Podatelna

Doručené dokumenty se přijímají v místě k tomu určeném – podatelna.

 

a) Adresa školy:

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice

Tyršova 336

507 13 Železnice

telefon:   493 532 936

školní jídelna: 776 176 921

 

b) Úřední hodiny:

Denně od 8 do 14,30 hodin pro příjem dokumentů v listinné podobě nebo na nosičích.

 

c) Podmínky přijímaní dokumentů

Listinné dokumenty jsou přijímány prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně v podatelně školy – kancelář hospodářky školy.

Digitální dokumenty jsou přijímány prostřednictvím elektronické pošty na adresách:

skola@zszeleznice.cz

hospodarka@zszeleznice.cz

 

d) Identifikátor datové schránky:

kk8mesj

 

e) Další možnosti elektronické komunikace:

nejsou

 

f) Datové formáty pro přijímání dokumentů v digitální podobě:

– textové dokumenty – rtf, doc, docx

– tabulky – xls, xlsx

– ostatní – pdf, jpg

V případě pochybností vzneste dotaz na naši podatelnu, kde Vám naše pracovníce sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Maximální celková velikost zprávy (včetně příloh) je 10MB.

 

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD, paměťové médium USB

 

h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód,  určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

 

i) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě:

Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.