Školní družina

Aktivity pro děti v době karantény:

Ke stažení zdarma:

https://terapiehorakova.cz/_files/200000008-5049550498/Kuba%20v%20karantene.pdf

https://www.raketa-casopis.cz/ke-stazeni.html?fbclid=IwAR0mr_yCjGPZTVT5it38zBxj18gmCQXLJzHk6XfZk_X4Y2yT2B6GX16MwqA

Mějte se dobře a buďte zdraví!

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina (ŠD) zajišťuje pro žáky, které si plní povinnou školní docházku na základní škole, nenáročnou zájmovou činnost podle výchovného programu školního zařízení, zaměřenou na uspokojování a rozvíjení jejich zájmů v době mimo vyučování.

REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

 • odpočinkové a relaxační činnosti
 • zájmové činnosti
 • výchovně vzdělávací činnosti

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE PO-PÁ:

Před vyučováním od 6:30 do 7:25 hod. Po vyučování od 11:25 do 16:00 hod.

CÍLEM VÝCHOVY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ JE:
 
 
 • rozvíjet osobnost dítěte
 • umožnit seberealizaci dětí v skupinových i individuálních, řízených nebo spontánních aktivitách
 • vedení dětí k smysluplného využívání volného času
 • utváření pozitivních vztahů mezi dětmi, posilování komunikačních dovedností a komunikativních kompetencí, které vedou k rozvoji verbální i neverbální komunikace dětí
 • naučit děti mluvit, diskutovat, hledat vhodné argumenty a umět oponovat
 • rozvíjet a podporovat tvořivost a fantazii
 • formovat životní postoje, vytvářet základ právního povědomí, porozumění, tolerance a ochoty pomoci, vytváření vlastního sebevědomí a posilování schopnosti nepodléhat cizím negativním vlivům
 • prevence sociálně patologických jevů ohrožujících děti

CO O NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ JEŠTĚ (NE) VÍTE?

 • Každodenní činnosti probíhají v hernách ŠD nebo na školním hřišti.
 • Kapacita školní družiny je 50 žáků rozdělených do dvou oddělení družiny.
 • Měsíční úplata činí 150 Kč. Platí se 3x ročně převodem na účet školy.
 • Ve školní družině působí 2 vychovatelky, které vytvářejí bezpečné prostředí a zajišťují výchovný program pro děti. Vychovatelky uplatňují především zážitkové, aktivující a motivační metody a formy práce, spolupracují s rodinou dítěte a s pedagogy školy.
 • Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy.
 • I v naší školní družině držíme krok s dobou, a proto jsme zakoupili z dotačního programu Šablony II. armádu robotů. Robůtky – Ozoboty lze jednoduše programovat podle barevných kódů na papíru nebo pomocí aplikace na tabletu. Ozobot je miniaturní robot, nejmenší svého druhu, který dětem kreativní formou představuje svět robotiky. Kroužek je pro žáky 2. – 3. třídy. A je zdarma.