4. třída

Vítejte na stránkách naší třídy.

Děti vyučuje paní učitelka Petra Tmějová s laskavou pomocí paní asistentky Lenky Novákové.

Na těchto stránkách jsou především fotografie z akcí v naší třídě, ať již jde o běžnou výuku, třídní projekty, či výlety a různé jiné aktivity. Příspěvky s fotografiemi jsou řazeny od posledních akcí.

PROSINEC

Tělocvik ve sněhu

Mikulášská nadílka ve třídě

Již po čtvrté k nám zavítal Mikuláš s čerty a anděli. Všichni setkání s čerty přežili. 🙂 Děti dostaly i sladkou nadílku.

Příprava na adventní trhy v Železnici

Letos jsme pekli opět preclíky, ale také malé štrůdly. Oboje se nám zdařilo a úspěšně jsme na trhu vše prodali.

LISTOPAD

VV – korunovační klenoty

V rámci vlastivědy jsme se učili o Lucemburských králích a mluvili i o korunovačních klenotách. Děti si chtěly vyrobit ty své. A zdařilo se.

Den bez školních tašek

22.11. byl dnem bez školních tašek. Kdokoli, kdo chtěl, mohl nahradit svoji školní tašku jakýmkoli jiným předmětem, ve kterém si přinesl ten den do školy svoje školní potřeby. Do akce se zapojilo mnoho žáků naší školy a sešla se spousta skvělých a vtipných nápadů- dětský kočárek, přepravky na kočky, odpadkové koše, náklaďáky, ale hlavní cenu vyhrál vysavač! Tak zase za rok…

Pečeme štrůdly

K podzimu patří vůně jablek a skořice a tak jsme se vypravili do kuchyně a upekly několik štrůdlů s ořechy. Byly výborné, a tak je upečeme i na vánoční železnický jarmark.

Projekt živočichové

V přírodovědě jsme měli skupinový projekt na téma živá příroda. Každá skupina tvořila naučný plakát, který později prezentovala.

ŘÍJEN

Dopravní výchova v Jičíně

Součástí dopravní výchovy ve 4.třídě je i příprava na získání průkazu cyklisty. Na začátku října jsme měli první lekci v Jičíně na dopravním hřišti. Nejprve jsme se učili teorii a pravidla silnič. provozu a potom jsme vyrazili na kola – do praxe.

ZÁŘÍ

„Výtvarka“ v září – Pravěk, Keltové, české mince, podzim

Ve vlastivědě probíráme od září dějiny českého státu. Propojili jsme téma pravěku a osídlení Keltů s výtvarnou výchovou a vytvořili na tato témata i některé práce. Pravěké sošky jsme vytvářeli z jílovité hlíny z okolí Železnice a uzly tvořili podle keltských vzorů.

Projekt Český ráj – výlet na Tábor

Jako aždý rok i letos jsme vyrazili poznávat naše nejbližší okolí – tentokrát kopec Tábor. Počasí nám velmi přálo, výlet byl skvělý. Ušli jsme i celou cestu pěšky zpátky do školy.

3. třída

ČERVEN

Školní výlet – zábavní park a ZOO Bylany

2.6. jsme se byli na školním výletě v Bylandii v obci Bylany u Českého Brodu, v zábavním parku s více než 150 zvířaty. Počasí nám přálo, užili jsme si zvířat i venkovního hřiště. Super den.

Den dětí

V rámci výtvarné výchovy jsme si na školní zahradě uspořádali den dětí plný sportovních a dovednostních her.

KVĚTEN

Exkurze do planetária v Hradci Králové

Koncem května jsme zavítali do hvězdárny v HK. Čekal nás hodinový program s promítáním o souhvězdích a Sluneční soustavě a poté prohlídka planetária. Exkurze jsme naplánovali jako součást výuky o vesmíru v prvouce.

Kurz plavání

Začali jsme jezdit do Jičína na plavání. Fotek máme zatím málo…

Matematika jinak – sirkování

Hrajeme si se sirkami, můžeme, nehoří. 🙂

DUBEN

Den Země a putování za skřítky

Opět jsme si připomněli Den Země, jak chránit naši planetu a vytvořili jsme si vlastní desky na téma Den Země. Také jsme začali nový projekt Les ve škole na téma Putování za lesními skřítky. Shromažďujeme pro ně průběžně své informace o lese a stavěli jsme jim domečky.

Jarní výzdoba třídy

Na jaře hodně dětí onemocnělo a občas nás bylo ve třídě opravdu jen pár. Přesto jsme zvládli třídu jarně vyzdobit a trochu si to užít.

Čarodějnice

Jako každý rok, měli jsme i letos čarodějnickou školu češtiny a matematiky a vyráběli čarodějnice.

BŘEZEN

Výlet do Sedmihorek

Výlet do Sedmihorek nakonec skončil výletem do Turnova, protože nám v Sedmihorkách nezastavil vlak. 🙂 Výlet se velmi povedl, i když nás bylo jen 6 dětí a 2 učitelky. Byl to jako rodinný výlet.

ÚNOR 2023

sv.Valentýn

Rodiče napsali dětem osobní vzkaz, kde stálo, proč jsou na své děti pyšní. Když si je děti četly, byla to zajímavá podívaná. Mnoho z nich se usmívalo a zazněla i taková slova, že nic tak dojemného ještě nečetli. Měli velikou radost. Tato slova povzbuzení máme ve třídě a budou nám v nejbližší době sloužit jako opora v náročnějších chvilkách.

Barokní lidové nástroje

Bylo pro nás zajímavý zážitek vidět a slyšet, jak se dřív zpívalo a muzicírovalo.

LEDEN 2023

Den dvojčat

PROSINEC 2023

Vánoční besídka a přespání ve škole

Pár dní před opravdovým Štědrým dnem jsme si udělali ten svůj třídní. Třída byla vyzdobena svátečně, a my zasedli k štědrovečerní tabuli, ovšem bez kapra. Viděli jsme krátký film o narození Ježíše Krista, zazpívali jsme koledy a připomněli si staré vánoční zvyky mj. pouštění lodiček, házení střevícem a krájení jablka. Nejvíce jsme se ale těšili na dárečky a na noc. Předtím jsme se ještě vyblbli v tělocvičně, a potom už následoval vánoční film Mr.Bean a spacáky. Ráno jsme posnídali v kuchyňce maminkami napečené buchty a uklízelo se. Nádherná akce, na kterou budeme vzpomínat.

Vánoční výstav betlémů v muzeu v Železnici

Muzeum v Železnici připravilo krásnou vánoč. výstavu, které jsme rádi zúčastnili. Dýchla na nás atmosféra starých dob a viděli jsme i betlémy, které shromáždil a vyrobil dědeček Káti Jungové pan Zahrádka z Lomnice n. Popelkou.

Vánoční andělé – výtvarka

Čerti a Mikuláš ve škole

LISTOPAD 2022

Začínáme vyjmenovaná slova

Tak nám to začalo – nejdůležitější učivo 3.ročníku – vyjmenovaná slova (VJ). Vytvořili jsme si svůj sešit, kam si budeme ukládat vše, co se o VJ dozvíme. Pomůže nám to snad mít vše pohromadě a učivo si zapamatovat.

Lepení přírodnin ve školní dílně

O hodině pracovních činností jsme se dostali do školní dílny a lepili tavnými pistolemi svoje obrázky. Každý byl originál. Mnozí z nás pracovali s tav. pistolemi poprvé v životě a moc se nám to líbilo.

Sloh netradičně

Připravit tajný předmět a uložit ho do papír. sáčku nebo tašky, potom ho dobře popsat, ale neprozradit, o jaký předmět se jedná. Tak znělo zadání netradiční hodiny slohu. Každý si doma našel netradičný předmět a vyzkoušel si, jaké to je ho popsat tak, aby ostatní mohli hádanku uhodnout. Každý hádal každého a tak jsme si to doopravdy užili.

ZÁŘÍ 2022

Návštěva sokolníka

Dědeček Erika Zeleného nám předvedl na fotbal. hřišti za školou práci s poštolkou Ajšou.

Hvězdárna Jičín – projekt Co se děje v půdě

Během týdnu festivalu pohádky jsme navštívili jičínskou hvězdárnu. Dozvěděli jsme se, jak bohatý život je v půdě, proč je důležité se o půdu dobře starat a chránit ji a jaký má pro člověka užitek. Vyzkoueli jsme si řadu zajímavých pokusů a sledování. Viděli jsme žížalí miminka, pozorovali jsme, jak vzniká humus a kolik drobných živočichů přispívá k jeho vytvoření. Byli jsme v krásném prostředí přírodní zahrady a počasí nám přálo. Na cestě k autobusu jsme se zastavili na náměstí a užili si půlhodinku festivalu pohádek.

Výlet na Kumburk – projekt Český ráj

Jako každý rok i letos jsme vyrazili na nejbližší kopce v okolí naší školy. Letos jsme putovali na zříceninu hradu Kumburk. Na zpáteční cestě jsme šli přes Bradlec a našli jsme i spoustu hub. krásný výlet.

2.TŘÍDA

ČERVEN 2022

Sportovní den

Deváťáci připravili na celé dopoledne zábavné sportovní činnosti, které jsme stihli „oběhnout“ dříve než se předpokládalo. Ve zbylém dopoledním čase jsme sbírali šišky (na zimní výtvarku) a pleli záhony na školní zahradě. Odměnou byla „mlha“ ve školce.

Návštěva v ZŠ Bodláka a Pampelišky (v Robousích)

Žáci a učitelé ZŠ v Robousích pro nás připravili dva zábavné projekty. Jeden na téma Paleontologie (zkameněliny a pravěk) a druhý Hravá geometrie. Obě činnosti byly zajímavé – pozorovali jsme pod lupou zkameněliny, různé rostliny aj. a v geometrii se učili prostorové představivosti a pracovali jsme se stavebnicemi. Takové učení nás baví.

Škola v přírodě – Benecko, chata Barka

Sedm dětí naší třídy se zúčastnilo školy v přírodě. Děti čekal týdenní program na téma Krkonošské pohádky, dva výlety, návštěva horské služby, výborné jídlo a spousta zábavy s dětmi z jiných tříd. Cekem nás jelo 38 dětí a 5 paní učitelek. Bylo to fajn!

Školní výlet – labyrinty v zahradě zámku Loučeň

Na školní výlet jsme vyrazili s prvňáčky do zahrad zámku Loučeň na labyrinty. Mnozí z nás zde již byli, ale tohle se prostě nikdy neomrzí…

Výprava k Ostruženským rybníkům

Letos jsme se opět vypravili na pozorování přírody do chráněné oblasti k Ostruženským rybníkům. Základnu jsme měli u paní učitelky na zahradě a odtud jsme pěšky došli k rybníkům, kde jsme pozorovali vodní společenstvo a život kolem rybníků. Nově jsme použili naše pozorovací lupy a viděli svět víc zblízka. Kromě čápa a labutí poznáme již i jeřáby, lysky, chocholouše, potápky, kachny, skokana zeleného, pulce, ale i splešťuli blátivou. Na zahradě jsme měřili obvody kmenů a určovali jejich stáří a měřili délku zahrady. A kromě bernského salašnického psa, jsme si užili i malých koťátek.

Den dětí

Školní zahrada, zábavné úkoly, které připravila paní asistentka Lenka a opět legrace.

KVĚTEN 2022

Sázíme motýlí keře

Paní asistentka měla krásný nápad osázet nový kout zahrady před zdravotním střediskem různobarevnými motýlími keři. Každá třída 1.stupně zde má svůj keř. Těšíme se až pokvetou a poskytnou lahodný nektar motýlům. Budeme je v létě denně pozorovat.

Také se chodíme učit ven na kopeček u školky, v budoucnu se tam možná dočkáme přírodní zahrady, to by bylo něco pro nás. 🙂 Učení venku nás moc baví.

DUBEN 2022

Oslava narozenin Adama

Adam Němec slavil narozeniny a přinesl úžasný dort, přesvědčte se sami.

Čarodějnice

Jako vloni i letos jsme si připomněli svátek čarodějnic – čekaly nás pracovní listy matematiky a českého jazyka a samozřejmě nechyběly ani kostýmy.

Jarní výzdoba třídy

Jaro prostě milujeme a chceme si ho užít i ve třídě, se vším, co k němu patří.

Velikonoční dílny

Malování vajíček, výroba zápichu, osení, velikonoční příběh vzkříšení – to vše patří k Velikonocům, a to vše už známe.

Příprava jarních pomazánek

K jaru patří lehké jídlo, jarní bylinky, a tak jsme si vyzkoušeli vytvořit pár dobrot. Co jsme nesnědli sami, se snědlo ve sborovně. Pomazánky všem moc chutnaly.

Výstava v jičínském muzeu

Tak tahle výstava byla vážně „pecka“. Zkusit si běžné denní aktivity v těle tělesně postiženého člověka byl zážitek. Co vidí lidé s očními vadami, jak se orientují slepci, jak ovládat invalidní vozík a jak se denně obsloužit v domácnosti, když se neudržíte na nohách, nebo nevidíte, či neslyšíte ? Pro nás zdravé neuvěřitelný zážitek. A takový lidé žijí mezi námi. Ode dneška je lépe chápeme a obdivujeme je za jejich každodenní hrdinství a sílu, se kterou bojují se svým osudem.

BŘEZEN 2022

Jarní vycházka do okolí, osazujeme truhlíky

První jarní dny jsme vyrazili do okolí a zapisovali si do pracovních listů, jaké jarní květiny jsme našli. Ve třídě jsme si vše poznamenali do našich přírod. sešitů a osázeli truhlíky ředkvičkami, hráškem a další zeleninou.

PROSINEC 2021

Vánoce ve třídě

Poslední den před vánočními prázdninami jsme měli oslavu a besídku. Připomněli jsme si, proč se Vánoce slaví, rozdali si dárky a ochutnali přinesené cukroví.

Čertovská škola

Začátkem prosince jsme se učili podle čerta a Mikuláše.

LISTOPAD 2021

Pečeme preclíky – začátek Adventu

Poslední listopadové dny jsme pekli preclíky na vánoční železnické trhy. Téměř každá třída naší školy přispěla dobrotou, kterou sama upekla. Nám se preclíky zdařily, již jsme zdatní cukráři a v kuchyni se umíme otáčet.

Všední dny ve třídě

Jedna fotka z testování (na covid)… i to se stalo, bohužel, součástí života ve škole.

O výtvarné výchově jsme vyráběli krásné lucerny. Moc se povedly, celý Advent nám budou vytvářet ve třídě magickou atmosféru.

Hrajeme pohádku

Další z našich oblíbených aktivit – dramatizace pohádky, tentokrát O domečku a zvířátkách. Oblíbená postava byl medvěd, který všechny zbořil.

Svatý Martin

Na svatého Martina, 11.listopadu, jsme se seznámili s příběhem římského vojáka Martina, který se stal později biskupem. Zahráli jsme si jeho příběh, pracovali celý den na zábavné češtině a matematice s tématem sv.Martina a následující den si upekli i svatomartinské rohlíčky. Pečení se nám velmi zdařilo.

Hodina čtení

Objevili jsme Čtyřlístek a čteme a čteme. Nejenom děti, ale i paní učitelka s paní asistentkou – ty vzpomínají na dětství.

Listopad v parku

Stihli jsme poslední krásný den se zlatým listím, paráda.

ŘÍJEN 2021

Halloween

Před podzimními prázdninami jsme si připomněli, co je to svátek Halloween a proč je mezi dětmi tak oblíbený. Měli jsme zábavnou halloweenskou matematiku a češtinu, vyráběli jsme kočku a dýni, a nechyběly ani písničky ze strašidelných pohádek.

Návštěva muzea – roubenka

V muzeu v Železnici jsme navštívili část roubenky, kde jsme viděli, jak se zpracovával len a jak se žilo v dávných dobách. Byli jsme překvapeni, že v této malé chaloupce žilo na konci 18.stol. 16 členů rodiny, že kluci spali se zvířaty ve chlívku, děvčata v komůrce na malovaných truhlách, pouze přikryta oděvy, a další členové rodiny na peci a na lavicích u stolu. Shodli jsme se, že prostý život na vesnici v 18. století bychom asi za naše současné pohodlí nevyměnili. 🙂

Byla to krásná a velmi poučná exkurze do dob minulých.

Ochutnávka domácích marmelád

V rámci prvouky jsme probírali téma Co sklízíme na podzim. Uspořádali jsme si přehlídku našich letošních domácích marmelád a zkusili si poznat podle chuti, z jakého ovoce jsou udělané. Ochutnávky patří k našim oblíbeným aktivitám. 🙂

Výstava fotografií z přírody p. Junga

Dědeček Káti Jungové je vášnivý myslivec a rád fotí krásy okolní přírody. Na jeho fotografické úlovky jsme se přišli podívat do místního muzea i my. Pan doktor byl velmi ochotný a přišel nám o fotografiích sám povyprávět. Bylo zajímavé vidět, kolik živočichů, které bychom díky jejich plachosti běžně neměli možnost zahlédnout, žije v okolí Železnice.

ZÁŘÍ 2021

Pasování na čtenáře – knihovna

V polovině září jsme navštívili knihovnu v Železnici, kde nás paní knihovnice pasovala na čtenáře.

Výlet na Zebín – projekt Český ráj

A máme tu první výlet ve 2.třídě – míříme k výškám – tentokrát Zebín. Jdeme s našimi prvňáčky, máme mezi nimi již spoustu kamarádů.

Krásné počasí, krásný výhled z kopce do okolí, krásný výlet v přírodě.

ČERVEN 2021

Zakončení 1.třídy

A máme tu konec 1.třídy…

Školní rok to byl velmi zajímavý, poznamenaný nemocí covid-19, kdy jsme mnoho týdnů nemohli chodit do školy a učili se na dálku z domova. Nikdy nikdo z nás nic takového nezažil, ale popasovali jsme se s tím celkem dobře. Nemoc se nevyhnula ani naší třídě, ale vše jsme zvládli. Děti se za celý rok naučily vše, co jsme si v září dali za úkol, a i když jsme se během školního roku viděli ve třídě méně, než bychom si přáli, užili jsme si to. Po prázdninách hurá do 2. třídy a doufáme, že již bez roušek !!! 🙂

Poslední dny ve škole, poslední akce 1. třídy…

Předposlední den školy jsme hledali ukrytý poklad, jehož indicie jsme náhodou našli v místním muzeu, kam jsme se šli podívat. Největší štěstí na závěr měl Kamilek, kterému se poklad podařilo najít. Hurá a mňam!

Školní výlet do ZOO Chleby

Závěr školního roku 2021 a nás čekal školní výlet do ZOO Chleby. Jeli jsme s druháky. Nálada byla výborná, zvířatka velmi zajímavá, jen ta zima… 🙂

Výlet k paní asistentce Lence Novákové

Poslední výlet do okolí v tomto škol.roce nás čekal v Bradlecké Lhotě, kde bydlí naše paní asistentka Lenka. Ta si pro nás připravila hry na zahradě a poznávačku starých předmětů. Hádali jsme, k čemu je lidé dříve asi používali a na závěr jsme si užili i vodní radovánky a bitvu. Další super letní den.

Tančíme s baletkou Zuzanou Richterovou

Poslední červnové dny jsme měli možnost prožít dopoledne s paní Z. Richterovou, profesionální baletkou, která v Jičíně vyučuje základy baletu a improvizační tanec. Ta nám ukázala, jaké možnosti má naše tělo, co všechno dokáže a jak může být pro člověka obohacující vnímat hudbu a zvuky a vyjadřovat své vnímaní pohybem. Bylo to krásné setkání, kdy jsme se naladili na úplně jinou vlnu vnímání a kluci i děvčata byli z pohybu nadšeni.

„Učíme se venku“ – výlet k Ostruženským rybníkům, Březina

Cílem naší další výpravy do přírody bylo pozorování vodního ptactva u Ostruženských rybníků. Ráno jsme se sešli na zahradě u paní učitelky ve Březině, užili si přírodovědný kvíz na zahradě, kde jsme poznávali stromy a rostliny, pobavili jsme se se šťeňátkem bernského salašnického psa, občerstvili se a potom vyrazili směr k rybníkům. Po cestě jsme pozorovali okolní krajinu a snažili se zapamatovat si okolní kopce. U rybníků jsme dalekohledy poznávali vodní ptactvo a další živočichy. Krásné letní počasí dodalo celému výletu úžasnou atmosféru.

„Učíme se venku“ – celodenní výprava na ranč u Železnice

Krásné letní dny konečně začaly, a tak se vydáváme více ven. Tentokrát jsme se učili celé dopoledne v lese u ranče. Měli jsme češtinu, matematiku a snažili jsme se na živých fotografiích (barevné rámečky) zachytit okamžiky v lese.

Den dětí

Den dětí jsme strávili venku – užili jsem si netradiční hry v tělocviku, hledali poklad na zahradě a vyráběli relaxační míček.