Školní jídelna

DSC_5887jpgjídelníček 50 týden 2018Nový stravovací softwarový systém

Potvrzení o zřízení inkasní platby

Vnitřní řád školní jídelny platný od 1.3.2018

Školní jídelna vaří především pro žáky a zaměstnance

školy, ale také pro mateřskou školu a veřejnost.

Výdejní doba pro veřejnost                  11:10 – 11:30 hodin

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance    11:30 – 13:30 hodin

Obědy odhlašujte

Odhlašujeme do 12.00 hodin předchozího dne.

Jídelní lístek ke stažení:      jídelníček 47 týden 2019                          jídelníček 48 týden 2019

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. 3. 2018

Mateřská škola Sluníčko

3-6 let

7 let

přesnídávka

7,00

8,00

oběd

21,00

23,00

svačina

7,00

8,00

celkem

35,00

39,00

Základní škola

7-10 let

11-14 let

15 a více let

oběd

23,00

25,00

27,00

Cizí strávníci

potraviny

27,00

provozní režie

13,00

mzdová režie

19,00

celkem

59,00

V Železnici dne 1. 3. 2018

Občas vaříme na přání. Děti nebo celé třídy si mohou navrhnout jídelníček.

DOBROU CHUŤ

alergenyalergeny1