Školní jídelna

DSC_5887jpgNový stravovací softwarový systém

Potvrzení o zřízení inkasní platby

Vnitřní řád školní jídelny platný od 1.1.2020

Školní jídelna vaří především pro žáky a zaměstnance

školy, ale také pro mateřskou školu a veřejnost.

Výdejní doba pro veřejnost                  11:10 – 11:30 hodin

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance    11:30 – 13:30 hodin

Obědy odhlašujte

Odhlašujeme do 12.00 hodin předchozího dne.

Jídelní lístek ke stažení:  jídelníček 34 a 35 týden 2020

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. 3. 2018

Mateřská škola Sluníčko

3-6 let

7 let

přesnídávka

8,00

9,00

oběd

23,00

25,00

svačina

7,00

8,00

celkem

38,00

42,00

Základní škola

7-10 let

11-14 let

15 a více let

oběd

25,00

27,00

29,00

Cizí strávníci

potraviny

29,00

provozní režie

15,00

mzdová režie

20,00

celkem

64,00

V Železnici dne 1. 1. 2020

Občas vaříme na přání. Děti nebo celé třídy si mohou navrhnout jídelníček.

DOBROU CHUŤ

alergenyalergeny1