4. třída

Před Vánocemi– v pátek 18.12. jsme měli vánoční besídku, vystoupilo 6 odvážných a šikovných dětí se svým představením ( někdo měl dokonce dvě vystoupení). Poslechli jsme si hru na ukulele, zpěv, vtipy, vlastní básně, vlastní divadelní hru a viděli jsme kouzla s provázkem a vánoční skládanku z lega.

Na procházce – místo tělesné výchovy chodíme na procházky. Od listopadu se 4. třída rozrostla, máme nového žáka Jakuba Lenárta.

Projekt – podzim – v pondělí 12.10. jsme  v hodinách ČJ, Ma a Pa zaměřili všechny úlohy a cvičení tématu PODZIM

Dopravní hřiště v Jičíně – učili jsme se jezdit podle pravidel silničního provozu

Od září je nás ve třídě už 15. Máme novou žákyni Míšu Hakeľovou. Ať se jí u nás líbí!

Projekt Český ráj – výlet na Kumburk

1.9. – začátek školního roku 2020/2021 – jsme rádi, že jsme se sešli

3.třída – školní rok 2019/ 2020

Závěr školního roku – 25.6., 26.6. – hurá prázdniny

Květen, červen 2020

Duhová pohádka

Tonda Obal na cestách – třídění a recyklace odpadků

Pracovní činnosti a výtvarná výchova– tvořit nás baví

Hodinářův učeň – pohádka v kině v Lomnici nad Popelkou

Advent ve škole – vánoční vystoupení v sokolovně, prodej výrobků na jarmarku

Běh 17. listopadu v Kopidlně – naši třídu reprezentovali: Jáchym Andrle, Terka Ryglová a Andělka Škopánová

Přednáška – Kamarádi on- line – klady a zápory internetu

Masarykovo divadlo v Jičíně 

Loutkové divadlo Narcis

Mám chytré tělo – vzdělávací a zábavný program o lidském těle

Výlet na Tábor – společně se 4. třídou jsme vyšli na Tábor a pak navštívili město Lomnice nad Popelkou

Branný den – z naší třídy v závodu uspěla čtveřice: Terezka Ryglová, Andělka Škopánová, Jáchym Andrle, Tobík Vančura ( v kategorii 3.+ 4. třída se umístili na 2. místě), ostatním děkujeme za účast

Školní rok 2018/2019 – 2.třída

ZOO ve Dvoře Králové – školní výlet

Street dance v sokolovně

Děti vítají jaro- sportovní dopoledne v Lomnici nad Popelkou

Muzikál Limonádový Joe – ve hře také tančily, zpívaly a hrály : Anežka, Barča a Rozárka

Netradiční výuka – Benecko – chata Barka

Ukliďme svět, ukliďme Česko – uklízeli jsme v ulici Za Humny, v Zámecké ulici vlevo a na silnici směrem k Doubravici

Velikonoční vystoupení ZUŠ – z naší třídy tančili, recitovali a zpívali: Anežka Provazníková, Barča Chvalinová a Tobík Vančura

HVĚZDÁRNA JIČÍN – plníme úkoly na zahradě hvězdárny

Hudební pohádka O Sněhurce – Filharmonie Hradec Králové

Zimní procházka– hledáme stopy zvířat, návštěva kina v Lomnici n. P.- Čertí brko, pololetní vysvědčení

Mikuláš a čerti a představení Padá sníh – Advent ve škole

Běh 17. listopadu v Kopidlně- z naší třídy ze všech sil běželi: Tereza Ryglová a Jáchym Andrle

Malý princ- divadelní představení v Jičíně

Podzimní den – projektové vyučování

Jak si správně čistit zuby.

Projekt Český ráj – výlet na Bradlec

Začátek nového šk. roku 2018/2019 – Už jsme druháci.

školní rok 2017/2018 – 1. třída

Sportovní den – hráli jsme stopovanou, která nás moc bavila

Školní výlet na hrad Kost – prošli jsme údolím Plakánku, prozkoumali jsme Baruščinu jeskyni, prohlédli jsme si hrad a okolí a také jsme si něco koupili

Ukliďme svět, ukliďme Česko – Den Země – učili jsme se, jak správně třídit odpad, jak dlouho se odpadky rozpadají v přírodě…, pak jsme za slunečného počasí uklízeli v okolí školy a parku

Pasování na čtenáře

Veselé zoubky – preventivní program ( pracovní list – Veselé zoubky, práce na interaktivní tabuli, DVD- pohádka- Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, dárek pro děti)

Dočkali jsme se – první pololetní vysvědčení

Předvánoční návštěva v muzeu – výstava betlémů a zimních obrazů města Železnice

Advent ve škole – recitovali jsme koledy ke svátku svatého Štěpána

Mikuláš

Divadlo – v  Masarykově divadle v Jičíně jsme zhlédli představení Naše písnička aneb postavím si domeček

Podzimní den – projektová výuka na téma PODZIM (barevné počítání, rozstříhané obrázky, mandala, uvolňovací cviky- psaní, poznávání ovoce a zeleniny podle chuti a hmatu, práce ve skupince,…)

Jičín město pohádky – náš výrobek z dílničky

Zebín – náš první výlet