Archiv autora: zszeleznice

Organizace začátku školního roku 2023/2024

Školní rok bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023.

Pondělí 4. 9. 2023
7:45 zahájení školního roku v kmenových učebnách, ukončení prvního dne v 9.30hod.
Školní družina v tento den ještě není, zajišťují se přihlášky.
Z provozních a organizačních důvodů škola v tento den neposkytuje stravování.

Úterý 5. 9. 2023
1. stupeň – 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin – třídnické hodiny.

Středa 6. 9. 2023

1.-4. ročník – výlety k projektu Český ráj; 5. – 9. ročník výuka dle rozvrhu 5 vyučovacích hodin.

Čtvrtek 7. 9. 2023
1. – 4. ročník zpracování projektu Český ráj s třídním učitelem – 4 vyučovací hodiny.

5. – 9. ročník výlety k projektu Český ráj (obědy jsou všem hromadně odhlášeny, pokud chce někdo oběd do jídlonosiče, musí si jej přihlásit sám).

Pátek 8. 9. 2023

1.- 4. ročník výuka dle rozvrhu 4 vyučovací hodiny.

5. – 9. ročník zpracování projektu Český ráj – 5 vyučovacích hodin.

Školní družina
od úterý 5. 9. 2023 zahájen provoz v běžném režimu 6:30-16:00.

Ukončení školního roku

S našimi deváťáky jsme se rozloučili ve čtvrtek 29. 6. na slavnostním předání vysvědčení za přítomnosti jejich rodičů a nejbližších přátel. Krátké vystoupení a videa z jejich školního života uzavřela jejich školní docházku.

S ostatními žáky jsme se před toužebně očekávanými prázdninami viděli ještě v pátek 30. 6., kdy z rukou svých třídních učitelů obdrželi vysvědčení.

Teď už nás všechny čeká zasloužená odměna v podobě volných dnů prázdnin! Užijte si sluníčka, koupání, letních radovánek a rodinných dovolených. Budeme se na vás těšit opět 4. září 2023.

Ocenění žáků

Předposlední školní den jsme se všichni sešli v tělocvičně, abychom ocenili žáky, kteří jsou aktivní nejen při vyučování, ale především mimo hodiny výuky. Velmi si vážíme těch, kteří dokáží pomáhat jiným, reprezentují školu svými dobrými výsledky v soutěžích nebo se aktivně účastnili sběru papíru či čtenářské výzvy. Již podruhé jsme také ocenili žáky v rámci projektu Golden Heart – žáky, kteří jsou v očích svých spolužáků výjimeční svým přístupem k druhým (nezištně pomáhají, jsou vstřícní, kamarádští, empatičtí apod.). Pro ty připravil ceny Královéhradecký kraj. Dobrých skutků není nikdy dost, a tak by se o nich mělo také mluvit!

Drobnými odměnami byli oceněni také žáci za sportovní výkony při sportovním dnu.

Příprava na sportovní den

Děvčata ze 7. ročníku upekla pro naše sportovce občerstvení v podobě nadýchaného perníku a třešňové bublaniny. Paní kuchařky nakrájely meloun, a tak po sportovních výkonech přišla i sladká odměna :o).

Audit zbytků ve školní jídelně

Ve dnech 20. – 22. 6. se všichni ze 7. třídy zapojili do tzv. auditu zbytků. Ten spočíval v tom, že během výdeje oběda žáci shromažďovali do připravených nádob zbytky jídel a dotazovali se strávníků, proč jídlo vrací. Vše se pečlivě zaznamenalo a 23. 6. se zkoumání vyhodnotilo. 

Po důkladných propočtech se zjistilo, kolik se z uvařeného jídla stane odpadu a kolik to všechno stojí peněz. Zároveň se všichni zamysleli také nad tím, jak by se plýtvání dalo předcházet. Pro všechny to byla nejen zajímavá zkušenost, ale i velké překvapení ve vztahu k ceně potravin.

Sbírka školních potřeb

Vážení rodiče a žáci,

opět se jako škola zapojujeme do Sbírky školních potřeb pořádané Oblastní charitou Jičín. Sbírka bude probíhat v příštím týdnu, tj. 19. – 23. 6. 2023. Školní potřeby budou vybírány vždy ráno od 7.25 do 7.40hod. ve vestibulu před ředitelnou. Pomůcky by měly být v takovém stavu, abyste je sami rádi používali!!!

Co se hodí?

– Sešity různých formátů, pracovní sešity, desky, obaly, fólie, podložky

– Tempery, vodovky, štětce, kelímky

– Penály, pastelky, voskovky, fixy, lepidla, nůžky

– Kalkulačky, počítadla / Reklamní předměty

– Omalovánky, bloky, barevné papíry, čtvrtky

– Školní batohy, aktovky, látkové sáčky

– Psací a gumovací pera, tužky, kružítka, gumy, ořezávátka

Děkujeme, že pomáháte!

S. Munzarová

Školní kolekce oblečení

Příznivci naší školy,

ve spolupráci se Schools United, s. r. o. jsme si nechali jako škola vytvořit vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte na obrázku. Oblečení je možné si aktuálně pořídit na e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zszeleznice/

Objednávání je již spuštěno a bude možné objednat pouze do 23.6.2023. Tento den se e-shop uzavře, objednané zboží půjde do výroby a následně se odešle přímo k Vám. Pokud si chcete pořídit svůj kousek ze školní kolekce, objednejte si co nejdříve. Doufám, že budete mít z naší kolekce oblečení radost!

S. Munzarová

Nedělní výlet na Bradlec

V neděli 16. 4. vyrazilo 25 nadšenců za vedení paní asistentky Lídy Rejlkové na výlet na Bradlec. Doprovodilo nás zprvu sluníčko, ale dešti jsme neunikli. Přebrodili jsme rozvodněný Ploužnický potok a čekala nás blátivá cesta až na Bradlec. Sice jsme na vrcholu vypadali jako „divočáci“, ale i tak jsme si to všichni užili. Povedlo se nám rozdělat v ohništi oheň a opéct si vuřty. Cesta dolů byla snazší, protože bláta bylo méně. Výletníkům zdar!

Nabídka pracovního místa

Nabízíme pracovní místo na pozici učitel/ka 1. prvního stupně ZŠ práce na plný úvazek od 1. 9. 2023 (28. 8. 2023)

 • smluvní vztah – pracovní smlouva
 • požadované vzdělání – VŠ nebo poslední ročník VŠ
 • trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
 • zdravotní způsobilost
 • příjemné vystupování, komunikativnost, spolehlivost, týmové jednání, snaha pracovat sám na sobě
 • platové podmínky – dle tarifní tabulky ped. pracovníků
 • benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování

Kontakt:         e- mail s.munzarova@zszeleznice.cz

telefon: 493 532 936 nebo 731 891 828.

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2023/2024

Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ bude probíhat v přízemí ZŠ ve středu dne 12. dubna 2023 od 13.00hod. do 16.00hod..

Do 1. ročníku se zapisují děti, které dovrší k 31. 8. 2023 šestý rok věku (tj. narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017), a děti, jimž byl povolen loni odklad školní docházky.

Kritéria přijetí

Ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice (dále jen „ZŠ“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024.

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice bude ve školním roce 2023/2024 otevírat 1 první třídu do maximálního počtu 24 žáků.

Podmínky přijetí:

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v obcích pod správou města  Železnice – Cidlina, Těšín, Zámezí, Březka, Doubravice, Pekloves, Železnice, obce Bradlecká Lhota a Kyje.
 2. Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice.
 3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy a zákonných zástupců losovaných dětí. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O termínu losování budou zákonní zástupci, kterých se losování bude týkat, včas vyrozuměni.

Průběh zápisu

Zápis se bude skládat z části formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce – a části motivační.

Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pomocníci z řad žáků a pedagogové – zapisovatelé, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí dítěte. Žádost se vyplňuje ve třídě určené k zápisu. Mezitím dítě absolvuje „pohádkové putování“ s učitelem, během kterého bude plnit zábavné úkoly. Přitom učitel pozoruje chování dítěte, jeho samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce, koncentraci pozornosti, řečové schopnosti a jiné. To vše nám slouží k posouzení zralosti dítěte. Po splnění úkolů čeká na děti malá odměna.

Pokud by si zákonní zástupci chtěli Žádost o přijetí přinést vyplněnou již k zápisu, je možné tiskopis stáhnout z našich webových stránek školy: https://www.zszeleznice.cz/dokumenty/zapis-do-1-rocniku/

K žádosti o přijetí předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. V případě cizinců je to pas. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (fotokopií rozsudku).

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní dveře školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým bude dítě v seznamu evidováno.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, tedy 12. 4. 2023. Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

V PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín – telefonicky: 493 533 505, 733 544 134 nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ – tiskopis ke stažení zde – https://www.poradenstvikhk.cz/wp-content/uploads/2022/10/F7_Zadost_o_poskytnuti_poradenske_A_Pro.pdf

nebo pomocí on-line formuláře zde: https://www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-jicin/#online

Je-li Vašemu dítěti doporučen z PPP (SPC) a od lékaře odklad povinné školní docházky, podejte Žádost o odklad. Pokud posouzení od školského poradenského zařízení či od lékaře v době zápisu ještě mít nebudete, podejte Žádost o odklad (k dodání příloh budete vyzváni) i Žádost o přijetí (pro případ, že by Vám odklad nebyl doporučen).

Podmínky přijetí dětí mladších

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

Desatero pro rodiče

Den bláznivých účesů

15. 2. 2023 jsme si běžný školní den zpestřili netradičními účesy. Pestrých účesů bylo mnoho. Drobnou cenu získali tři žáci, které hlasováním vybrali jejich spolužáci, a několik dalších ocenili ještě učitelé.

Práce v dílnách

V rámci pracovních činností se věnujeme s žáky druhého stupně i práci se dřevem. Tady je tvorba žáků 7. – 9. ročníku dle jejich vlastních návrhů.

Lyžařský kurz – 6. den – pátek

Celý kurz utekl jako voda a my se museli sbalit, opustit chatu a vrátit se domů. Ke snídani nám pan kuchař připravil milé překvapení a usmažil na přání dětí výborné lívance. Po snídani nám pomalu začali odvážet lyže a tašky a my vyrazili pěšky k autobusu. Po cestě jsme si užili ještě spoustu legrace při koulování nebo povídání. Autobus už na nás čekal, a tak stačilo jen vše naložit a vyjet. Ke škole jsme dorazili před polednem zdraví, bez zlomených kostí i lyží.

Lyžařský kurz se i přes počáteční obavy, jak to bude se sněhem, vydařil a všichni jsme si ho opravdu užili.

Lyžařský kurz – 5. den – čtvrtek

Ranní rozcvička v zasněžené krajině nad chalupou byla dnešní ráno doprovázená mlžnou clonou, která bohužel nedovolila slunci, aby se ukázalo. Ani po snídani tomu nebylo jinak, a tak jsme vyrazili na Pěnkavčí vrch bez sluníčka. Bylo nás tentokrát o jednoho méně, protože zvýšená teplota nedovolila jednomu lyžníkovi zavítat na svah. Zachumlal se tedy do peřin a tělu dopřál odpočinek.

Bylo přimrzlo, a tak včerejšími plusovými teplotami změklý sníh ztvrdnul a zrychlil jízdu. Na některých místech trochu vyčuhovaly větvičky borůvčí nebo trávy, ale i přesto se dalo slušně sjezdovat. Kolem 13.hodiny však na sjezdovku sestoupila hustá mlha, ve které byla viditelnost asi na 10m. Někteří se proto rozhodli opustit trať a sjet na lyžích na chalupu o trochu dříve. Jiní borci však vytrvali a vychutnávali si svah do poslední chvíle.

Po návratu ze svahu nás čekal opět výborný oběd a po něm balení sjezdovek i běžek tak, aby byly lyže připraveny na ranní odvoz k autobusu.

Po odpoledním poobědovém klidu jsme se vydali na abecední putování Krkonošemi a dozvěděli se tak spoustu zajímavostí o Krkonoších.

Také se k nám před balením lyží donesla nepříjemná zpráva o ztrátě mobilního telefonu jednoho z našich lyžníků. Došlo k ní s velkou pravděpodobností na sjezdovce, a tak jsme rozjeli malou pátrací akci. Vydali jsme se ve třech lidech zpátky na sjezdovku a prohledávali ji. Zprvu jsme byli neúspěšní, ale po kontaktování rodičů majitele telefonu se jim podařilo ztracený telefon na dálku přesně lokalizovat a rozeznít jej tak hlasitě, že jsme jej nakonec našli zapadlý ve sněhu kousek od upravené části sjezdovky. Radost nad nalezením telefonu byla veliká!

Po večeři jsme věnovali čas celkovému zhodnocení kurzu a povídali si o celotýdenních dojmech. Bylo to tu moc fajn a každý si odváží spoustu nových zážitků. Jen je nám líto, jak moc rychle celý ten týden utekl. Tak zas někdy jindy :o).

Lyžařský kurz – 4. den – středa

Dnešní den jsme jako včera zahájili krátkou rozcvičkou venku a po vydatné snídani konečně mohli vyrazit na sjezdové lyže na opravdovou sjezdovku. Při přechodu k ní jsme se pěkně rozhýbali, protože sjezdovka Pěnkavčí vrch je od chalupy asi 1200m. Lyže a přeskáče nám odvezli na skútru, a tak jsme šli nalehko jen s hůlkami. Sněhu nebylo sice příliš, ale na sjezdování to stačilo. Oběd jsme měli posunutý až na 15.00hod., a tak nás čekalo 4,5 hodiny sjezdování. Rozdělili jsme se na tři skupiny podle zvládnutých sjezdových dovedností a užívali si při jízdách nádherného slunečného počasí. Byla to úplná lyžařská idyla. I původně nelyžaři zvládli sjet kopec několikrát. I když zprvu nevěřili tomu, že se jim podaří nezbedná prkna pod nohami ovládnout, sjezdovku opouštěli jako „lyžníci“.
Na chalupě nás po návratu čekal výborný oběd a zasloužený odpočinek. Ten vyplnil každý podle své chuti: společným sledováním filmu Poslední závod, hraním her, procházkou venku a nebo jen tak povídáním.

Po večeři nás čekal večerní program – tentokrát zdravověda. Na čtyřech stanovištích jsme probrali základy první pomoci a něco si i prakticky vyzkoušeli.

Snad nám Krkonoše zítra přichystají zase tak krásný den, jako byl ten dnešní!

Pár fotek z dnešního dne:

Lyžařský kurz – 3. den – úterý

Třetí den lyžařského kurzu jsme z důvodu neupravení sjezdové tratě (ta bude až zítra) věnovali ještě běžeckému lyžování. Tentokrát jsme se rozdělili na 3 skupinky – „neběžkaři“ zůstali s panem školníkem na okruhu za chalupou okolo Červeného vrchu, druhá početně nejsilnější skupinka se vydala na Portášky a okruh okolo Pěnkavčího vrchu (cca 10 km) a nejzdatnější běžci se vydali přes Portášky na Růžohorky se zabočením na okruh okolo Pěnkavčího vrchu a zpět k chalupě (cca 13 km). Počasí bylo nádherné, slunečné a i když někteří měli obavy, zda vše zvládnou, všichni doběžkovali ve zdraví a pohodě zpět k chalupě. Měli jsme objednaný oběd na později, a tak jsme nemuseli nikam spěchat.

Po poobědovém klidu nám odpolední program začal v 15.00hod. a opět si každý mohl vybrat, na co se cítí. Nesjezdaři se s panem školníkem vydali na kopec nad chalupu a trénovali tentokrát i zatáčky a další jezdecké dovednosti. Všichni to zvládli skvěle, a tak jsou na zítřejší sjezdovku dobře nachystáni. Kdo chtěl odpoledne strávit ještě na běžkách, mohl se vydat okolo Červeného vrchu. Za odpoledne zvládli ještě 2 okruhy v celkové délce 5 km. Kdo nechtěl mít na nohách lyže, nazul boty a věnoval se koulovačce, stavění sněhuláka nebo jen tak hrátkám ve sněhu.

Odpolední program jsme zakončili úklidem běžeckých lyží a připravením sjezdovek, aby nám je mohli zítra ráno přepravit na svah.

Večerní program byl tentokrát věnovaný sjezdovému lyžování – pravidlům na sjezdovce a zhlédli jsme videa s tím, jak správně sjezdovat. Večerní program jsme zakončili společnými hrami.

Celý den vyšel báječně a někteří mají v nohách dokonce i víc jak 15 km. Slušný výkon!!!

Lyžařský kurz – 2. den – pondělí

Dnešní den jsme celý věnovali běžeckému lyžování. Hned po snídani jsme lyže namazali a vyrazili nad chalupu, kde je v délce 2,5km běžecký okruh okolo Červeného vrchu. Po úvodním rozcvičení jsme si několikrát dali asi 100m rovinku a poté jsme se vydali již na okruh. Každý si jel svým tempem. Někdo zvládl okruh dvakrát, někdo jen jednou. Všichni ale běžkovali! Občas se objevil pád, ale nikdo neklesal na mysli a statečně se pustil do běhu dál. Po obědě a poledním klidu jsme se rozdělili do třech skupin. Skupinka sjezdových nelyžařů se s panem školníkem věnovala nácviku základních sjezdových dovedností na mírném kopečku nad chalupou. Za dvě hodiny udělali krásný pokrok! Skupinka zdatných běžkařů se vydala na Portášky a na okruh okolo Pěnkavčího vrchu. Bylo to asi 10 km, část trasy byla upravená a všichni zvládli trasu skvěle! Méně zdatní běžkaři (či ti, kteří si na delší trasu netroufali) zůstali na okruhu okolo Červeného vrchu, na kterém jsme byli již dopoledne. Trasu jsme měli již pěkně prošlápnutou, a tak tentokrát všichni zvládli okruhy dva a někteří dokonce i tři! Protože jsme chtěli ještě využít času venku a na další okruh by to již časově za světla nedalo, uspořádali jsme venku sněhovou koulovačku. Všichni zúčastnění si ji skvěle užili.

Během pauzy mezi odpoledním a večerním programem se trochu „karbanilo“, hrálo hry, povídalo, hrálo na mobilu – každý se zařídil podle své libosti.

Večerní program žáky seznámil s historií lyžování a podívali jsme se na ukázky závodů našich nejlepších sportovců.

Suma sumárum – skvělý den!!!

Tady je pár fotek z dnešního dne.

Lyžařský kurz 2023 – 1. den – neděle

V neděli 22. 1. v půl desáté dopoledne jsme vyrazili od školy směr Velká Úpa. Po hodinové jízdě jsme dojeli na náměstí a vyšli k Chatě Borůvka pěšky. Zavazadla nám odvezli na skútru. Po příchodu jsme se ubytovali a naobědvali. Krakonoš nám dopřál sněhovou peřinu, a proto jsme mohli odpoledne vyrazit alespoň na louku nad chatu, protože sjezdovka kvůli malé vrstvě sněhu ještě není upravená. I tak jsme si to užili. Trochu jsme si „udupali“ terén a mohli se vrhnout do nácviku základu pohybu na sjezdových lyžích. Vydrželi jsme až skoro do setmění. Po večeři nás pan učitel Kracík seznámil se základy běžeckého lyžování, které nás čeká zítra.

Pár fotek zde:

Den dvojčat

Dnes se na naší škole uskutečnil Den dvojčat. Úkolem bylo přijít oblečeni či upraveni co nejpodobněji tak, aby vznikl dojem identických osob – dvojčat či vícerčat. Z každého ročníku se zapojilo několik nadšenců, a tak jsme si malou změnou zpříjemnili dnešní den ve škole. Posuďte sami, jak se vše zdařilo :o).

Tříkrálová sbírka 2023

7. ledna jsme opět s několika dospělými dobrovolníky mohli pro Oblastní charitu Jičín ustrojit naše školáky a další děti ze Železnice, Zámezí či Cidliny za tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara – a obejít domácnosti v Železnici, na Těšíně, prvně také v Zámezí a podruhé i v Cidlině. Celkově se sešlo 7 dospěláků a 27 dětských dobrovolníků, kteří utvořili 7 skupinek a svou koledou žádali o finanční příspěvek pro potřebné. Všem zúčastněným a především dárcům patří velký dík, protože koledníci vybrali 42 809,-Kč!

Děkujeme a budeme se těšit na další ročník!

Koledníci Tříkrálové sbírky 2023 v kostele sv. Jiljí v Železnici

Zvýšení stravného od 1. 1. 2023

Vážení strávníci,

z důvodu zdražování všech potravin a energií jsme nuceni od 1. 1. 2023 zvýšit cenu stravy, a to:

MŠ                                      3 – 6 let                                                           7 let

Přesnídávka                    10,- (původně 8,-)                                        11,- (původně 9,-)

Oběd                                  28,- (původně 25,-)                                      30,- (původně 27,-)

Svačina                              9,- (původně 7,-)                                           10,- (původně 8,- )

Celkem                               47,- (původně 40,-)                                      51,- (původně 44,-)

ZŠ                        

7 – 10 let           30,- (původně 27,-)  

11 – 14 let 32,- (původně 29,-) 

 15 a více let     34,- (původně 31,-)                 

cizí strávníci 90,- (34,- potrav.; 24,- provoz.nákl.; 32,- mzd.nákl.)      (původně 83,-)                

Výši limitu na inkasní platbě je třeba navýšit do 14. 12. 2022 tak, aby pokryla měsíční výdaje od nového kalendářního roku. Doporučujeme u žáků ZŠ 800,-Kč na žáka, u MŠ 1 100,- Kč na dítě, cizí strávníci 2000,- na osobu.

Děkujeme za pochopení S. Munzarová a R. Burgertová (vedoucí školní jídelny)

Vystoupení dětí a žáků železnickým seniorům

Děti z mateřské školy a žáci 4. ročníku ZŠ vystoupili dne 1. 12. 2022 v místní sokolovně, aby zpříjemnili Předvánoční setkání seniorů. Děti z mateřinky zvládly zdramatizovat pohádku O veliké řepě a čtvrťáci potěšili přítomné svými vánočními písněmi a básničkami. Všem účinkujícím i paním učitelkám, které všechny na vystoupení připravily, moc děkujeme!

Volné pracovní místo – učitel/ka MŠ

Nabízíme volné pracovní místo na pozici učitel/ka v mateřské škole.

Bližší informace:

 • nástup možný ihned
 • práce na plný úvazek
 • smluvní vztah – pracovní smlouva
 • požadované vzdělání SŠ pedagogické
 • Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů), zdravotní způsobilost, příjemné vystupování, komunikativnost, spolehlivost, týmové jednání, snaha pracovat sám na sobě
 • platové podmínky – hrubý plat od 31 290,- Kč/měsíc (dle tarifní tabulky ped. pracovníků)
 • benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování

Uchazeči o zaměstnání mohou posílat svůj životopis  na e-mail: s.munzarova@zszeleznice.cz nebo na korespondenční adresu Masarykova ZŠ a MŠ, Železnice, Tyršova 336, 507 13 Železnice.

Telefonní kontakt pro dotazy u ředitelky školy S. Munzarové na číslech: 493 532 936, 731 891 828.

ZAHÁJENÍ ADVENTU V ŽELEZNICI

Dne 25. 11. se žáci naší školy podíleli na zahájení Adventu v Železnici. Po slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na náměstí zazpívali zpěváci z řad školáků několik koled. Po projevu pana místostarosty se všichni odebrali na náměstí před muzeum, kde byly již připraveny prodejní stánky železnických „muzejnic“ s krásnými adventními věnci, svícny i jinými dekoracemi a kde měli i 5 prodejních stánků školáci naší školy. Sortiment byl opravdu bohatý – různé pečené sušenky a krekry, vánočky, štoly, marokánky, nudle do polévky, bezová a levandulová šťáva, ořechy v medu a jiné dobroty k mlsání, které připravili sami žáci. K tomu tam byly i dřevěné výrobky, papírové výrobky, zvonečky z květináčků našich prvňáčků, sůl do koupele, dárkové tašky, přívěsky, náušnice a další. Účast návštěvníků byla hojná a malí prodejci měli radost, že šly jejich výrobky rychle na odbyt. Během prodeje proběhlo také vystoupení na muzejním nádvoří, které dotvářelo příjemnou předvánoční atmosféru. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce i nakupujícím, kteří tak podpořili žáky naší školy a umožní, že výtěžek z prodeje, který poputuje na účet SRPŠ Železnice, poslouží pro úhradu nákladů školních výletů a podobných akcí.

Děkujeme a přejeme krásný adventní čas!

Fotografie z akce

Běh 17. listopadu v Kopidlně

I v letošním roce jsme se zúčastnili s žáky běžeckého závodu Běh 17. listopadu v Kopidlně, který se konal 9. 11. 2022. Vzhledem k vysokým nákladům na dopravu objednaným autobusem jsme v tomto ročníku zvolili jiný systém výběru běžců. Z dobrovolníků, kteří se chtěli zúčastnit, jsme zvolili ty nejrychlejší a jeli jsme hromadnou dopravou. Z celkového počtu 15 žáků, kteří závod absolvovali, bylo 5 z nich na stupních vítězů – Rozárka Kazdová, Šimon Khun – 1. místo, Adéla Nováková – 2. místo, Agáta Andrlová a Terezka Jandová – 3. místo! Ostatní účastníci naší školy se pak umístili vždy do poloviny závodníků – na 4. – 15. příčce(M. Janda – 4. místo, A. Čapek a A. Veselá – 5. místo, V. Jerie – 6. místo, A. Kulhánek a T. Drahoňovská – 7. místo, J. Andrle – 8. místo, M. Kobrle – 10. místo, J. Jenčovský – 11. místo, V. Brožíček – 15. místo) . Úspěch tedy nevídaný!

Všem závodníkům moc děkuji za skvělou reprezentaci školy i za vzorné chování během čekání na svůj rozběh.

Tak zas příští rok!

Fotografie zde.

Ředitelské volno

Na den 18. 11. 2022  vyhlašuji po projednání se zřizovatelem v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., („školský zákon“), z technických důvodů pro žáky základní školy volný den.

Na den 18. 11. 2022  po projednání se zřizovatelem v souladu s Vyhláškou o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb., § 3 odst. 2, bude z technických důvodů mateřská škola mimo provoz.

Školní jídelna 18. 11. 2022 nevaří.

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy