav narozenin stoleté dámy. Na čtvrtek 25. října jsme si připravili speciální program, a to televizní vysílání Masarykovy základní školy.

Program zahájila zábavná vědomostní soutěž, ve které se čtyři týmy utkaly o pamětní medaile. Moderátor jim kladl všetečné otázky týkající se významných osobností české historie, kterými byli Cyril a Metoděj, sv. Václav, Jan Hus a Jan Amos Komenský. Soutěžící se nedali a statečně odpovídali na dotazy. Síly byly natolik vyrovnané, že si nakonec medaile v podobě lipového listu odnesli všichni.

Po soutěži již byl čas na dokument, který připomněl některé historické okamžiky českého státu a také významné svátky, které slavíme. Pouť časem jsme samozřejmě zahájili 28. října 1918. Poté jsme se přesunuli do 8. května 1945, po kterém následoval smutný 21. srpen 1968 a smrt Jana Palacha. Připomněli jsme si, jak se slavil 1. máj a pak už přišel 17. listopad 1989 a 1. leden 1993.

Na závěr nemohla chybět česká státní hymna, kterou si s chutí zazpívali i diváci. Popřejme tedy naší republice, aby se dožila ještě přinejmenším dalších sto let.

Fotografie z vystoupení zde.

Strašidelné odpoledne ve školní družině

Hudbu, hry, soutěže, to vše si připravily pro děti v obou odděleních školní družiny paní  vychovatelky. Děti v 1. oddělení ŠD se jako mávnutím kouzelného proutku rázem staly příšerkami, tím zábava mohla začít. Všechna strašidýlka tancovala, smála se a bavila se, až se v herně družiny třásly stěny. A aby si strašidelné bytosti trochu odpočinuly od divokého tance, byly pro ně připravené různé soutěže. Strašidýlka musela s dýní na hlavě přejít po pavučině, také házela dýní na duchy a ani střelbou do ducha odpoledne stále nekončilo… Mezitím si pochutnávala na červících ve slizu, krvavých prstech a na různých dalších dobrotách.

Na závěr si každé strašidýlko zabalilo svoji mumii. Zbytek odpoledne jsme strávili zhlédnutím oblíbené pohádky Bílá paní na hlídání.

Také naše odrostlejší strašidla ze 2.odd. ŠD přivítala Strašidelné odpoledne s nadšením. V naší čarodějnické sluji (rozuměj tělocvična) si vyzkoušela tyto soutěžní disciplíny: chůzi po pavučině, počítání netopýrů a pavouků, hod dýní na cíl, jízdu na koštěti, tanec s dýní a strašidelné disco. Značně unavena pak všechna strašidla odletěla na dvou létajících strojích do útulnější sluje (rozuměj družinka), kde se vrhla na připravené občerstvení. Celé odpoledne se velmi vydařilo!

Pevně věříme, že se k nám tato strašidýlka příští rok zase vrátí.

  • Děkujeme rodičům, kteří poslali či přinesli do školní družiny sponzorské příspěvky ve formě sladkostí. Všechny tyto odměny budou postupně rozdány dětem při soutěžích a celodružinových akcích.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

100. výročí založení Československa

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na vystoupení žáků, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 16.00 hodin v sokolovně. Vystoupení je pořádané ke 100.výročí založení Československa.
Rodiče si vyzvednou žáky 1. stupně  po skončení vystoupení ve škole, kde budou čekat pod dozorem učitele.

 

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
školské radě končí tříleté období, a proto je nutné sestavit novou školskou radu. Po Vašich dětech bude v nejbližších dnech poslán kandidátní lístek, kam je třeba zapsat návrh dvou kandidátů. Může být navrhnut kdokoliv z řad zákonných zástupců žáků naší školy.
Po sečtení navrhovaných kandidátů se vybere 10 nejčastěji navrhnutých, ze kterých se během třídních schůzek dne 21. listopadu 2018 zvolí 2 noví členové školské rady.

Obálku s kandidátním lístkem, který přinese Vaše dítě domů, prosím vraťte vyplněný nejdéle do pátku 9. listopadu 2018 do 12.00hod. zpět do školy třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Děkuji za spolupráci S. Munzarová

Nabídka zaměstnání

Nabízíme místo asistentky pedagoga v ZŠ. Asistentka bude pracovat se dvěma žáky se zdravotním znevýhodněním v období  24. 9. 2018 – 31. 8. 2019 . Úvazek 40 hod./týden. Vzdělání: jakékoliv pedagogické či kurz asistenta pedagoga.

Kontakt: S. Munzarová – mobil 731 891 828, e-mail: skola@zszeleznice.cz

 

Začátek školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 bude zahájen 3. září 2018 v 7.45hod. Budova školy bude pro žáky otevřena od 7.25hod.

Ukončení výuky pro žáky 2. – 9. ročníku bude v 9.30hod., pro žáky 1. ročníku v 8.30hod. Družina tento den nefunguje, obědy pro žáky nejsou.

Užijte si posledních prázdninových dnů a v září se na Vás těšíme!

Přednáška ve školní družině

V úterý 22.5. 2018 se děti ze školní družiny zúčastnily interaktivní přednášky „Jíme zdravě a s chutí“. Program proběhl pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a Spolku My a děti z.s. Děti si shrnuly pravidla zdravého stravování v rámci pravidla 3P – přiměřeně, pravidelně, pestře. Taktéž se dozvěděly, kolikrát denně jíst, jak vybrat správné nápoje, jak nakupovat a uchovávat potraviny. Za odměnu dostaly pracovní sešit, ve kterém si mohou získané informace formou hry zopakovat.

  

  

Sportovní odpoledne

Ve středu 16. 5. pořádala naše škola pro žáky a děti z mateřské školy sportovní odpoledne. Děti si mohly svou obratnost a sportovní zdatnost vyzkoušet v 9 různých disciplínách, které jim učitelé připravili (střelba ze vzduchovky, hod granátem, prolézání pytlem, kimovka, šifry…..) Již tradičně si zacvičily s paní Filipovou zumbu. Odpoledne se vydařilo, přestože málokdo věřil, že se počasí umoudří. Nakonec vše vyšlo a svítilo nám i sluníčko. Děti závodily s velkým nasazením a jejich závodní kartičky se rychle plnily razítky. Brzy přibíhali první závodníci pro sladkou odměnu. Účast byla vysoká, téměř 100 dětí. Nejmladší děti přišly v doprovodu rodičů. Po závodě se konalo opékání špekáčků.

Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdaru akce. Školní kuchyně připravila čaj, ochotné maminky napekly nějaké dobroty.

Foto:

McDonald´s Cup

Žáci 4. a 5. ročníku se již po několikáté účastnili fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Ani letos nezklamali a ukázali, že fotbal skutečně umí. V okrskovém kole se umístili na 2. místě, které jim zajistilo postup i do okresního kola. I zde si vedli velice dobře a za podpory a rad fotbalového trenéra ze Železnice I. Tomince získali krásné 3. místo!

Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!

Sportovní odpoledne

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice

                   vás srdečně zve na

  SPORTOVNÍ  ODPOLEDNE

Kdy: 16. 5. 2018

Kde: fotbalové hřiště

V kolik: od 16:00 do 18:00 hodin

Program:

  • hod granátem na cíl

  • obratnost

  • kimovka

  • zumba

  • skákání v pytli

  • šifry

  • překonávání překážek

Po ukončení soutěží posezení u táboráku.

S sebou: uzeninu, pečivo, sportovní oblečení a obuv

Nápoje, občerstvení: možnost zakoupení ve stánku

Uvítáme dobrotu navíc: ovoce, zeleninu, placku,….

Za dítě zodpovídá rodič!

V případě nepříznivého počasí se akce odkládá.

Těšíme se na vás!

Štafetový pohár

Opět jsme se zúčastnili se šestnácti žáky z 1. stupně naší školy okresního kola Štafetového poháru pořádaného v Jičíně. V konkurenci 7 škol jsme si nevedli špatně. V doplňkových disciplínách obsadila Sára Rejlková (5. tř.) 1. místo ve skoku dalekém a Michaela Lokvencová (5. tř.) 1. místo v hodu jednokilogramovým medicinbalem. Celkově jsme obsadili 5. příčku.

Všem sportovcům děkuji za výbornou reprezentaci školy a snahu podat nejlepší výkony.

S. Munzarová

Fotografie zde

Den Země

V pátek 20.4. se žáci z celé školy vydali do terénu, aby v rámci Dne Země uklidili odpadky ve městě i v jeho okolí. Zatímco ve městě mnoho nepořádku nebylo, v okrajových částech se toho našlo hodně. A protože se naši žáci práce neštítí, podařilo se jim zkrášlit už tak krásnou Železnici.

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Ke dni 24. 4. 2018 se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od šk. roku 2018/2019 v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice, u dětí s těmito evidenčními čísly:

MZŠ 201801  Přijat/a

MZŠ 201802  Přijat/a

MZŠ 201803  Přijat/a

MZŠ 201804  Přijat/a

MZŠ 201805  Přijat/a

MZŠ 201806  Přijat/a

MZŠ 201807  Přijat/a

MZŠ 201810  Přijat/a

MZŠ 201811  Přijat/a

MZŠ 201812  Přijat/a

MZŠ 201813  Přijat/a

MZŠ 201814  Přijat/a

MZŠ 201815  Přijat/a

MZŠ 201816  Přijat/a

MZŠ 201817  Přijat/a

MZŠ 201818  Přijat/a

MZŠ 201819  Přijat/a

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy

Ředitelské volno

V pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 vyhlašuji po projednání se zřizovatelem v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., („školský zákon“), z organizačních důvodů pro žáky základní školy volné dny.

Mgr. Soňa Munzarová

Úspěšný zápis do 1. třídy

Ve středu 11.4.2018 v naší škole proběhl zápis do 1. třídy a máme velkou radost z toho, kolik dětí k zápisu přišlo. Už teď je jisté, že budeme mít minimálně 17 prvňáčků. Kromě předškoláků z naší školky přišly i děti z Bradlecké Lhoty, Cidliny, Valdic i Jičína. Budoucí prvňáci absolvovali pohádkovou cestu plnou úkolů a za jejich splnění získali dárky, které vyrobili naši žáci. Na všechny prvňáčky už se moc těšíme!

Foto ze zápisu zde.