Archiv pro rubriku: Aktuality

Tříkrálová sbírka 2020

I v letošním roce jsme se ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín zapojili do Tříkrálové sbírky. 14 dobrovolníků z řad žáků naší ZŠ a 1 školačka z MŠ se v sobotu 4.1.2020 vydali na obchůzku s koledou na rtech a vybírali příspěvky do zapečetěné pokladničky v Železnici a Bradlecké Lhotě.

Všem účastníkům moc děkuji!

Celkem koledníci vykoledovali v Železnici 26 509,- Kč!

S. Munzarová

Yvonne Beranová

12.12.2019

První fotbalové úspěchy ve školním roce 2019/2020

Dne 6. 12. se vybraní žáci zúčastnili okrskového kola v halovém fotbalu. Kluci vybojovali krásné 2. místo a postup do okresního kola, které by se mělo konat na jaře.

Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Brloh (Brněnská logická hra) – úžasný úspěch týmu deváťáků v Brně

Již několik let se každoročně účastníme internetové soutěže Brloh. V letošním roce se nám podařilo něco neuvěřitelného. Z 418 týmů ze základních škol z celé republiky jsme po třech základních kolech a malém finále  skončili na 18.místě.  A pak to přišlo – byli jsme pozváni do Velkého finále, které se konalo na Masarykově univerzitě v Brně. A ani tam se Adéla Maťátková, Filip Burgert a Jakub Tuček neztratili. Své úžasné umístění jsme vylepšili ještě o šest míst. Náš konečný výsledek byl 12. místo, přičemž jsme měli stejný počet bodů jako tým před námi (bohužel jsme měli o jednu chybu víc).

Marie Marková

Advent ve škole

V úterý 3.prosince se konal oblíbený Advent ve škole. Kvůli zvyšujícímu se zájmu rodičů a veřejnosti o tuto akci se vystoupení žáků ZŠ a MŠ konalo již druhým rokem v místní sokolovně a letos jsme byli rádi, že se tam nakonec obrovské množství návštěvníků vůbec vešlo. Žáci vystoupili s vánočními písněmi, básněmi a říkankami. Program zpestřily i tance s pompony, zumba a hra na hudební nástroje. I přes drobné nedokonalosti způsobené trémou nebo technikou se představení povedlo a jistě přispělo k vánoční atmosféře.

Následný jarmark v prostorách školy uspokojil mlsné jazýčky a oko návštěvníků. Mohli si zde nakoupit vánoční cukroví, vánočky, štoly, dárečky pro blízké a také se mohli občerstvit jednohubkami. Krásnou atmosféru podtrhla i nádherná výzdoba školy, milé úsměvy přítomných a radost dětí, které prodávaly své výrobky ve stáncích jednotlivých tříd.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě této tradiční akce, a doufám, že se zase za rok při této předvánoční akci shledáme.

Foto z akce najdete zde.

Zdražování obědů

Vážení rodiče,
v důsledku zvyšování cen potravin pro přípravu stravy ve školní jídelně jsme nuceni zvýšit cenu obědu o 2,- Kč. Prosím Vás o navýšení limitu inkasa zřízeného ve prospěch našeho účtu, a to z vašich dosavadních 600,- Kč na žáka na 800,- Kč na žáka (2 děti = 1600,- Kč).
Celkově se za měsíc bude strhávat cca o 40,- Kč více, ale pokud si zvolíte námi doporučený vyšší limit, bude jistota, že platba proběhne bez problémů.

Ceny obědů budou od 1. 1. 2020 následující:
žáci 7 – 10 let          25,-Kč
žáci 11 – 14 let        27,- Kč
žáci 15 a více let    29,- Kč

Děkujeme za pochopení
S. Munzarová a R. Burgertová

Advent ve škole

Srdečně Vás všechny zveme na Advent ve škole, který se uskuteční v úterý dne 3. 12. 2019 od 16.00hod.. Krátké představení dětí a žáků Masarykovy ZŠ a MŠ, Železnice proběhne v sokolovně, poté bude návštěvníky čekat v prostorách ZŠ tradiční jarmark s možností zakoupení žákovských výrobků a s občerstvením.

Těšíme se na Vás!

Stávka ve středu 6. 11. 2019

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci ve školství a celospolečenskému vnímání role učitele ve společnosti se naše škola připojuje dne 6. listopadu 2019 k jednodenní stávce pracovníků školství. V tento den bude základní škola uzavřena.

Všichni žáci budou mít odhlášený oběd.

Kroužek keramiky proběhne jako obvykle, jen bude nutné přivést děti před budovu mateřské školy chvíli před začátkem kroužku.

Děkuji za pochopení

S. Munzarová

Členská schůze SRPŠ Železnice

Členská schůze SRPŠ Železnice se uskuteční 20. 11. 2019 v 16.00hod. v tělocvičně školy, poté budou hned pokračovat třídní schůzky rodičů.

Těšíme se na Vaši účast

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy, Bc. Natalija Holubová, předsedkyně spolku

Přespolní běh v Nové Pace

Dne 1. 10. 2019 reprezentovali vybraní žáci 6., 7. 8. a 9. třídy naši školu v okresním kole závodu v přespolním běhu. Závodníci běželi lesem a loukou v okolí zimního stadionu.Účastníci ze sebe vydali veškerou energii a úspěšně doběhli do cíle. Děkujeme všem za super výkon a reprezentaci školy.

Branný den

První společnou akcí v tomto školním roce byl pro žáky naší školy branný den, který se uskutečnil ve středu 4. září.  Žáci museli absolvovat 5 km dlouhý okruh a splnit rozličné úkoly na sedmi stanovištích. Prokázali znalosti ze zdravovědy, poznávali rostliny, luštili šifry, házeli granátem, učili se básničku, hráli kimovku a stříleli ze vzduchovky. Ti, kteří dokázali správně a rychle splnit úkoly a zvládnout trať nejrychleji, se stali vítězi. Všichni účastníci si užili pohodový den.

 

 

Kroužky na 1. pololetí šk.roku 2019/2020

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce nabízíme Vašim dětem množství kroužků pořádaných školou. Na některé školní kroužky jsme získali do konce kalendářního roku 2019 finanční dotaci od KHK či ASŠK, proto výše jejich poplatku může být snížena.  Ve spolupráci s K-klubem Jičín je možné přihlásit se do kroužku Keramika. Přihlášky na www.kackojicin.cz.

Otevřen bude i Taneční obor od ZUŠ Lomnice nad Popelkou. Přihlášky budou v době konání kroužku na 1. hodině 10. 9. přímo u lektorky.

Přehled kroužků i přihlášky jsou na webových stránkách školy v sekci aktuality nebo na odkaze https://www.zszeleznice.cz/soucasti-skoly/krouzky-a-volnocasove-aktivity/

Přihlášky na školní kroužky dodejte do čtvrtka 12. 9. třídnímu učiteli.

Kroužky, které se z důvodu nízkého počtu zájemců neuskuteční, budou uveřejněny na webových stránkách školy a žáci o této skutečnosti budou též informováni.

Poplatek za kroužky bude ve škole od 16. 9. do 30. 9. v čase 7.00 – 10.35hod. naproti hlavnímu vchodu vybírat p. Brendlová.

Zpoplatněné kroužky začínají 16. 9., bezplatné 30. 9., keramika 2. 10., ZUŠ Lomnice 10. 9.

Nabídka kroužků i přihlášky v papírové podobě jsou na vyžádání u třídního učitele.

Nabídka kroužků: 1. pololetí 2019-2020

Přihláška: zde

Nový školní rok 2019/2020

Nový školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2019 v 7.45 hodin. Žáci se sejdou ve svých třídách s třídními učiteli. Výuka potrvá do 9.25hod., oběd v tento den žáci nemají, školní družina pro žáky nefunguje.

Od úterý 3. 9. bude přihlášeným již plně k dispozici školní družina i školní jídelna.

Úterý 3. 9. – žáci 1. – 9. ročníku budou se svými třídními učiteli, výuka pro 1. stupeň do 11.25hod., na 2. stupni bude výuka do 12.20hod..

Středa 4. 9. – žáci 1. – 2. ročníku budou se svými třídními učiteli, žáci 3. – 9. ročníku absolvují branný závod. 1. stupeň do 11.25hod., 2. stupeň do 12.20hod. či do ukončení závodu.

Čtvrtek 5. 9. – projektový den Český ráj – výlety do okolí.

Pátek 6. 9. – projektový den Český ráj – zpracování poznatků z výletu. 1. stupeň do 11.25hod., 2. stupeň do 12.20hod..

V případě nepříznivého počasí změna možná.

 

Ocenění žáků

Na konci školního roku ocenila paní ředitelka žáky, kteří mají výborný prospěch, účastní se různých sportovních a vědomostních soutěží nebo něčím jiným vynikají. Oceněných bylo opravdu hodně a ceny, které dostali, také nebyly k zahození. Jsme rádi, že máme v naší škole tolik šikovných dětí 🙂

Zakončení školního roku 2018/2019

Předání vysvědčení za školní rok 2018/2019 proběhne v pátek 28. června v čase 7.45 – 8.30hod. Poté žáci odcházejí domů.

Všem přejeme příjemně strávené letní měsíce a budeme se těšit v září na viděnou.

pedagogové a vedení školy

Školní časopis

Těsně před zakončením školního roku se nám podařilo sestavit první číslo oboveného školního časopisu. Chcete-li vědět, co se událo ve škole či co se bude dít během prázdnin, pročtěte si jej zde: časopis

Návštěva školní družiny u hasičů

V pondělí 10. června 2019 navštívila školní družina hasičskou zbrojnici v Železnici. Dobrovolní hasiči nás nejprve seznámili s historií sboru. Poté si děti mohly prohlédnout starší i nejmodernější používanou techniku, vybavení vozidel a na vlastní kůži vyzkoušet opravdové oblečení hasičů.
A protože odpoledne vyšplhala rtuť teploměru téměř ke 30 °C , dobrovolní hasiči připravili pro děti soutěž s malým osvěžením. Všechny děti byly z návštěvy nadšené (ale i my paní vychovatelky) a ještě při zpáteční cestě si sdělovaly své zážitky.
Touto cestou děkujeme panu Kozákovi za zprostředkování návštěvy a pánům Kobrlovi, Jínovi a Kinčlovi za ochotu a čas, který našim dětem věnovali.

 

Svatba v družině 5.6. 2019

Svatba je jeden z nejkrásnějších zážitků, proto jsme jej i my v družině v 1. oddělení chtěli zažít.

Snad úplně poprvé se v prostorách herny ŠD pod čarokrásně připraveným oltářem od naší „designérky“ paní Alenky Brendlové konala svatba dětí. Prvního ročníku se měli účastnit původně dva páry novomanželů, ale ženich z druhé třídy se tento den do družiny nedostavil.

Své „ano“ si řekli dva prvňáčci. Atmosféra byla slavnostní a plná očekávání. Nevěsta byla překrásná a ženich velice šarmantní. Všichni pojali tento mimořádný den velmi vážně, již od rána měly děti na sobě sváteční oblečení. Nechyběla ani paní matrikářka, svědkyně, družičky a samozřejmě i pan oddávající. Nevěstu k oltáři si dovedl i „otec“ nevěsty.

Během obřadu proběhla výměna prstenů, podpisy ženicha a nevěsty, svědka a svatební přípitek nealkoholickým šampaňským. Poté následovala velká hostina – včetně svatebních koláčků, krájení dvou dortů ženichem a nevěstou. Bylo taktéž svatební veselí, které doprovázely svatební zvyky a nakonec i taneční sólo novomanželů.

Jelikož svědkyně Terezka chytila kytičku, kterou nevěsta házela, bude do roka další svatba. A s tímto krásným zvykem budeme pravděpodobně pokračovat. Odpoledne si děti náramně užily!

Našim „novomanželům“ přejeme všichni HODNĚ ŠTĚSTÍ a velké poděkování náleží rodičům: děti slavnostně oblékli a přinesli či připravili občerstvení.

Značné díky si zaslouží také paní Alenka Brendlová za nádhernou výzdobu školní družiny.

Netradiční výuka- 14. – 17.5.2019

Pobytu na Benecku v Krkonoších se zúčastnilo 35 žáků z 2.- 4. ročníku a 4 paní učitelky. Ubytováni jsme byli na horské chatě Barka. Zájmové i sportovní aktivity byly zaměřeny na témata: Krkonoše- KRNAP, Krkonošské pohádky a poznávání blízkého okolí- Benecko. Absolvovali jsme dva delší výlety na rozhlednu Žalý a na Rovinka. Navštívili jsme středisko horské služby, kde jsme se seznámili s prací záchranářů a vyzkoušeli si některé postupy při poskytování první pomoci. V okolí chalupy jsme sportovali, hráli kimovu hru a proběhli se na stezce odvahy. Na památku jsme si vyrobili masku lesního skřítka, sepsali a nakreslili deník a vyzdobili si bílé tričko. I když nám počasí moc nepřálo, tak se nám pobyt líbil a užili jsme si ho. Rádi se na Benecko vrátíme.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V úterý 30.4.2019 se žáci všech ročníků naší školy vydali místo 2 vyučovacích hodin uklízet naše město a okolí. Odpadky jsme sbírali: v parku, v Bradlecké ulici, na náměstí, na silnici k Doubravici a k Ranči, v Nádražní ulici, dále na silnici k Prostřednímu mlýnu a k Těšínu, v lese na kopci Železný a na silnici k Zámezí. Počasí nám přálo, akce se zdařila a za rok ji zase zopakujeme.

Okresní kolo v minifotbale

Další úspěch žáků v minifotbale

Dne 17. 4. 2019 se uskutečnilo okresní finále v minifotbale žáků. Mladí fotbalisté posíleni o Nicolase Filipa a Davida Burgerta zde nastoupili proti soupeřům z okresu. Dařilo se jim skvěle. David nepustil žádný míč do brány. Všichni hráli jako o život. Snaha se vyplatila, protože vše skončilo velkým úspěchem. Radovali jsme se z krásného prvního místa. Chlapcům přejeme mnoho úspěchů v krajském finále, které se odehraje 30. 4. 2019 v Jičíně.

Miloslava Kulhánková