Školní jídelna

DSC_5887jpgNový stravovací softwarový systém

Potvrzení o zřízení inkasní platby

Vnitřní řád školní jídelny od 1. 9. 2021

Plán rozvoje školní jídelny 2020-2025

Množství stravy (porce) v gramech

Školní jídelna vaří především pro žáky a zaměstnance

školy, ale také pro mateřskou školu a zřizovatele.

Výdejní doba pro zřizovatele                    11:10 – 11:30 hodin

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance    11:30 – 13:30 hodin

Obědy odhlašujte

Odhlašujeme do 12.00 hodin předchozího dne.

Jídelní lístek je zde: jídelníček

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. 9. 2020

Mateřská škola Sluníčko

3-6 let

7 let

přesnídávka

8,00

9,00

oběd

25,00

27,00

svačina

7,00

8,00

celkem

40,00

44,00

Základní škola

7-10 let

11-14 let

15 a více let

oběd

27,00

29,00

31,00

Cizí strávníci

potraviny

31,00

provozní režie

16,00

mzdová režie

21,00

celkem

68,00

V Železnici dne 1. 9. 2020

Občas vaříme na přání. Děti nebo celé třídy si mohou navrhnout jídelníček.

DOBROU CHUŤ

alergenyalergeny1