Archiv rubriky: Aktuality

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2023/2024

Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ bude probíhat v přízemí ZŠ ve středu dne 12. dubna 2023 od 13.00hod. do 16.00hod..

Do 1. ročníku se zapisují děti, které dovrší k 31. 8. 2023 šestý rok věku (tj. narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017), a děti, jimž byl povolen loni odklad školní docházky.

Kritéria přijetí

Ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice (dále jen „ZŠ“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024.

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice bude ve školním roce 2023/2024 otevírat 1 první třídu do maximálního počtu 24 žáků.

Podmínky přijetí:

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v obcích pod správou města  Železnice – Cidlina, Těšín, Zámezí, Březka, Doubravice, Pekloves, Železnice, obce Bradlecká Lhota a Kyje.
 2. Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice.
 3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy a zákonných zástupců losovaných dětí. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O termínu losování budou zákonní zástupci, kterých se losování bude týkat, včas vyrozuměni.

Průběh zápisu

Zápis se bude skládat z části formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce – a části motivační.

Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pomocníci z řad žáků a pedagogové – zapisovatelé, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí dítěte. Žádost se vyplňuje ve třídě určené k zápisu. Mezitím dítě absolvuje „pohádkové putování“ s učitelem, během kterého bude plnit zábavné úkoly. Přitom učitel pozoruje chování dítěte, jeho samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce, koncentraci pozornosti, řečové schopnosti a jiné. To vše nám slouží k posouzení zralosti dítěte. Po splnění úkolů čeká na děti malá odměna.

Pokud by si zákonní zástupci chtěli Žádost o přijetí přinést vyplněnou již k zápisu, je možné tiskopis stáhnout z našich webových stránek školy: https://www.zszeleznice.cz/dokumenty/zapis-do-1-rocniku/

K žádosti o přijetí předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. V případě cizinců je to pas. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (fotokopií rozsudku).

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní dveře školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým bude dítě v seznamu evidováno.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, tedy 12. 4. 2023. Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

V PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín – telefonicky: 493 533 505, 733 544 134 nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ – tiskopis ke stažení zde – https://www.poradenstvikhk.cz/wp-content/uploads/2022/10/F7_Zadost_o_poskytnuti_poradenske_A_Pro.pdf

nebo pomocí on-line formuláře zde: https://www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-jicin/#online

Je-li Vašemu dítěti doporučen z PPP (SPC) a od lékaře odklad povinné školní docházky, podejte Žádost o odklad. Pokud posouzení od školského poradenského zařízení či od lékaře v době zápisu ještě mít nebudete, podejte Žádost o odklad (k dodání příloh budete vyzváni) i Žádost o přijetí (pro případ, že by Vám odklad nebyl doporučen).

Podmínky přijetí dětí mladších

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

Desatero pro rodiče

Olympiáda v anglickém jazyce

Minulý týden na naší škole proběhlo 1. kolo Olympiády v anglickém jazyce v kategorii I.A pro žáky 7. tříd a kategorii II.A pro žáky 8. a 9. tříd. Olympiády se celkem zúčastnilo 18 žáků. Soutěž se skládala ze dvou částí – poslechová část ověřila schopnost žáků porozumět mluvenému slovu a ústní část zase otestovala komunikační schopnosti soutěžících, když ve dvojicích či trojicích konverzovali na zadaná témata.

V kategorii pro žáky 7. tříd byly výkony některých soutěžících velmi vyrovnané a nakonec těsně zvítězila Magdalena Droznová před Emou Khunovou a Zuzanou Menclovou.

V kategorii pro žáky 8. a 9. tříd si vítězství připsal Patrik Gönnerth a svým skvělým výkonem předstihl Janu Kittlerovou a Anežku Vojtěchovou.

Vítězové obou kategorií postupují do okresního kola, které proběhne 14.3. na gymnáziu v Nové Pace. Budeme jim držet palce.

Všem soutěžícím děkuji za účast a vítězům gratuluji.

Den bláznivých účesů

15. 2. 2023 jsme si běžný školní den zpestřili netradičními účesy. Pestrých účesů bylo mnoho. Drobnou cenu získali tři žáci, které hlasováním vybrali jejich spolužáci, a několik dalších ocenili ještě učitelé.

Lyžařský kurz – 6. den – pátek

Celý kurz utekl jako voda a my se museli sbalit, opustit chatu a vrátit se domů. Ke snídani nám pan kuchař připravil milé překvapení a usmažil na přání dětí výborné lívance. Po snídani nám pomalu začali odvážet lyže a tašky a my vyrazili pěšky k autobusu. Po cestě jsme si užili ještě spoustu legrace při koulování nebo povídání. Autobus už na nás čekal, a tak stačilo jen vše naložit a vyjet. Ke škole jsme dorazili před polednem zdraví, bez zlomených kostí i lyží.

Lyžařský kurz se i přes počáteční obavy, jak to bude se sněhem, vydařil a všichni jsme si ho opravdu užili.

Lyžařský kurz – 5. den – čtvrtek

Ranní rozcvička v zasněžené krajině nad chalupou byla dnešní ráno doprovázená mlžnou clonou, která bohužel nedovolila slunci, aby se ukázalo. Ani po snídani tomu nebylo jinak, a tak jsme vyrazili na Pěnkavčí vrch bez sluníčka. Bylo nás tentokrát o jednoho méně, protože zvýšená teplota nedovolila jednomu lyžníkovi zavítat na svah. Zachumlal se tedy do peřin a tělu dopřál odpočinek.

Bylo přimrzlo, a tak včerejšími plusovými teplotami změklý sníh ztvrdnul a zrychlil jízdu. Na některých místech trochu vyčuhovaly větvičky borůvčí nebo trávy, ale i přesto se dalo slušně sjezdovat. Kolem 13.hodiny však na sjezdovku sestoupila hustá mlha, ve které byla viditelnost asi na 10m. Někteří se proto rozhodli opustit trať a sjet na lyžích na chalupu o trochu dříve. Jiní borci však vytrvali a vychutnávali si svah do poslední chvíle.

Po návratu ze svahu nás čekal opět výborný oběd a po něm balení sjezdovek i běžek tak, aby byly lyže připraveny na ranní odvoz k autobusu.

Po odpoledním poobědovém klidu jsme se vydali na abecední putování Krkonošemi a dozvěděli se tak spoustu zajímavostí o Krkonoších.

Také se k nám před balením lyží donesla nepříjemná zpráva o ztrátě mobilního telefonu jednoho z našich lyžníků. Došlo k ní s velkou pravděpodobností na sjezdovce, a tak jsme rozjeli malou pátrací akci. Vydali jsme se ve třech lidech zpátky na sjezdovku a prohledávali ji. Zprvu jsme byli neúspěšní, ale po kontaktování rodičů majitele telefonu se jim podařilo ztracený telefon na dálku přesně lokalizovat a rozeznít jej tak hlasitě, že jsme jej nakonec našli zapadlý ve sněhu kousek od upravené části sjezdovky. Radost nad nalezením telefonu byla veliká!

Po večeři jsme věnovali čas celkovému zhodnocení kurzu a povídali si o celotýdenních dojmech. Bylo to tu moc fajn a každý si odváží spoustu nových zážitků. Jen je nám líto, jak moc rychle celý ten týden utekl. Tak zas někdy jindy :o).

Lyžařský kurz – 4. den – středa

Dnešní den jsme jako včera zahájili krátkou rozcvičkou venku a po vydatné snídani konečně mohli vyrazit na sjezdové lyže na opravdovou sjezdovku. Při přechodu k ní jsme se pěkně rozhýbali, protože sjezdovka Pěnkavčí vrch je od chalupy asi 1200m. Lyže a přeskáče nám odvezli na skútru, a tak jsme šli nalehko jen s hůlkami. Sněhu nebylo sice příliš, ale na sjezdování to stačilo. Oběd jsme měli posunutý až na 15.00hod., a tak nás čekalo 4,5 hodiny sjezdování. Rozdělili jsme se na tři skupiny podle zvládnutých sjezdových dovedností a užívali si při jízdách nádherného slunečného počasí. Byla to úplná lyžařská idyla. I původně nelyžaři zvládli sjet kopec několikrát. I když zprvu nevěřili tomu, že se jim podaří nezbedná prkna pod nohami ovládnout, sjezdovku opouštěli jako „lyžníci“.
Na chalupě nás po návratu čekal výborný oběd a zasloužený odpočinek. Ten vyplnil každý podle své chuti: společným sledováním filmu Poslední závod, hraním her, procházkou venku a nebo jen tak povídáním.

Po večeři nás čekal večerní program – tentokrát zdravověda. Na čtyřech stanovištích jsme probrali základy první pomoci a něco si i prakticky vyzkoušeli.

Snad nám Krkonoše zítra přichystají zase tak krásný den, jako byl ten dnešní!

Pár fotek z dnešního dne:

Lyžařský kurz – 3. den – úterý

Třetí den lyžařského kurzu jsme z důvodu neupravení sjezdové tratě (ta bude až zítra) věnovali ještě běžeckému lyžování. Tentokrát jsme se rozdělili na 3 skupinky – „neběžkaři“ zůstali s panem školníkem na okruhu za chalupou okolo Červeného vrchu, druhá početně nejsilnější skupinka se vydala na Portášky a okruh okolo Pěnkavčího vrchu (cca 10 km) a nejzdatnější běžci se vydali přes Portášky na Růžohorky se zabočením na okruh okolo Pěnkavčího vrchu a zpět k chalupě (cca 13 km). Počasí bylo nádherné, slunečné a i když někteří měli obavy, zda vše zvládnou, všichni doběžkovali ve zdraví a pohodě zpět k chalupě. Měli jsme objednaný oběd na později, a tak jsme nemuseli nikam spěchat.

Po poobědovém klidu nám odpolední program začal v 15.00hod. a opět si každý mohl vybrat, na co se cítí. Nesjezdaři se s panem školníkem vydali na kopec nad chalupu a trénovali tentokrát i zatáčky a další jezdecké dovednosti. Všichni to zvládli skvěle, a tak jsou na zítřejší sjezdovku dobře nachystáni. Kdo chtěl odpoledne strávit ještě na běžkách, mohl se vydat okolo Červeného vrchu. Za odpoledne zvládli ještě 2 okruhy v celkové délce 5 km. Kdo nechtěl mít na nohách lyže, nazul boty a věnoval se koulovačce, stavění sněhuláka nebo jen tak hrátkám ve sněhu.

Odpolední program jsme zakončili úklidem běžeckých lyží a připravením sjezdovek, aby nám je mohli zítra ráno přepravit na svah.

Večerní program byl tentokrát věnovaný sjezdovému lyžování – pravidlům na sjezdovce a zhlédli jsme videa s tím, jak správně sjezdovat. Večerní program jsme zakončili společnými hrami.

Celý den vyšel báječně a někteří mají v nohách dokonce i víc jak 15 km. Slušný výkon!!!

Lyžařský kurz – 2. den – pondělí

Dnešní den jsme celý věnovali běžeckému lyžování. Hned po snídani jsme lyže namazali a vyrazili nad chalupu, kde je v délce 2,5km běžecký okruh okolo Červeného vrchu. Po úvodním rozcvičení jsme si několikrát dali asi 100m rovinku a poté jsme se vydali již na okruh. Každý si jel svým tempem. Někdo zvládl okruh dvakrát, někdo jen jednou. Všichni ale běžkovali! Občas se objevil pád, ale nikdo neklesal na mysli a statečně se pustil do běhu dál. Po obědě a poledním klidu jsme se rozdělili do třech skupin. Skupinka sjezdových nelyžařů se s panem školníkem věnovala nácviku základních sjezdových dovedností na mírném kopečku nad chalupou. Za dvě hodiny udělali krásný pokrok! Skupinka zdatných běžkařů se vydala na Portášky a na okruh okolo Pěnkavčího vrchu. Bylo to asi 10 km, část trasy byla upravená a všichni zvládli trasu skvěle! Méně zdatní běžkaři (či ti, kteří si na delší trasu netroufali) zůstali na okruhu okolo Červeného vrchu, na kterém jsme byli již dopoledne. Trasu jsme měli již pěkně prošlápnutou, a tak tentokrát všichni zvládli okruhy dva a někteří dokonce i tři! Protože jsme chtěli ještě využít času venku a na další okruh by to již časově za světla nedalo, uspořádali jsme venku sněhovou koulovačku. Všichni zúčastnění si ji skvěle užili.

Během pauzy mezi odpoledním a večerním programem se trochu „karbanilo“, hrálo hry, povídalo, hrálo na mobilu – každý se zařídil podle své libosti.

Večerní program žáky seznámil s historií lyžování a podívali jsme se na ukázky závodů našich nejlepších sportovců.

Suma sumárum – skvělý den!!!

Tady je pár fotek z dnešního dne.

Lyžařský kurz 2023 – 1. den – neděle

V neděli 22. 1. v půl desáté dopoledne jsme vyrazili od školy směr Velká Úpa. Po hodinové jízdě jsme dojeli na náměstí a vyšli k Chatě Borůvka pěšky. Zavazadla nám odvezli na skútru. Po příchodu jsme se ubytovali a naobědvali. Krakonoš nám dopřál sněhovou peřinu, a proto jsme mohli odpoledne vyrazit alespoň na louku nad chatu, protože sjezdovka kvůli malé vrstvě sněhu ještě není upravená. I tak jsme si to užili. Trochu jsme si „udupali“ terén a mohli se vrhnout do nácviku základu pohybu na sjezdových lyžích. Vydrželi jsme až skoro do setmění. Po večeři nás pan učitel Kracík seznámil se základy běžeckého lyžování, které nás čeká zítra.

Pár fotek zde:

Den dvojčat

Dnes se na naší škole uskutečnil Den dvojčat. Úkolem bylo přijít oblečeni či upraveni co nejpodobněji tak, aby vznikl dojem identických osob – dvojčat či vícerčat. Z každého ročníku se zapojilo několik nadšenců, a tak jsme si malou změnou zpříjemnili dnešní den ve škole. Posuďte sami, jak se vše zdařilo :o).

Tříkrálová sbírka 2023

7. ledna jsme opět s několika dospělými dobrovolníky mohli pro Oblastní charitu Jičín ustrojit naše školáky a další děti ze Železnice, Zámezí či Cidliny za tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara – a obejít domácnosti v Železnici, na Těšíně, prvně také v Zámezí a podruhé i v Cidlině. Celkově se sešlo 7 dospěláků a 27 dětských dobrovolníků, kteří utvořili 7 skupinek a svou koledou žádali o finanční příspěvek pro potřebné. Všem zúčastněným a především dárcům patří velký dík, protože koledníci vybrali 42 809,-Kč!

Děkujeme a budeme se těšit na další ročník!

Koledníci Tříkrálové sbírky 2023 v kostele sv. Jiljí v Železnici

Lednový QR kalendář

Začíná leden, blíží se pololetí a tak možná víc přemýšlíte o dobrých známkách a jak se k nim dostat. Náš kalendář přinese každý den jednu radu ukrytou v QR kódu. Kód naskenujte svým mobilem na nástěnce ve škole nebo zde na webu.

Při chybném načtení (objeví se nějaké číslo) doporučujeme kliknout na požadovaný obrázek s kódem, ten se zvětší na celou obrazovku a takto v plném rozlišení by se již text měl správně dekódovat.

Abyste nemuseli načítat vše přes kódy, přidáme sem zpětně i textové verze našich rad.

 1. Blíží se pololetí a ty máš pocit, že je potřeba se toho učit víc a víc? Cítíš úzkost, že to nemůže dobře dopadnout? Vyčítáš si, že to nemůžeš stihnout, protože jsi se nezačal učit dřív a teď už je toho moc?
 2. Učit se víc a víc? Nesmysl. Je potřeba učit se lépe. Tak, aby sis toho víc zapamatoval. V následujících dnech se zkusíme podívat na možnosti, které máme. Každý den tu bude jedna nová rada k učení.
 3. Hlavně ale musíš chtít; tvoje vůle a chtění je hlavní podmínkou úspěchu. Pokud si pasivně odsedíš čas ve škole i doma nad sešitem či knihou, neučíš se. Když bereš učení jen jako protivnou povinnost, nemůžeš mít dobré výsledky. Ber to jako svůj osobní cíl a přistupuj k němu aktivně. Rozhodni se dnes, že se vše potřebné opravdu naučit chceš a budeš na tom naplno pracovat!
 4. Nenech se při učení vyrušovat. Potřebuješ se zcela soustředit na to, co zrovna chceš dostat do hlavy. Domluv se s ostatními v rodině, že teď potřebuješ klid, ať za tebou nikdo nechodí. Plně se soustřeď. Čím víc jsi při učení aktivní a soustředěný, tím rychleji se učíš!
 5. Co tě nejsnáze vyruší? Tvůj vlastní mobil. Dej ho na dobu učení pryč. Nejlépe úplně do jiné místnosti. Kamarádi to bez tebe na potřebnou dobu vydrží a ty bez nich taky. Nebo ho úplně vypni a celou dobu učení ho ani neber do ruky.
 6. Jestli můžeš, uč se z papírových materiálů, počítač či jiná technika je moc velké lákadlo k úniku od učení. Sám víš nejlépe, jestli dokážeš zapnout jen stránku, kterou máš použít. Pokud potřebuješ úkol udělat na počítači, dělej tu práci opravdu s myšlenkou jen na učení, nepouštěj nic jiného. Videa a sociální sítě jsou největší zloději soustředění.
 7. Před učením si dojdi na záchod, připrav si nějaké pití, případně si dej něco málo k jídlu. Nastav své tělo na maximální nerušený výkon. Otevři si na 5 minut naplno okno, trochu si zacvič, mozek potřebuje na práci kyslík. Připrav si místo, kde se budeš učit, ať tě tam nic nerozptyluje. Nachystej si všechny potřebné pomůcky, ať nic nehledáš.
 8. Emoce ovlivňují celý náš život, takže i učení. Když se půjdeš učit otráveně, naučíš se méně, než pokud k této práci přistupuješ s dobrou náladou. Plánuj si nějaké malé odměny za to, že se naučíš danou látku. Něco dobrého, oblíbená činnost, hudba, pokec s kamarády, prostě cokoliv, na co se můžeš těšit.
 9. Na učení je potřeba se soustředit, myslet jen na něj. Do plného soustředění se člověk dostane průměrně za 20 minut. Takže 3 vyrušení ti mohou zničit hodinu práce. Pak si říkáš, že se pořád učíš a stejně nic neumíš. Důvodem je, že si nenastavíš podmínky pro klid při učení. Zařiď si nerušený prostor a čas na učení.
 10. Samotné čtení je velmi slabá metoda učení. Sledování písmen očima je málo. Ale bez čtení to většinou nepůjde. V dalších dnech si řekneme, jak čtení využít lépe. Také se můžeš zkusit učit na různých místech nebo v různých polohách; třeba zjistíš, že si víc zapamatuješ v kuchyni než v pokojíčku nebo při chůzi po pokoji než při sezení na židli.
 11. Zkus si číst učivo nahlas. Ze začátku ti to bude divné, ale když čteš nahlas, tak nejen čteš, ale zároveň posloucháš, zapojuješ víc smyslů. Mnoho z nás se učí sluchem, dobře si pamatují to, co ve škole slyšeli. Čím víc smyslů zapojíš, tím víc si zapamatuješ.
 12. Když se učíš, zkoušej si klást otázky na danou látku: Proč je to takto? Jak to funguje? Než se začneš učit, zamysli se: Co už o tomto tématu vím? Co si pamatuji z hodiny? Na co by ses zeptal, kdybys byl učitel a zkoušel žáka z této látky? Všechny ty otázky ti pomohou látku lépe pochopit a tím si ji i zapamatovat.
 13. Když už si myslíš, že tuto látku umíš, popros někoho, ať tě z ní vyzkouší. Dej mu materiály, ze kterých ses učil, a požádej ho, ať se tě ptá. Vyzkoušíš si, jak odpovídáš v mírném stresu. Trocha stresu je dobrá, napomáhá to učení. Ale velký stres v okamžiku písemky, na kterou ses nepřipravoval, může způsobit, že si nevzpomeneš ani na to, co sis pamatoval.
 14. Hudba obecně patří mezi rušivé faktory. Snadno se zaposloucháš, tvůj mozek uteče od učení a dalších 20 minut se těžko vracíš do plného soustředění. Pusť si raději třeba 3 oblíbené písničky před tím, než se začneš učit. Zvednou ti náladu, ale už tě nebudou rušit. Můžeš si hudbu naplánovat jako odměnu, až už to budeš umět, nebo jako přestávku mezi tématy.
 15. Udělej si kartičky na slovíčka nebo i třeba na fakta z jiných předmětů. U slovíček je jedna strana v cizím jazyce a druhá česky. U jiných předmětů je na jedné straně pojem a na druhé jeho vysvětlení. Nebo otázka a správná odpověď. Různé předměty piš různými barvami, ať se ti karty snadno třídí. Kartičky procházej každý den. Když nějakou odpovíš třikrát správně, dej ji na jinou hromádku, ke které se vrátíš až za 2-3 dny. Pokud si ji pamatuješ i potom, můžeš ji vyřadit. Pokud ne, vrať ji do opakovací hromádky.
 16. Nejlepší způsob, jak se něco naučit, je vysvětlovat to někomu jinému. Může ti pomoc, když někomu budeš vysvětlovat danou látku. Spolužákovi, mladšímu sourozenci nebo třeba plyšákovi. Postav se do role učitele a nauč je to! Připrav si, jak a co budeš dělat.
 17. Klíčem k učení je opakování, bez toho to nejde. Nejlepší je začít hned ten den, kdy jste novou látku brali ve škole. Stačí si jen hlasitě a s plným vnímáním přečíst probranou látku. Pokračuj stejně druhý a třetí den. Zjistíš, že si vybavuješ čím dál víc. Tímto způsobem se naučíš mnohem víc, než když si jen opakuješ látku před příští hodinou. A dokonce ti to zabere méně času! Některé předměty jako třeba matematika se dají naučit jen procvičováním. Čím víc příkladů spočítáš, tím lepší v tom budeš.
 18. Pro aktivní učení je skvělé tvořit si tzv. myšlenkové mapy. Stručně řečeno jde o větší papír k jednomu tématu. Téma napíšeš do středu a od něj vedeš větve, kde každá větev je jedna myšlenka. Pokud chceš vědět víc, vyhledej si slova „myšlenkové mapy“ na internetu.
 19. Potřebuješ chápat to, co se máš naučit. Učit se něco, čemu nerozumím, je marný boj. Jestli danou látku nechápeš, zjistíš to hned při prvním opakování. Polož si otázky: Proč je to zrovna takhle? S čím to souvisí? Na co to navazuje? Co na tom ještě nechápu? Ve kterém kroku tomu přestávám rozumět? Připomíná mi to něco? Zeptej se spolužáků, zda ti mohou tuto látku vysvětlit. Pokud ne, zajdi hned další den za svým vyučujícím a popros ho o konzultaci, kdy by ti to zkusil znovu vysvětlit.
 20. Věřte, nevěřte, i jídlo vám může pomoci s učením. Skvělé je různé ovoce, zelenina nebo oříšky. Nejlepší jsou čerstvé, dodají tělu spoustu potřebných látek. Výhodu má také ten, kdo jí hodně mořských ryb nebo potraviny bohaté na železo, tedy červené maso, vnitřnosti a listovou zeleninu. Potraviny s průmyslovými barvivy a konzervanty (bonbony, bublinkové nápoje či uzeniny) naopak škodí.
 21. Víš o tom, že každý se učíme jinak? Říká se tomu učební styly. Je dobré vědět, jaký styl je ten tvůj. V dalších několika dnech se zaměříme na tyto styly. Většině vyhovuje 1 až 2 styly nejlépe. Zamysli se, co je pro tebe při učení nejdůležitější?
 22. Zrak: Pomáhá ti psát a vidět napsané učivo, kreslení obrázků, nákresů, schémat a map, užití prostorových pomůcek a pamatuješ si dobře prezentace nebo filmy. Jsi to ty? Tak když se učíš, zavři oči a zkus si danou věc představit. Piš si přehledně zápisky. Dívej se ve třídě na učitele, pomůže Ti to udržet pozornost. Doma si piš poznámky, osnovy, podtrhávej si podstatné informace. Používej barevné fixy, zvýrazňovače, kresli si své mapy, schémata, diagramy, časové osy, tvoř si kartičky se slovíčky, s osnovami a opakuj si z nich.
 23. Poslech: Pamatuješ si dobře zvuky, znělky, rytmus hudby, výklad, který slyšíš, písničky a říkanky? Buď co nejvíce přítomen ve škole, ať slyšíš výklad. V zápiscích si nech místo na dopsání důležitých informací – v hodině všechno nestihneš. Diskutuj o učivu se spolužáky, převyprávěj jim látku nebo si naopak nech látku převyprávět. Uč se s někým. Když se učíš sám, látku si nahlas čti, přeříkávej zpaměti, nahraj si ji a pak si ji pouštět. Látku si říkej rytmicky, rapuj, skládej básně nebo si text zpívej. Tvoř si mnemotechnické pomůcky a říkej si je (např. B, F, L, M, P, S, V, Z – befeleme pes se veze), i kartičky si čti nahlas.
 24. Slova: Vnímáš je v řeči i v písmu a při učení ti pomáhají slovní hříčky a mnemotechnické pomůcky? Kombinuj co nejvíce mluvení a psaní, využívej říkanky, jazykolamy a hry se slovy. Vytvářej si mnemotechnické pomůcky (viz včera) a akronymy – (první písmena ze slova – na ně napojit slova další např. S – Slovensko L – Litva O – Ohio V – Venezuela O – Oklahoma). Využij písničku, říkanku a změň slova tak, aby se jednalo o to, co se chceš naučit. Vytvoř z učiva příběh (povídku, anekdotu, film..). Při učení si text čti nahlas a měň u toho různě intonaci, hraj jako v divadle.
 25. Tělo: Dobře si pamatuješ věci, které děláš (experimenty, laboratorní práce, exkurze, hry), při učení využíváš zejména hmat, pomáhají ti gesta, pohyby. Snaž se učit se ze zkušeností, k učení si vymýšlej příklady z každodenního života, využívej modely věcí, které si můžeš ohmatat. Sám si tvoř modely a pomůcky do ruky (kartičky na opakování, hry, křížovky). Při učení choď po místnosti, hraj scénky, aby sis látku zapamatoval. Používej gesta a pohyby (např. každé slovo z názvu díla nějakého spisovatele předveď pantomimou). Při čtení si v textu ukazuj prstem, měň polohu – lež na břiše na koberci, seď na velkém nafukovacím míči apod. Dělej si přestávky, ale rychle se vrať k práci –30 min učení, 3-5 min přestávka.
 26. Logika: Máš rád práci s čísly a fakty, užití logiky, zdůvodnění, propojení látky s předchozími tématy, dáváš přednost systému a souvislostem? Když je to tvůj případ, vytvářej si propojení mezi jednotlivými prvky, sám hledej souvislosti, vysvětlení a zapisuj si objevené. Pokládej si otázky, tvoř si plány, seznamy, souhrny s logickými návaznostmi. Pokud Ti to pomůže si látku lépe zapamatovat, vyhledej si k ní další informace – statistiky, výzkumy apod. Raději vše dělej hned a neodkládej to na později.
 27. Někomu velmi pomáhá učit se s někým. Vyhovuje mu učení ve skupinách nebo s druhými lidmi, nebo když může někoho doučovat. Jestli to tak máš, co nejvíce pracuj ve skupině nebo s ostatními. Pokud to nejde ve třídě, vytvoř si svou vlastní studijní skupinku. Opakuj si co nejvíce ve skupince nebo dvojici, látku přeříkávej ostatním a také poslouchej to, co říkají druzí. Rozděl si s ostatními látku na části a pak si ji vzájemně vysvětlete.
 28. Jinému zas vyhovuje, když se může učit sám. Vyhovovalo mu samostudium třeba v době covidu, sám si propojí učivo s vlastními zkušenostmi. Jsi to ty? Využívej slovní asociace – co Tě ke slovu napadne, aby se Ti lépe učilo. Propojuj si učení se svou osobní zkušeností, veď si deník nebo poznámky. Před každým učením si najdi motivaci, proč a k čemu je pro Tebe osobně daná část důležitá.
 29. Nezapomínej na odpočinek. Nemá smysl se učit několik hodin v kuse. Po určité době totiž začíná klesat pozornost. I proto jsou ve škole přestávky, stejně si je naplánuj i doma. Dojdi si na WC, vyvětrej si, zacvič si, nasvač se. Je také dobré střídat předměty, které se učíš.
 30. Člověk nemůže stále pracovat, potřebuje také spát. Víš, že lidé jsou jediným živočichem, který si odpírá spánek, i když jeho tělo je unavené? Nemá to smysl. Pravidelný spánek je důležitý pro fungování během dne i pro učení. Snaž se spát alespoň 8 hodin denně a choď spát stále ve stejný čas. Nepřeháněj ponocování ani o víkendu, tělo se neumí hned v pondělí přepnout do pracovního režimu a propařený víkend ti zhoršuje učení další 1 až 2 dny.
 31. Nepoškozuj si tělo energetickými nápoji ani ničím jiným škodlivým. Možná ti to teď na chvilku dodá energii, ale dlouhodobě ti to narušuje spánek a poškozuje mozek. Na celý svůj život máš jen jedno tělo a jeden mozek, je to tvá zodpovědnost, jak s ním zacházíš.

Den bez aktovky

Škola není jen o učení, mnohem víc je o vztazích a společných zážitcích. Jedním z nich by mohl být i plánovaný NO SCHOOL BAG DAY neboli den bez školní tašky, který proběhne 20. 12. 2022. Kdo se bude chtít zapojit, musí si vymyslet jinou alternativu, v čem si přinese vše potřebné pro daný školní den.

Těšíme se, čím nás žáci překvapí!

Zvýšení stravného od 1. 1. 2023

Vážení strávníci,

z důvodu zdražování všech potravin a energií jsme nuceni od 1. 1. 2023 zvýšit cenu stravy, a to:

MŠ                                      3 – 6 let                                                           7 let

Přesnídávka                    10,- (původně 8,-)                                        11,- (původně 9,-)

Oběd                                  28,- (původně 25,-)                                      30,- (původně 27,-)

Svačina                              9,- (původně 7,-)                                           10,- (původně 8,- )

Celkem                               47,- (původně 40,-)                                      51,- (původně 44,-)

ZŠ                        

7 – 10 let           30,- (původně 27,-)  

11 – 14 let 32,- (původně 29,-) 

 15 a více let     34,- (původně 31,-)                 

cizí strávníci 90,- (34,- potrav.; 24,- provoz.nákl.; 32,- mzd.nákl.)      (původně 83,-)                

Výši limitu na inkasní platbě je třeba navýšit do 14. 12. 2022 tak, aby pokryla měsíční výdaje od nového kalendářního roku. Doporučujeme u žáků ZŠ 800,-Kč na žáka, u MŠ 1 100,- Kč na dítě, cizí strávníci 2000,- na osobu.

Děkujeme za pochopení S. Munzarová a R. Burgertová (vedoucí školní jídelny)

Vystoupení dětí a žáků železnickým seniorům

Děti z mateřské školy a žáci 4. ročníku ZŠ vystoupili dne 1. 12. 2022 v místní sokolovně, aby zpříjemnili Předvánoční setkání seniorů. Děti z mateřinky zvládly zdramatizovat pohádku O veliké řepě a čtvrťáci potěšili přítomné svými vánočními písněmi a básničkami. Všem účinkujícím i paním učitelkám, které všechny na vystoupení připravily, moc děkujeme!

ZAHÁJENÍ ADVENTU V ŽELEZNICI

Dne 25. 11. se žáci naší školy podíleli na zahájení Adventu v Železnici. Po slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na náměstí zazpívali zpěváci z řad školáků několik koled. Po projevu pana místostarosty se všichni odebrali na náměstí před muzeum, kde byly již připraveny prodejní stánky železnických „muzejnic“ s krásnými adventními věnci, svícny i jinými dekoracemi a kde měli i 5 prodejních stánků školáci naší školy. Sortiment byl opravdu bohatý – různé pečené sušenky a krekry, vánočky, štoly, marokánky, nudle do polévky, bezová a levandulová šťáva, ořechy v medu a jiné dobroty k mlsání, které připravili sami žáci. K tomu tam byly i dřevěné výrobky, papírové výrobky, zvonečky z květináčků našich prvňáčků, sůl do koupele, dárkové tašky, přívěsky, náušnice a další. Účast návštěvníků byla hojná a malí prodejci měli radost, že šly jejich výrobky rychle na odbyt. Během prodeje proběhlo také vystoupení na muzejním nádvoří, které dotvářelo příjemnou předvánoční atmosféru. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce i nakupujícím, kteří tak podpořili žáky naší školy a umožní, že výtěžek z prodeje, který poputuje na účet SRPŠ Železnice, poslouží pro úhradu nákladů školních výletů a podobných akcí.

Děkujeme a přejeme krásný adventní čas!

Fotografie z akce

Běh 17. listopadu v Kopidlně

I v letošním roce jsme se zúčastnili s žáky běžeckého závodu Běh 17. listopadu v Kopidlně, který se konal 9. 11. 2022. Vzhledem k vysokým nákladům na dopravu objednaným autobusem jsme v tomto ročníku zvolili jiný systém výběru běžců. Z dobrovolníků, kteří se chtěli zúčastnit, jsme zvolili ty nejrychlejší a jeli jsme hromadnou dopravou. Z celkového počtu 15 žáků, kteří závod absolvovali, bylo 5 z nich na stupních vítězů – Rozárka Kazdová, Šimon Khun – 1. místo, Adéla Nováková – 2. místo, Agáta Andrlová a Terezka Jandová – 3. místo! Ostatní účastníci naší školy se pak umístili vždy do poloviny závodníků – na 4. – 15. příčce(M. Janda – 4. místo, A. Čapek a A. Veselá – 5. místo, V. Jerie – 6. místo, A. Kulhánek a T. Drahoňovská – 7. místo, J. Andrle – 8. místo, M. Kobrle – 10. místo, J. Jenčovský – 11. místo, V. Brožíček – 15. místo) . Úspěch tedy nevídaný!

Všem závodníkům moc děkuji za skvělou reprezentaci školy i za vzorné chování během čekání na svůj rozběh.

Tak zas příští rok!

Fotografie zde.

Ředitelské volno

Na den 18. 11. 2022  vyhlašuji po projednání se zřizovatelem v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., („školský zákon“), z technických důvodů pro žáky základní školy volný den.

Na den 18. 11. 2022  po projednání se zřizovatelem v souladu s Vyhláškou o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb., § 3 odst. 2, bude z technických důvodů mateřská škola mimo provoz.

Školní jídelna 18. 11. 2022 nevaří.

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy

Pocta královně Alžbětě II.

Žáci 2. stupně si připomněli v hodinách anglického jazyka život a vládu královny Alžběty II. – ženy, která vládla neuvěřitelných 70 let Spojenému království. Po celou tuto dobu sloužila oddaně své zemi a svým skromným vystupováním a smyslem pro humor si získala přízeň velkého množství lidí po celém světě. Naši žáci vytvořili plakát z jejích citátů, přehled světových událostí z doby jejího života, rodokmen královské rodiny, mozaiku zajímavostí o jejím životě a nádherný plakát s ikonickými předměty vztahujícími se k Velké Británii a královně. Goodbye Madam!

Kroužky ve šk. roce 2022/2023

Zde je nabídka kroužků, které nabízí škola nebo externí lektoři. Cena, den konání i zahájení kroužků jsou uvedené v seznamu. Pro přijetí do kroužku pořádaného školou je třeba vyplnit přihlášku a odevzdat ji třídnímu učiteli nejpozději do 21. 9.. Pro ostatní kroužky (vedené externisty) je uveden odkaz na přihlášení, tel. číslo nebo e-mail.

Nový školní rok 2022/2023

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 7.45 hodin. Žáci se sejdou ve svých třídách s třídními učiteli, prvňáčci s rodiči vstupují do školy hlavním vchodem po schodišti. Výuka potrvá do 9.25hod., oběd v tento den žáci nemají, školní družina pro žáky nefunguje.

Od pátku 2. 9. bude přihlášeným již plně k dispozici školní družina i školní jídelna.

V pátek 2. 9. – žáci 1. – 9. ročníku budou se svými třídními učiteli, výuka pro 1. stupeň do 11.25hod., na 2. stupni bude výuka do 12.20hod..

Sbírka školních potřeb

Pro Oblastní charitu Jičín jsme uspořádali 18. – 22. 6. v naší škole sbírku školních potřeb pro děti, které jsou v obtížné životní situaci a nemohou si je nakoupit samy. Díky štědrým dárcům se podařilo vybrat plnou banánovou krabici penálů, pastelek, fixů, sešitů, vodovek a jiných školních potřeb a k tomu 3 školní tašky. Pomůcky jistě udělají školákům radost. Všem moc děkujeme!!!

Ztráty a nálezy

Během školního roku se ve škole objevily věci, ke kterým se nikdo z dětí nehlásí. Třeba poznáte vaše oblečení či obuv vy. Pošlete pak své dítko, ať si svršek či boty vyzvedne u paní uklízečky A. Brendlové.

Hasiči

1.6. navštívila naše školní družina místní Sbor dobrovolných hasičů.
Hasiči nám nejdříve představili svůj vozový park. Poté si děti mohly vyzkoušet hasičskou výstroj, seznámily se s veškerými úskalími hasičské práce. Též s vybavením vozu a ukázkami speciálního oblečení pro hasiče. Odměnou za jejich pozornost bylo stříkání hadicí na plastové láhve. Pro děti to byl největší zážitek. Na závěr celého odpoledne nám šikovné děti předvedly hasičský útok.
Děti měly velikou radost z možnosti si hasičskou techniku důkladně prohlédnout a osahat. Celé odpoledne, bylo nejen pro kluky velkým zážitkem. Děkujeme za krásné a poučné dopoledne. Návštěva u hasičů se nám moc líbila a těšíme se na další návštěvu…