Elektronická žákovská knížka

016Od školního roku 2014/15 nahrazujeme pro 2. stupeň a žáky pátého ročníku papírovou žákovskou knížku elektronickou formou. Rodiče i žáci se mohou pomocí svých přístupových údajů přihlásit zde.