Ukliďme Česko

V pátek 5.4. 2024 proběhla v naší škole každoroční akce Ukliďme Česko. Nejprve jsme se zabývali ekologickou výchovou. Žáci 2. stupně pracovali na pěti stanovištích – JÍDLO, PLASTY, VODA, TEXTIL, KLIMATICKÁ ZMĚNA. Žáci 1. stupně tvořili ve svých třídách. Povídali si, malovali, vyráběli na určité přírodovědné téma. Pak následoval úklid ve městě a okolí. Počasí nám přálo a pomohli jsme k tomu, aby bylo naše město čistší.