Školní jídelna

Zapojili jsme se do programu Skutečně zdravá škola, který zlepšuje kulturu stravování ve škole. Zapojení do programu:

 • Zlepšuje kvalitu školního stravování
 • Obohacuje školní vzdělávací program o nové vzdělávací a výchovné prvky a projektovou výuku, pomáhá naplnit vzdělávací obor Výchova ke zdraví a průřezové téma environmentální výchova.
 • Vytváří příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o téma jídlo.
 • Poskytuje spoustu nových metodických materiálů.
 • Komplexně řeší školní stravování, přináší kvalitativní skok k lepšímu.
 • Zlepšuje stravování dětí, což se promítá do zlepšení jejich zdraví, a tudíž i zlepšení výsledků ve škole a v chování.
 • Pomáhá dětem a žákům rozvíjet praktické klíčové dovednosti jako je vaření, pěstování a výběr vhodných potravin z hlediska zdraví i udržitelného rozvoje.
 • Zvyšuje prestiž pracovníků školní kuchyně.
 • Rozvíjí kvalifikaci pracovníků školní jídelny.
 • Podporuje využívání čerstvých sezónních surovin od lokálních a regionálních producentů.
 • Program přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Školní jídelna vaří  pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance školy, ale také pro cizí strávníky.

Výdejní doba:

pro cizí strávníky                   11:10 – 11:30 hodin

pro děti MŠ                             11.30 – 12.30 hodin

pro žáky a zaměstnance      11:30 – 13:30 hodin

Obědy odhlašujte:

Odhlašujeme do 12.00 hodin předchozího dne.

Jídelní lístek je zde: jídelníček

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. 1. 2024

strávník 3 – 6 let (MŠ) 7 – 10 let (MŠ, ZŠ) 11 – 14 let (ZŠ) 15 a více (ZŠ) cizí strávník
přesnídávka 10,- Kč 11,- Kč
oběd 28,- Kč 30,- Kč 32,- Kč 34,- Kč 95,- Kč
svačina 9,- Kč 10,- Kč
celkem 47,-Kč 51,- Kč 32,- Kč 34,- Kč 95,- Kč

Vnitřní řád školní jídelny od 1. 1. 2024

Stravovací softwarový systém

Plán rozvoje školní jídelny 2020-2025

Množství stravy v gramech

Fotogalerie jídel

alergenyalergeny1