Archiv autora: Pavel Lisý

Projektový den

V pondělí 6. května se celá škola aktivně zapojila do projektu „Cesta po Evropě“. Pracovní týmy, které byly věkově různorodé, během dopoledne připravovaly učebny reprezentující vybrané evropské země. Zatímco jedni pracovali na konkrétních aktivitách, další se soustředili na výzdobu třídy nebo pečení pochutin v kuchyňce. Odpoledne poté bylo ve znamení společných zážitků našich žáků a jejich blízkých, kteří pospolu „cestovali“ napříč Evropou. Každý účastník se navíc mohl zapojit do soutěže o chutné ceny, k čemuž stačilo nasbírat dostatek razítek do cestovního dokladu.

Děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy za vydařený den!