8. třída

8. třída – školní rok 2023 – 2024

Červen

Přišlo nám poděkování

Vážení přátelé, upřímně děkuji za pomoc při organizaci Kamínkové benefice.

Děkujeme za přenádherné kamínky od vašich dětí.

Děkujeme Vám srdečně. Krásné léto.

https://www.charitahk.cz/komu-a-jak-pomahame/stredisko-rane-pece-slunicko/stredisko-rane-pece-slunicko/kaminkova-benefice-pro-ranou-peci-za-nami-dekujeme/

Petra Zíková 

Oblastní charita Hradec Králové

Komenského 266  

   

 

Imaginárium bratří Formanů

Ve středu jsme si udělali pěší výlet (tam a zase zpátky) do Jičína. Naším cílem byla výstava v galerii s tématem Fracie a Olympiáda. I když se nám to z počátku příliš nezdálo (je to přece pro mladší), tak jsem si výstavu nakonec užili.

Poslední dny školního roku

…mohou vypadat i takto.

Projekt Klimatická změna v okolí Železnice

Dne 12.6. jsme připravili projekt o klimatické změně pro paní starostku. Prvně jsme ukázali naše zpracovaná videa (reportáže). Poté co jsme si pustili vypracované projekty tak jsme paní starostce ukázali naší klimamapu Železnice a odprezentovali jsme ji. Potom jsme se všichni představili a řekli jsme co nám to dalo, jak nás to bavilo atd. a předali jsme paní starostce kytku. Paní starostka se s námi rozloučila a poděkovala za pozvání.

Viktor

Školní výlet rafty Líšný – Dolánky

Ve středu 5.6 jsme se se třídou vydali na rafty. Jeli jsme vlakem a pak sešli kopeček. Rozdělili jsme se do svých rafťáckých skupinek, hodili si tam pár věcí a převlékli se. Pak nám pan instruktor vysvětlil jak sedět na raftech, jak pádlovat atp…Na vodě jsme byli asi 3-4 hodinky a někteří z nás se i vykoupali. Zpátky jsme šli asi 3 km na vlak, chvíli počkali a hurá domů. Rafty jsme si moc užili a jsme rádi že nás paní učitelka na ně vzala.

Stáňa

Malovali jsme kamínky pro charitu

Školy v Královéhradeckém kraji byly osloveny Hradeckou charitou – Raná péče s prosbou o namalování kamínků, které budou droženy a výsledek dražby bude použit na pomoc znevýhodněným dětem. Také jsme se v rámci výtvarné výchovy zapojili.

Květen

Den Anime vs Fantasy

Pro nás jasná volba:

Projektový den – cesta po Evropě

Pondělí 6. května jsme strávili celý den netradičním způsobem. Byli jsme rozděleni do osmi skupin, v nichž byli zastoupeni členové z každé třídy (1-9). Každé skupině byla přidělena jedna evropská země. Během celého dopoledne jsme připravovali aktivity a výzdobu, které se vázaly k dané zemi. Odpoledne jsme prezentovali naši práci ostatním žákům, rodičům a zájemcům, kteří se přišli podívat na výsledky našeho úsilí. Aktivity zahrnovaly široké spektrum činností, od ochutnávek tradičních jídel, poslechu hudby, atmosférického ztvárnění a plnění různých úkolů.

 

Duben

Fyzikální divadlo

Na konci dubna jsme vyrazili do Jičínského Káčka na fyzikální divadlo Vidět zvuk slyšet světlo. Představení se skládalo z pokusů a demonstrací na téma zvuk a světlo. 

Výtvarná soutěž k Roku české hudby

V rámci právě probíhajícího Roku české hudby, vyhlásilo gymnázium v Nové Pace výtvarnou soutěž. Na bedně ve zlatém pásmu se umístila Míša Odvárková s obrazem Nevidomá dívka, který byl inspirován stejnojmennou skladbou Karla Kryla. Ve stejné kategorii se v bronzovém pásmu umístila Ema Khunová, která vytvořila obraz Sklíčenost inspirovaný skladbou Bedřicha Smetany.

Soutěž Pangea

Zájemci se zúčastnili celostátní matematicko-logické soutěže Pangea. V Královéhradeckém kraji jsme se setkali s velkým počtem soutěžících (celkem 773). I přes tuto tvrdou konkurenci se devět z nás probojovalo do elitní stovky. Naše umístění bylo následující:

Artěm 11. místo

Tonda 16. místo

Alex 27. místo

Viktor 38. místo

Julča a Majda 56. místo

Zuzka 73. místo

Ema a Tomáš 100. místo 

Soutěž Mladý zemědělec

Ve čtvrtek 18. dubna jsme se já, Zuzka, Kiky a paní ředitelka vydaly na soutěž Mladý zemědělec do Hořic. Dopoledne jsme psaly test a po něm šly na oběd. Na odpolední program nás odvezli na školní statek, kde jsme plnily různé úkoly. Na slavnostní vyhlášení jsme se poté přemístili všichni do biografu. Počasí nám přálo, a proto jsme si to moc užily. Dozvěděly jsme se také mnoho zajímavých věcí o skotu, jiných zvířatech i o přírodě a mohly si prohlédnout celý školní statek.

Míša, Zuzka, Kristýna

Den Země – uklízíme Česko

V pátek jsme měli projektový den zaměřený na ekologii. V první části jsme s paní ředitelkou pokračovali v dlouhodobém ekologickém projektu Klimatická změna a v druhé části jsme sbírali odpadky v okolí Železnice. Na nás letos vyšel úsek od Těšína ke slepičárně. Kromě jiného jsme sebrali záchodovou mísu, část auta, 75 plechovek od piva a lahví od rumu.

Pracovní činnosti

O pracovních činnostech spolužačky pracovali se dřevem a my jsme vařili česnečku, štrúdl, bramboráky a tortily. Sice kluci bramboráky přesolili a přepepřili, ale byly dobré a všem chutnalo. Poté jsme vše uklidili a šli domů.

Martin

Vaření ve cvičné školní kuchyňce

Kluci se v kuchyňce už umí pěkně otáčet a uvařit či upéct dobroty.

Březen

Seznámení s vojenskou technikou

 

Den svatého Patrika

V pátek 15.3. jsme využili slunečného počasí a vyrazili jsme ven připomenout si irský svátek svatého Patrika. Nejrychlejší z nás zvládli v parku najít 12 anglických slov označujících typické symboly tohoto svátku, doplnit text o tradičních zvycích a nakonec splnit pohybové a pěvecké úkoly. Odměnou za snahu byl zlatý poklad – mince, na které bylo přání štěstí a zdraví. Happy St. Patrick´s Day!  

Únor

Okresní kolo Olympiády v Aj

Ve středu 28.2. proběhlo v prostorách Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnily i Ema Khunová z 8. třídy a Bára Chvalinová ze 7. třídy. Přestože ve svých kategoriích nezvítězily, obě dívky si vedly velmi dobře a spolu s ostatními soutěžícími byly pochváleny za vysokou úroveň jejich angličtiny. Věřím, že zkušenosti nabyté v soutěži, obě šikovné angličtinářky využijí i v dalším ročníku soutěže. Báro a Emo, děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Máchův Máj ve VV

Klimapa Železnice

V únoru jsme zpracovávali projekt o klimatické situaci v Železnici. V době odpoledního vyučování jsme se vydali do města zjišťovat, jaké jsou tu podmínky a také rizika. Poté jsme navrhli možná opatření na snížení uhlíkové stopy.
Tato aktivita nás bavila a užili jsme si několik hodin bez sezení v lavicích. Bylo to fajn.
M. a M.

Leden

Tříkrálová sbírka

6. ledna proběhla v Železnici tradiční Tříkrálová sbírka. Z naší školy chodilo 8 skupinek.

Prosinec

Vánoční besídka

Poslední den školy jsme celý den strávili společně hraním her, vyráběním, jezením cukroví a vzájemným obdarováváním.

Návštěva Železnického muzea

V době adventu jsme navštívili místní muzeum, kde probíhala výstava perníků.

Olympiáda v anglickém jazyce

Aby nebylo angličtiny málo :-), proběhlo v prosinci školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnily i 4 dívky z naší třídy. Vedly si všechny velmi dobře, nejlepší z nich předvedly opravdu bohatou slovní zásobu a schopnost přirozeně reagovat v cizím jazyce. Vítězkou se stala Ema, na 2 . místě se umístila Majda, na 3. místě Míša a na 4. Kristýna. Vítězka postupuje do okresního kola, které proběhne v únoru v Hořicích. Všem zúčastněným blahopřejeme!

Conversation with Mr. Muffett

V pondělí 11.12. nás navštívil Brit vyučující na Pedagogické fakultě v Liberci, Mr. Muffett, v rámci projektu, který má za cíl zpřístupnit konverzaci s rodilými mluvčími žákům českých škol. Strávil s námi jednu vyučovací hodinu, povídali jsme si o našich rodinách, zálibách, Vánocích – celou hodinu pouze anglicky. Na závěr jsme si zazpívali dětskou písničku, která nás dost pobavila, a byli jsme pochváleni, že naše angličtina je na velmi dobré úrovni.

Listopad

BRLOH

Již tradičně jsme se účastnili logické hry BRLOH.

Odkaz na zadání a řešení: https://brloh.math.muni.cz/

Celkově jsme vyřešili 36 úloh a v rámci Královéhradeckého kraje jsme se umístili na 2. místě. Mezi základními školami v celé republice jsme vybojovali 18. místo ze 150.

Den laskavosti v domově důchodců

Dne 22.11. naši třídu čekala návštěva Domova seniorů v Jičíně. Při vchodu dovnitř se chvíli čekalo, než nás za nimi pustí. Cítila jsem nervozitu, ale když jsme vstoupili do místnosti se staroušky, přivítaly nás vřelé úsměvy a obavy hned opadly. Přisedla jsem si k paní Vlastě spolu s dalšími třemi spolužáky. Při konverzaci nám čas rychle ubíhal. Paní Vlasta nám povídala například o tom, jaké to bylo za druhé světové války. I když neměla jednoduchý život, tak si  se vším  dokázala poradit. Nejvíce se mi líbilo, jak láskyplně mluvila o svém manželovi. Říkala, že  pro ni byl nejdůležitější osobou a zažila s ním nejkrásnější období života. Mám radost, že jsme se třídou seniory navštívili, protože vidět někoho takhle se usmívat je krásné. Paní Vlasta nám nakonec popřála štěstí do budoucích let. Myslím, že se výlet vydařil.   Ema

Ve středu 22. listopadu jsme se se třídou vydali do domova důchodců v Jičíně. Komunikovali jsme s paní Annou, která se na nás moc těšila. Paní Anna v domově žije už dva 2 roky. Do školy chodila na Libáňsko a měla výborného třídního učitele. Pracovala jako lékárnice a v mládí potkala svého manžela. Spolu s manželem jezdili na motorkách, závodili v jízdě na korbách a narodil se jim syn. Mládí považuje za nejkrásnější období jejího života. Naší generaci by poradila vystudovat a nebrat návykové látky.     Alex

13.11. se konal den Laskavosti, proto se osmáci 22.11. vydali do domova seniorů v Jičíně.

Osmáci se rozdělili do skupinek po dvou nebo třech žácích. Povídali si se seniory, zjišťovali odpovědi na předem připravené otázky a užívali si čas strávený s nimi. Žáci byli šťastní, že místo výuky se mohli vzdělávat hravou formou. Nakonec jim rozdali obrázky a pralinky které sami vyráběli, rozloučili se a hurá domů. (Stáňa)

23.11. Británie s Britem

Ve čtvrtek 23.11. jsme se zúčastnili programu Británie s Britem s Angličanem Neilem. Neil si pro nás připravil soutěž ve znalostech o Velké Británii. Naši třídu skvěle reprezentovala Ema, která srdnatě bojovala a zajistila nám vedení až do posledního kola. Společně s Michalem Kittlerem také předvedli perfektní znalost britských měst. V posledním kole se ale více dařilo deváťákům, a tak jsme nakonec obsadili druhé místo. Nešlo ale ani tak o vítězství v soutěži. Zazpívali jsme si, pobavili se, dozvěděli se zajímavé informace a zjistili, jak moc už rozumíme rodilému mluvčímu. Zdá se, že naše angličtina je na dobré úrovni a určitě se vyplatí se ji dál učit!

 

21.11. No Backpack Day

V úterý 21.11. proběhl již po druhé den bez aktovky. Na fotkách je vidět, jak jsme ho pojali my osmáci.

Pečeme na adventní trhy

Pustili jsme se do přípravy dobrot na adventní trhy. Máme již hotové marokánky, pralinky, štoly…. Vše vypadá a chutná super. Doufáme, že vás naše výtvory potěší 😁

Wir backen einen Stollen!

Minulý týden žáci 8. třídy v rámci hodiny němčiny společnými silami upekli tradiční vánoční štoly. Práce šla dětem velmi od ruky a abychom nezaháleli, zvládli jsme si recept poté přeložit i do němčiny. Nyní nám štoly odpočívají a čekají na vánoční jarmark, kde si je budete moci od dětí zakoupit.  


3.11. Labužnický den

Pátek byl u nás na škole ve znamení pochoutek. Někteří z nás přinesli z domu dobroty na ochutnání.

   

 

Říjen

Kopidlenský kvítek

V pátek 13. října jsme se vypravili na soutěž Kopidlenský kvítek, Kopidlenský jelen a Kopidlenská včelka. A byl to opravdu pátek 13. Začátek byl velmi adrenalinový.
Každý jsme dělali jinou aktivitu. Bohužel jsme nedělali tu, na kterou jsme se připravovali, protože se to nějak přeházelo, také to odnesly prsty a jedna kachna na rybníce 🙂. Nakonec jsme to ale vše zvládli a odvezli si domů ceny:
Včelka – 2. místo (Katka, Lucka a Marianka)
Kvíteček – 3. místo (Majda, Ema a Julča)
Jelen – 3. místo (Michal K., Michal P. a Martin)
Byl to super den a těšíme se na příští rok.

Majda

Září

Projekt Český ráj

Čtvrtek – výlet do Klokočských skal

Pátek – Zpracování

v ČJ:

 

Skalním městem procházíme,

Konec cesty nevidíme.

Álej stromů obklopí nás,

Lehký vánek zamíchá čas.

A v tu krásu pohledíme!


Výlet do Klokočských skal

Naše třída Železnická!
Čekala nás výprava fantastická.
Nejdřív jsme vyšli po schodišti,
autobus bloudil jak v bludišti.

Na Rotštejn jsme došli,
ten jsme si pěkně prošli.
Poté jsme odešli,
do jeskyně jsme zašli.

Prolezli jsme každou dírou,
mobily jsme měli s sebou.
Fotili jsme velmi moc,
v jeskyních vypadalo, že je noc.

Potom jsme se odebrali,
do autobusu dopajdali.
Pak nám výlet skončil,
za to den stále nekončil.


Dnes jsme si pro vás připravili krátký rozhovor s žákyní 8. třídy Veronikou na téma „Výlet do Klokočských skal,,.
Ve čtvrek 7.9. jste podnikli výlet do Klokoček. Kde všude jste se byli podívat?
V: Byli jsme na hradu Rotštejn a ve dvou jeskyních.

A kde se ti líbilo nejvíc?
V: Nejvíce se mi líbilo ve druhé jeskyni, která se jmenovala Postojná, protože byla hodně prostorná a dalo se tam postavit.

A co ta první jeskyně? Jak to tam vypadalo?
V: Bylo to tam hodně úzké. Nejdřív jsem lezla po čtyřech a potom jsem se musela plazit. Vážně to nebylo pro slabší povahy… Museli jsme mít čelovky, protože tam byla tma. Dolezli jsme do prostornější části jeskyně, kde bylo spoustu svíček. Potom jsme se tou samou cestou vrátili zpět.

Chtěla bys příští školní výlet směrovat opět někam do přírody, nebo spíš někam do civilizace?
V: Chtěla bych zase někam do přírody, protože tam máme větší volnost i prostor a můžeme být s přáteli, se kterými chceme.


 Náš časopis Výletník si pro vás připravil další zajímavou reportáž. Tentokrát o výletě 8. třídy do Klokočských skal a na hrad Rotštejn.

 Ráno jsme vyrazili autobusem na cca 45 minut dlouhou cestu. Když jsme dorazili na místo, tak jsme se vydali na krásnou příjemnou cestu skalním městečkem a po chvilce došli k hradu Rotštejn. Tam pro nás byl připravený program Zpracovaní látek a móda v minulosti. Poté jsme se vydali podél skal směrem k jeskyním. První jeskyně byla větší a vstupovalo se do ní 10 metrů dlouhým tunelem. Druhá jeskyně byla menší a vstupní tunel měl jen 1 metr. Po důkladném prolezení obou jeskyní jsme se vrátili k autobusu, který nás dovezl zpět ke škole. Celá třída si výlet moc užila.

 

Kristýna Dufková.


TAJEMSTVÍ SKAL – kopie – 29– kopie

Skalním městem procházíme – kopie – kopie

Rozhovor Reportážž reportář (2)

Máme pro vás exkluzivní rozhovor s Jakubem Salačem

Greg

český ráj (1)

časopis Výletník si pro vás připravil další zajímavou re – kopie – kopie – kopie

Báseň Školoviny


Konečné výtvarné zpracování:

7. třída – školní rok 2022 – 2023

Červenec a Srpen

Červen

Už jdeme do finále!!! Naši ocenění spolužáci

Nejlepší sběrač papíru na škole

Nejlepší sportovkyně že sportovního dne ve své kategorii

Cena GOLDEn HEART

Nejlepší čtenář

Obrovský úspěch v celostátní soutěži: Příběh obrazu

Nezapomínají a mají super vysvědčení

Výsledek v soutěži Pangea

Skvělý výsledek v matematickém klokanovi a při sportovním dní.

Den v pohodě

Začal u paní učitelky na zahradě.

A nakonec přišel i kouzelník…

Sportovní den

atletický pětiboj – dál, rychleji, výš….. 😊

Audit zbytků ve školní jídelně

Ve dnech 20. – 22. 6. se všichni ze 7. třídy zapojili do tzv. auditu zbytků. Ten spočíval v tom, že během výdeje oběda žáci shromažďovali do připravených nádob zbytky jídel a dotazovali se strávníků, proč jídlo vrací. Vše se pečlivě zaznamenalo a 23. 6. se zkoumání vyhodnotilo. 

Po důkladných propočtech se zjistilo, kolik se z uvařeného jídla stane odpadu a kolik to všechno stojí peněz. Zároveň se všichni zamysleli také nad tím, jak by se plýtvání dalo předcházet. Pro všechny to byla nejen zajímavá zkušenost, ale i velké překvapení ve vztahu k ceně potravin.

Hudební divadlo aneb sedmáci na chvíli herci a zpěváky

Během hodin hudební výchovy sedmáci projevili zájem zkusit nacvičit hudební divadlo. Vybrali si pohádku O dvanácti měsíčkách. S chutí se pustili do hlavních i vedlejších rolí, trénovali text, melodii i pohyb v prostoru. Přestože měli na nácvik málo času, podařilo se jim na konci roku sehrát krásné divadlo pro malé děti z družiny. Nejvíc nás potěšilo, s jakou chutí do celé akce šli, krásně spolupracovali, byla to radost být s nimi u toho! Sedmáci, díky!!!

  

Exkurze do Armádního muzea na Žižkově

Zájemci z naší třídy měli možnost se přidat ke starším spolužákům, kteří jeli v rámci dějepisu do Prahy do Armádního muzea. Pan učitel objednal dva programy – 1.světová válka a 2.světová válka. My jsme absoluvovali program o 2.světové válce.

Nejprve jsme se sešli v promítacím sále, kde nám lektor vysvětlil, co bude náš úkol. Dostali jsme pracovní listy s příběhem pěti různých lidí. Tím jsme byli rozděleni do pěti skupin. V expozici týkající se 2. světové války jsme vyhledávali informace k danému člověku.

Když jsme vše prošli a vše zjistili vrátili jsme se zpátky do sálu, kde jsme si shrnuli zjištěné informace a ostatním spolužákům jsme vyprávěli příběh „našeho“ člověka.

Příběhy byli různorodé – někdo bojoval proti nacismu na Západě, někdo na Východě a někdo doma v odboji. Lidé byli z různých společenských skupin či různé národnosti – Němec, žid, Slovák, Čech, bohatý, chudý,….. a všechny spojovalo to, že bojovali proti nacismu.

Samozřejmě jsme si prošli i zbývající expozice týkající se 1.světové války nebo období od husitů do 20,.století.

Když jsme si prohlédli muzeum, tak jsme vyšli na Vítkov k soše Jana Žižky. Při zpáteční cestě jsme se stavili v MacDonaldu :-).

19.06

Navštívil nás voják z aktivní zálohy z Hradce Králové. Byl zde v rámci programu POKOS (příprava občanů k obraně státu). Vyprávěl nám např. o vojenských školách, ukázal nám výstroj vojáka, zbraně a různé hodnosti vojáků. Nakonec jsme si mohli otěžkat zbraně a zkusit si i nějakou výstroj. Líbilo se mi to a dozvěděla jsem se věci, které jsem dřív ani nevěděla.

Majda

Školní výlet

To jsme my, ÚŽASNÍ SEDMÁCI

– Bozkovské jeskyně

         

– Riegrova stezka

– ohlasy na výlet

Líbilo se mi skoro všechno, až na to že jsem se moc neoblékla, a tak mi byla  trochu zima.  Jinak se mi výlet líbil –  asi nejlepší na výletě byly ty jeskyně.                                          Eliška

Nejvíce se mi líbilo, že jsme mohli všichni trávit čas spolu. Výběr místa se mi moc líbil, ale myslím si, že ať už bychom jeli kamkoliv, jako kolektiv bychom si to užili.                       Majda

Bylo to super až nato, že ta řeka byla studená                                       Tomáš

Jeskyně byly moc hezké a užila jsem si i Riegrovu stezku.                                  Káťa

Ty jeskyně byly jak v pohádce a Riegrova stezka byla krásná a i počasí se akorát vydařilo             Kuba

Líbilo se mi zastávka v Lomnici, ale nejvíc se mi líbil pochod Riegrovou stezkou              Michal K.

Tak mě se líbila příroda kolem nás a ty jeskyně byly taky hustý                           Stáňa

Líbily se mi ty jeskyně –  jak tam byly ty krápníky a tak                                                    Týna

Obchůdek s kamínky, krásné jeskyně a labutí jezera….a ta stezka                        Míša

Když jsme byli u té řeky                                                                                   Ondra

Že jsme byli spolu                                                                                           Amča

Všechno! Chtěla bych víc takových výletů                                                         Zuzka

Líbily se mi moc ty jeskyně                                                                              Martin

Herbáře

Do přírodopisu jsme celé jaro vytvářeli herbáře. Docela se nám povedli. Pan učitel Kmošek byl spokojený 🙂

Květen

Výroba meduňkovo-mátového sirupu

Děvčata v rámci pracovních činností vyráběla meduňkovo-mátový sirup. Vůně máty se linula po škole a sirup potěší nakupující na školním jarmarku před Vánocemi.

Příběh obrazu

Naše spolužačka Míša Odvárková se stala laureátkou soutěže. Z více než 1700 dětí bylo vybráno 46 laureátů – a jednou z nich je Míša!!!! Soutěž měla dvě části literární a výtvarnou. Každý si mohl vybrat obraz nějakého českého malíře a nakreslit jeho reprodukci, případně se jím nechat inspirovat. A v literární části napsat text o daném obraze – pocit, báseň, esej,……

Exkurze do planetária v Hradci Králové

V pátek 12.5. jsme vyrazili autobusem do Hradce Králové. V planetáriu jsme měli přednášku o vesmíru. Naprosto skvělý byl dokument o sondách Voyager 1,2 a jejich putování naší sluneční soustavou. Druhá část exkurze byl na hvězdárně, kde jsme viděli Foucaultovo kyvadlo a názornou ukázku, proč se nedívat dalekohledem do Slunce 🙂

Výuka venku aneb němčina v pohybu

Den filmových postav

Pat a Mat:

Pilot z filmu Tmavomodrý svět a Jesee Pinkman z filmu Perníkový táta:

Společné foto:

Duben

Velikonoční dílny

Při pletení pomlázek, barvení vajíček, výrobě košíčků,… jsme pomáhali mladším spolužákům.

mecká jazyková animace

V pondělí 24. dubna k nám do školy přijela lektorka z koordinačního centra TANDEM. Povídali jsme si o významu němčiny v současné Evropě a zahráli jsme si několik jazykových her.

Středa 19.04 – Ukliďme ČESKO

Ve středu jsme jako každý rok UKLÍZELI ČESKO. Naše třída dostala za úkol vysbírat úsek od Kosteláku k Valše. Některé naše nálezy byly vcelku kuriozní. Sbírali jsme poctivě – naplnili jsme celkem 1,5 pytle odpadky.

Březen

Vaření z obilovin

V rámci pracovních činností chlapci připravovali ovesnou kaši s jablky a rizoto s kuřecím masem a zeleninou. Obojí se moc povedlo a všem chutnalo. „Vědci a inspektoři“ nás seznámili s tím, co jsou to obiloviny, jak je dělíme a proč jsou pro naši výživu důležité. Také zjistili, jak je to s průmyslově zpracovanými ovesnými kašemi (zda jsou stejně kvalitní, jako ty doma připravené). 

Výtvarka s Velikonoční tématikou

Ve Výtvarné výchově jsme malovali vajíčka pomocí pěny na holení a potravinářské barvy. Zatím nám schnou na parapetu.

Únor

Olympiáda v anglickém jazyce

Na začátku února proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 7 žáků naší třídy. Bohužel Míša a Martin se zúčastnili pouze 1. poslechové části soutěže a na druhou chyběli. Zbylých 5 statečných se zúčastnilo i ústní části, kde konverzovali na zadaná témata. Výkony dívek byly velmi vyrovnané a nakonec těsně vyhrála Majda před Emou a Zuzkou. 

Všichni soutěžící dostali za své výkony diplom a malou sladkost, aby jim šlo dobře další učení anglického jazyka.

Majda bude naši školu reprezentovat v okresním kole Olympiády, které proběhne 14. března na gymnáziu v Nové Pace. Budeme jí držet palce!

Den bláznvých účesů

Zde jsou fotky našich účastníků…

Talent třídy

Celé první pololetí probíhal v hodinách hudební výchovy projekt Talent třídy. Každý žák si připravil nějaký hudební projekt. Na výběr měly děti z karaoke, hry na tělo, zpěv, hru na hudební nástroj, přednesu básně za hudebního doprovodu nebo prezentaci o hudbě.

Všichni měli krásná vystoupení. Nakonec celá třída hlasovala pro první tři, kteří je nejvíce zaujali. Zvítězila hra na klavír v podání Emy Khunové, na druhém byla Míša Odvárková se svou hrou na harfu a třetí se umístila Majda Droznová, která ukázala svůj talent na při hře na Casio.

Kluci v pracovních činnostech dělali zdravé pomazánky

Krájení cibule bylo peklo.

Pomazánka z cizrny, druhá byla z celeru a mrkve a třetí z tuňáka.

 

Nejvíce se těšili na ochutnávku 😉

 

Klicperovo divadlo – představení Prašina

Ve středu 1.2. jsme se vydali do Hradce Králové na divadelní představení Prašina. Prašina je místo v Praze, kde nefunguje elektřina, signál, počítače, mobily, nejezdí tramvaje a neteče voda. Proč? To se snaží zjistit tři kamarádi En, Jirka a Tonda. Prašina se neustále rozšiřuje. Musí to zastavit!!!

Představení bylo velmi napínavé a moc se nám líbilo. Také jsme si užili čas strávený s kamarády.

– Ema

 

Leden

31.01

Tento den jsme ukončili první pololetí a dostali vysvědčení. Poslední hodinu jsme měli hudební kulturní pořad.

Pracovní činnosti

Děvčata opět vařila – základem byla červená řepa. Polévka, pomazánka, bábovka, vše z červené řepy.

Lyžařský kurz

Neděle

V neděli 22. 1. v půl desáté dopoledne jsme vyrazili od školy směr Velká Úpa. Po hodinové jízdě jsme dojeli na náměstí a vyšli k Chatě Borůvka pěšky. Zavazadla nám odvezli na skútru. Po příchodu jsme se ubytovali a naobědvali. Krakonoš nám dopřál sněhovou peřinu, a proto jsme mohli odpoledne vyrazit alespoň na louku nad chatu, protože sjezdovka kvůli malé vrstvě sněhu ještě není upravená. I tak jsme si to užili. Trochu jsme si „udupali“ terén a mohli se vrhnout do nácviku základu pohybu na sjezdových lyžích. Vydrželi jsme až skoro do setmění. Po večeři nás pan učitel Kracík seznámil se základy běžeckého lyžování, které nás čeká zítra.

Pondělí

Dnešní den jsme celý věnovali běžeckému lyžování. Hned po snídani jsme lyže namazali a vyrazili nad chalupu, kde je v délce 2,5km běžecký okruh okolo Červeného vrchu. Po úvodním rozcvičení jsme si několikrát dali asi 100m rovinku a poté jsme se vydali již na okruh. Každý si jel svým tempem. Někdo zvládl okruh dvakrát, někdo jen jednou. Všichni ale běžkovali! Občas se objevil pád, ale nikdo neklesal na mysli a statečně se pustil do běhu dál. Po obědě a poledním klidu jsme se rozdělili do třech skupin. Skupinka sjezdových nelyžařů se s panem školníkem věnovala nácviku základních sjezdových dovedností na mírném kopečku nad chalupou. Za dvě hodiny udělali krásný pokrok! Skupinka zdatných běžkařů se vydala na Portášky a na okruh okolo Pěnkavčího vrchu. Bylo to asi 10 km, část trasy byla upravená a všichni zvládli trasu skvěle! Méně zdatní běžkaři (či ti, kteří si na delší trasu netroufali) zůstali na okruhu okolo Červeného vrchu, na kterém jsme byli již dopoledne. Trasu jsme měli již pěkně prošlápnutou, a tak tentokrát všichni zvládli okruhy dva a někteří dokonce i tři! Protože jsme chtěli ještě využít času venku a na další okruh by to již časově za světla nedalo, uspořádali jsme venku sněhovou koulovačku. Všichni zúčastnění si ji skvěle užili.

Během pauzy mezi odpoledním a večerním programem se trochu „karbanilo“, hrálo hry, povídalo, hrálo na mobilu – každý se zařídil podle své libosti.

Večerní program žáky seznámil s historií lyžování a podívali jsme se na ukázky závodů našich nejlepších sportovců.

Suma sumárum – skvělý den!!!

Úterý

Třetí den lyžařského kurzu jsme z důvodu neupravení sjezdové tratě (ta bude až zítra) věnovali ještě běžeckému lyžování. Tentokrát jsme se rozdělili na 3 skupinky – „neběžkaři“ zůstali s panem školníkem na okruhu za chalupou okolo Červeného vrchu, druhá početně nejsilnější skupinka se vydala na Portášky a okruh okolo Pěnkavčího vrchu (cca 10 km) a nejzdatnější běžci se vydali přes Portášky na Růžohorky se zabočením na okruh okolo Pěnkavčího vrchu a zpět k chalupě (cca 13 km). Počasí bylo nádherné, slunečné a i když někteří měli obavy, zda vše zvládnou, všichni doběžkovali ve zdraví a pohodě zpět k chalupě. Měli jsme objednaný oběd na později, a tak jsme nemuseli nikam spěchat.

Po poobědovém klidu nám odpolední program začal v 15.00hod. a opět si každý mohl vybrat, na co se cítí. Nesjezdaři se s panem školníkem vydali na kopec nad chalupu a trénovali tentokrát i zatáčky a další jezdecké dovednosti. Všichni to zvládli skvěle, a tak jsou na zítřejší sjezdovku dobře nachystáni. Kdo chtěl odpoledne strávit ještě na běžkách, mohl se vydat okolo Červeného vrchu. Za odpoledne zvládli ještě 2 okruhy v celkové délce 5 km. Kdo nechtěl mít na nohách lyže, nazul boty a věnoval se koulovačce, stavění sněhuláka nebo jen tak hrátkám ve sněhu.

Odpolední program jsme zakončili úklidem běžeckých lyží a připravením sjezdovek, aby nám je mohli zítra ráno přepravit na svah.

Večerní program byl tentokrát věnovaný sjezdovému lyžování – pravidlům na sjezdovce a zhlédli jsme videa s tím, jak správně sjezdovat. Večerní program jsme zakončili společnými hrami.

Celý den vyšel báječně a někteří mají v nohách dokonce i víc jak 15 km. Slušný výkon!!!

Středa

Dnešní den jsme jako včera zahájili krátkou rozcvičkou venku a po vydatné snídani konečně mohli vyrazit na sjezdové lyže na opravdovou sjezdovku. Při přechodu k ní jsme se pěkně rozhýbali, protože sjezdovka Pěnkavčí vrch je od chalupy asi 1200m. Lyže a přeskáče nám odvezli na skútru, a tak jsme šli nalehko jen s hůlkami. Sněhu nebylo sice příliš, ale na sjezdování to stačilo. Oběd jsme měli posunutý až na 15.00hod., a tak nás čekalo 4,5 hodiny sjezdování. Rozdělili jsme se na tři skupiny podle zvládnutých sjezdových dovedností a užívali si při jízdách nádherného slunečného počasí. Byla to úplná lyžařská idyla. I původně nelyžaři zvládli sjet kopec několikrát. I když zprvu nevěřili tomu, že se jim podaří nezbedná prkna pod nohami ovládnout, sjezdovku opouštěli jako „lyžníci“.
Na chalupě nás po návratu čekal výborný oběd a zasloužený odpočinek. Ten vyplnil každý podle své chuti: společným sledováním filmu Poslední závod, hraním her, procházkou venku a nebo jen tak povídáním.

Po večeři nás čekal večerní program – tentokrát zdravověda. Na čtyřech stanovištích jsme probrali základy první pomoci a něco si i prakticky vyzkoušeli.

Snad nám Krkonoše zítra přichystají zase tak krásný den, jako byl ten dnešní!

 

Čtvrtek

Ranní rozcvička v zasněžené krajině nad chalupou byla dnešní ráno doprovázená mlžnou clonou, která bohužel nedovolila slunci, aby se ukázalo. Ani po snídani tomu nebylo jinak, a tak jsme vyrazili na Pěnkavčí vrch bez sluníčka. Bylo nás tentokrát o jednoho méně, protože zvýšená teplota nedovolila jednomu lyžníkovi zavítat na svah. Zachumlal se tedy do peřin a tělu dopřál odpočinek.

Bylo přimrzlo, a tak včerejšími plusovými teplotami změklý sníh ztvrdnul a zrychlil jízdu. Na některých místech trochu vyčuhovaly větvičky borůvčí nebo trávy, ale i přesto se dalo slušně sjezdovat. Kolem 13.hodiny však na sjezdovku sestoupila hustá mlha, ve které byla viditelnost asi na 10m. Někteří se proto rozhodli opustit trať a sjet na lyžích na chalupu o trochu dříve. Jiní borci však vytrvali a vychutnávali si svah do poslední chvíle.

Po návratu ze svahu nás čekal opět výborný oběd a po něm balení sjezdovek i běžek tak, aby byly lyže připraveny na ranní odvoz k autobusu.

Po odpoledním poobědovém klidu jsme se vydali na abecední putování Krkonošemi a dozvěděli se tak spoustu zajímavostí o Krkonoších.

Také se k nám před balením lyží donesla nepříjemná zpráva o ztrátě mobilního telefonu jednoho z našich lyžníků. Došlo k ní s velkou pravděpodobností na sjezdovce, a tak jsme rozjeli malou pátrací akci. Vydali jsme se ve třech lidech zpátky na sjezdovku a prohledávali ji. Zprvu jsme byli neúspěšní, ale po kontaktování rodičů majitele telefonu se jim podařilo ztracený telefon na dálku přesně lokalizovat a rozeznít jej tak hlasitě, že jsme jej nakonec našli zapadlý ve sněhu kousek od upravené části sjezdovky. Radost nad nalezením telefonu byla veliká!

Po večeři jsme věnovali čas celkovému zhodnocení kurzu a povídali si o celotýdenních dojmech. Bylo to tu moc fajn a každý si odváží spoustu nových zážitků. Jen je nám líto, jak moc rychle celý ten týden utekl. Tak zas někdy jindy :o).

Pátek

Celý kurz utekl jako voda a my se museli sbalit, opustit chatu a vrátit se domů. Ke snídani nám pan kuchař připravil milé překvapení a usmažil na přání dětí výborné lívance. Po snídani nám pomalu začali odvážet lyže a tašky a my vyrazili pěšky k autobusu. Po cestě jsme si užili ještě spoustu legrace při koulování nebo povídání. Autobus už na nás čekal, a tak stačilo jen vše naložit a vyjet. Ke škole jsme dorazili před polednem zdraví, bez zlomených kostí i lyží.

Lyžařský kurz se i přes počáteční obavy, jak to bude se sněhem, vydařil a všichni jsme si ho opravdu užili.

19.01. Den dvojčat

Ve čtvrtek zaplnila školu dvojčata. 

  

Děvčata při pracovních činnostech opět vařila

Ve středu jsme s děvčaty pekly bramborové placky s povidly a mákem. A bramborové kapsy plněné jablky. Upekly jsme toho dost, takže ve čtvrtek při svačině ochutnali i kluci. Baštili, až se jim dělaly boule za ušima.

Svačinka od paní učitelky

Tonda s Michalem si při vánoční besídce vytáhli kupón na svačinu od paní učitelky. Uplatnili ho hned na začátku ledna a se svačinou byli spokojeni.

Tříkrálová sbírka

Tři králové chodí v Železnici pravidelně. V letošním roce pomáhalo 28 žáků z naší školy a přidali jsme se i mi sedmáci. Putovali jsme nejen po Železnici, ale i po Radimi a Soběrazi a vybrali jsme celkem přes 42 tisíc.

Hodina hudební výchovy se zajímavým nástrojem

Na dnešní hodinu přinesla Míša harfu. Nejenže nám na ni zahrála, ale mohli jsme si to i sami vyzkoušet.

Prosinec

Vánoční besídka

20.12. No Backpack Day

Jsme hraví, kreativní a bavilo nás to

Návštěva adventní výstavy v muzeu

Luštěniny v pracku

20.12. – Na pracovních činnostech jsme si uvařily dvě zdravé a chutné kaše. Po ochutnávce jsme si řekly, jak je dobré konzumovat OBILOVINY a které najdeme u nás v České Republice. 

Ovesná kaše s jablky: 800 ml mléka, 160 g ovesných vloček, špetka soli, 2 větší jablka, 2 lžíce másla, cukr nebo med, plátky mandlí nebo jiné ořechy. Vločky nasypeme do suchého rendlíku (pánve), dáme na plotýnku a za stálého míchání trochu opražíme, tento první krok je báječná finta . Vločky jemným opražením získají velice příjemnou vůni, lehce oříškovou příchuť. Při vaření do sebe budou nasakovat méně tekutiny (menší spotřeba mléka) a třebaže budou po uvaření měkké, nebudou rozplizlé. Když vločky voní a mají zlatou barvu, vlijeme do nich 1/2 mléka, přidáme pár zrnek soli a za stálého míchání vaříme. Když asi po 2-3 minutách kaše zhoustne, přilejeme druhý hrnek mléka. Vaříme ještě asi 4 minuty. Pak sporák vypneme a teprve mimo teplo vmícháme trochu cukru nebo trochu medu nebo jiného sladidla. Proč dáváme cukr nakonec? Je to pojistka proti připálení. Dalším důvodem je menší spotřeba sladidla. Mezitím, co se vaří kaše, si připravíme jablka. Jablka vyjadřincujeme a nakrájíme na kostky. Na pánev vložíme 2 lžíce másla a necháme jej rozpustit. Poté vysypeme nakrájená jablka a jemně je pocukrujeme. Jablka restujeme, průběžně promícháváme, ale dáváme pozor, abychom je nerozvařili. Zasypeme jemně skořicí. Asi po 5ti minutách vypneme. Kaši naservírujeme na talíř a poklademe připravenými jablky. Můžeme dozdobit plátky mandlí či kousky jiných ořechů. DOBROU CHUŤ  

6.12. – O pracovních činnostech jsme zjišťovali informace na téma LUŠTĚNINY a poté vytvořili projekt. Také jsme vařili dva pokrmy z čočky, které jsme si následně naservírovali a ochutnali. A chutnalo nám 🙂

– Ema

Listopad

25.11. zahájení adventu, rozsvícení stromu

Komu chutnaly naše marokánky, tak tady přikládáme recept. 🙂

Luštíme BRLOH (Brněnská logická hra)

V hodnocení základních škol jsme vyhráli Královéhradecký kraj a zároveň jsme skončili 39. v celé republice.

1. kolo jsme vyřešili: 7/10 (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9)

Zadání:

https://brloh.math.muni.cz/z/2022/internet_1.pdf

2. kolo jsme vyřešili vše

Zadání:

https://brloh.math.muni.cz/z/2022/internet_2.pdf

3. kolo jsme vyřešili: 6/10 (1, 4, 5, 6, 7, 8)

Zadání:

https://brloh.math.muni.cz/z/2022/internet_3.pdf

semifinále jsme vyřešili: 10/20 (1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 19)

Zadání:

https://brloh.math.muni.cz/z/2022/m_finale.pdf

Den Laskavosti

Letos jsme se v rámci občanské výchovy zapojili do iniciativy „Mezinárodní den laskavosti“ a vyrazili jsme do jičínského Domova pro seniory.  Jaké jsme měli z návštěvy dojmy? Přečtěte si sami:

Na začátku bylo pro mě těžké začít mluvit, ale jak začali ostatní, tak už to bylo v pohodě a bylo to příjemné. Prostě se mi to líbilo. I na paní bylo vidět, že je ráda, že jsme přišli a že si s ní povídáme. Říkala, ať se hodně učíme angličtinu a děláme, co nás baví, a že si máme užívat život.                                               Týna

Návštěva v Domově pro seniory určitě měla smysl, protože je potřeba udělat někdy radost. Pán (92 let) nám dal radu do života, abychom nekouřili a abychom byli šťastní.                                                                                                             Áďa

Bylo to dobrý a záživný. Udělali jsme radost. Pěkná procházka. Taky tam bylo pěkný akvárko.    Lepší než učení:-)                                                                                Viktor

 

Líbilo se mi, že návštěva staroušky potěšila. Když nám paní vyprávěla historky ze svého života, vypadala nadšeně. Paní mi radila, ať se vdám za nějakého hodného hocha, který mě bude mít rád… a že vždycky musíme něco dělat pro to, abychom se měli dobře. Smysl života té paní byly její děti. Nejšťastnější byla, když je vychovávala. Nedávno jí její syn umřel, měl 70 let.  Paní Jarmila nám také vyprávěla o panu učiteli na matematiku a fyziku, který vzbuzoval respekt. Nosil sako a motýlka. Když byla paní Jarmila v našem věku, byla válka a nesmělo se dělat hodně věcí. Prý na nás mladých bude v budoucnu hodně záležet. Doufá, že se budeme mít lépe než oni. Máme se starat o své rodiče.                      Majda

 

Paní Anna byla veselá a vtipná. Krásně se s ní povídalo. Paní nám radila, ať si při výběru manžela vše dobře rozmyslíme, abychom si vzali někoho, koho budeme mít opravdu rádi.                                                                                                  Káťa

 

Návštěva měla smysl, senioři byli moc šťastní. Paní Ilona nám vyprávěla, že ráda sportovala a že byla servírka. Pan Jan nám vyprávěl, že v dětství dělal průšvihy, ale časem se z něho stal dobrý číšník. Život prý měli dobrý… a kofola stála 0,90 Kčs:-) Dostali jsme i radu do života: Nekrást a nechovat se jako hnusní lidé. Přejí nám, abychom našli skutečnou lásku a měli s lidmi hezké vztahy.       Eliška

Byl jsem rád, že jsem se setkal se starými lidmi, kteří byli moudří.  Byla s nimi legrace. Nejprve jsem se bál, ale pak jsem se uvolnil a bylo to hezké. Dostal jsem radu do života: Nelhat a komunikovat.                                                                  Michal

 

Líbilo se mi, že si s námi paní chtěla povídat a že nám odpovídala upřímně. Myslím, že návštěva měla smysl. Paní si s námi ráda popovídala a my s ní taky. Paní nám zdůrazňovala, ať se máme rádi a ať si vybereme dobrého partnera. Vyprávěla nám o tom, že je od 38 let vdova, že má 6 vnoučat a 3 pravnoučata a že jí dělají velkou radost. Prý má Domov pro seniory moc ráda, že chodí na různé procházky – např. při festivalu Jičín město pohádky jezdili vláčkem. Nejvíc si paní život užívala, když byla mladá.                                                                          Julie

 

No bylo to lepší než učení. No bylo to dobrý.                                                   Tonda

 

Líbilo se mi, že povídání bylo v pohodě. Paní nám vyprávěla o všem možném. Nejvíc mě dostalo, že prý vypadám jako její vnučka. Návštěva měla smysl. Bylo to velký. Viděla jsem, jak si to starouškové užívají. Bylo to hodně napínavé, ale i smutné. Byla i sranda. Zaujalo mě úplně všechno – třeba to, že měla jednoho muže, se kterým žili dlouho. Nedávno jí ale umřel na rakovinu – pak jsem viděla, že už se dál nemáme ptát. Rychle jsme změnili téma. Rady do života: Máme jít za svým snem a vybrat si dobrého partnera pro život. Také říkala: „Život je jen jeden, tak si ho užijme!“ Bylo to v chillu!             

                                                

Paní, se kterou jsme si povídali, byla moc hodná a příjemná. Senioři byli nadšení. Velkou radost jim udělala i přáníčka. Paní nám vyprávěla o tom, že byla zdravotní sestřičkou, chodila 1 km pěšky do školy a 7-8 km každou sobotu do kostela. Rada do života: Abychom nebyli moc na počítačích a abychom nejezdili třeba 500 m do školy autem.                                                                                    Alex

 

Bylo fajn, že staroušci měli radost. Paní vyprávěla o učilišti, o JZD a o tom, že museli rozebírat motor tanku. Ve třídě jich prý bylo 48. Kluci to prý na učilišti v JZD měli lehčí než ženy. Pamatuji si, že nám dala radu, ať hlavně nikdy nebereme drogy.

 

Návštěva v Domově se mi líbila… měl jsem nejprve trochu strach. Paní nám vyprávěla, jak pracovala na poli velkém 15 hektarů a o tom, jaké dělali ve škole lumpárny. Prý si máme hlavně dávat pozor na to, abychom se nedostali do problémů a abychom ostatní neprovokovali.                                                      Achil

 

Paní nám říkala, abychom žili v lásce, že to je nejdůležitější. Pán nám zas vyprávěl vzpomínky z dětství. Oba byli moc milí… Podle mě se den moc povedl a zdálo se mi, že jsme je alespoň trochu potěšili.

 

Líbilo se mi, že jsme udělali radost a že jsme si hezky popovídali. Paní vždy měla na prvním místě děti a rodinu. Paní nás varovala před válkou a přeje nám, abychom ji nezažili.                                                                                                    Verča

 

Co se mi na akci Den laskavosti líbilo? Bylo to hezké, ale i smutné, když tam někdo začal brečet, když jsme odcházeli. Co mě z vyprávění zaujalo? Že po škole chodili povinně do kostela pěšky 7 km. Jakou radu do života si pamatuji? Abychom se snažili dosáhnout svých cílů.                                                                Jakub

 

Líbilo se mi, jaké je v Domově pro seniory prostředí a jak paní Vlasta vyprávěla. Za mě návštěva smysl měla, myslím, že potěšila. Paní říkala, že máme v životě sportovat. Zaujalo mě, jak nám paní Vlasta vyprávěla o svém dětství.                                                                                                                                              Matyáš

 

Jedna starší paní říkala, že by Viktor mohl být učitel 🙂                                   Stáňa

 

Návštěva podle mě smysl měla. Spoustě seniorů jsme udělali radost. Paní Zdenka nám poradila, abychom se učili hlavně jazyky, nejlépe anglicky. Zaujalo mě, že paní byla u vypálení Lidic a že i dnes, v 72 letech, pracuje na počítači a umí skvěle anglicky.                                                                                                        Zuzka

Pán byl milý. Vyprávěl nám o tom, že byl zemědělec. Nejšťastnější prý byl, když se mu narodil syn. Pán nám kladl na srdce, abychom se chovali k lidem tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.                                                                    Daniel

 

Na Dni laskavosti se mi líbila cesta tam a zpět. Návštěva seniorů byla zábavná. Návštěva měla smysl, potěšila lidi v Domově i nás. Pamatuji si, že mi ta paní radila, ať se učím víc angličtinu než němčinu. Z vyprávění mě zaujalo to, že paní umí anglicky. Tato paní je prý nejvíc šťastná v Domově pro seniory.              Michal

 

Líbilo se mi, jak jsme byli za starými lidmi, kteří už měli vozíčky, a jak jsme si s nimi mohli povídat. Seděli jsme u stolů v jedné místnosti.                 Adéla

 

Na návštěvě seniorů se mi líbily příběhy, které staří lidé vyprávěli. Jo, návštěva měla smysl. Říkali nám, abychom nedělali v životě kraviny.              Ondra

 

Jsem moc ráda, že jsem v Domově pro seniory mohla být. Když jsme přišli nahoru, kde na nás starouškové čekali, byl to hřejivý pocit tam někde uvnitř. Někteří se na nás i usmívali:-) Přisedla jsem si k už na pohled moc milé paní. Úsměv měla od ucha k uchu a jmenovala se Marie. Pak jsme si začali povídat o jejím životě, co prožila, kam chodila do školy, kde bydlela, co její rodina a tak. Dověděla jsem se, že je v tomto domově už rok a bylo krásné slyšet, jak je vděčná těm lidem, kteří se o ni starají… že to pro ně musí být těžké. Prý je ráda, že je právě tam. Paní Marie si váží věcí, které se někomu mohou zdát jako samozřejmost. Také říkala, že se všichni tak dobře nemají, což je pravda. Ta hodina, kterou jsem tam strávila, utekla jako voda. Museli jsme se rozloučit. Paní Marie nám opakovala, ať v životě děláme to, co nás bude dělat šťastnými a ať nám to vše vyjde. Pak jsme si potřásly rukou a objaly se. Marie byla dojatá. Plakala. A já si uvědomila, jak je úžasné, že na tomto světě jsou takoví lidé. Bylo to krásné!                                                                                                                        Ema

Naše projekty z němčiny a občanské výchovy

Kroužek robotiky

Říjen

Halloweenská svačinka

Letošní halloween jsme si užili. Do školy jsme přinesli ozdoby a jídlo- které se snědlo prakticky hned😉

– Káťa Kolocová

Návštěva muzea v Železnici

Ve čtvrtek 13.10. jsme navštívili krásnou výstavu obrazů, které namalovaly děti z naší školy. Viděli jsme i obrazy, které jsme malovali my sami o výtvarné výchově s paní učitelkou Markovou. Celá výstava se nám líbila a bylo fajn proložit si výuku menší procházkou.

– Káťa Kolocová

Naše úspěchy na soutěži v Kopidlně

V pátek 7 října jsme vyjeli autobusem na soutěž Kopidlnský kvítek a Kopidlnský jelen. Když jsme dorazili na místo došli jsme pár metrů do místní zahradní školy kde jsme se zapsali a spolužačky Magdalena, Ema a Julie šli soutěžit na soutěž Kopidlnský kvítek. Spolužačky měly test z poznání rostlin a každá měla navíc jiný úkol. Byli to aranžování květin, poznávání semínek a zábavná zahradnická aktivita. Deváťáci Aleš, Eliška a sedmák Michal šli do budovy, kde se psal test a poznávačka v soutěži Kopidlnský jelen. Když jsme to dodělali šli jsme na místo kde se střílelo ze vzduchovky. Pak jsme všichni měli volno a s paní asistentkou jsme šli do zámku se zahradní výzdobou a do cukrárny kde jsme si něco koupili pak jsme se procházeli po parku. Vyhodnocení proběhlo v tělocvičně školy a spolužačky, které soutěžily v Kopidlnském kvítku měli hezké třetí místo a mi co jsme soutěžili v Kopidlnském jelenovi jsme skončili čtvrtí.

– Michal Kittler

Němčina venku: s pohybem a úsměvem:-)

 

Září

Turisticko-ekologický kurz Horní Maršov

Kurz pro udržitelný rozvoj

19.09. – 23.09. 2022

Pondělí

Do Horního Maršova jsme úspěšně dorazili před obědem.

 

Od té doby neustále něco děláme – týmové hry na spolupráci, důvěru…

Večeře nás všechny nadchla – brambory na loupačku s tvarohem 🙂

Při večerním programu jsme si zahráli hru Multisocio, ve které jsme odpovídali na různé otázky. Pak jsme si trochu zařádili a šli do postele.

A tady bydlíme:

Úterý

Dopoledne jsme strávili při simulační hře s názvem Fishbanks. Stali se z nás majitelé lodí, kteří lovili v pobřežních či hlubokých vodách, nakupovali lodě a hromadili zisk. Po deseti letech podnikání jsme loviště vytěžili, naše zisky se snížili a my se blížili k bankrotu. Zjistili jsme, že pokud chceme v tomto směru podnikat, musíme respektovat udržitelný rozvoj lovišť.

 

Odpoledne nás nadchlo. Vyrazili jsme k Lysičinskému potoku, ve kterém jsem si vyzkoušeli vodní biomonitoring. Vytvořili jsme čtyřčlenné výzkumné týmy, které lovili živočichy, poznávali je, třídili a zapisovali.

A tyto živočichy jsme pozorovali:

Na závěr programu jsme si vyzkoušeli brodění v řece, což pro některé skončilo koupelí 🙂

Večerní program byl relaxační. Malovali jsme diapozitovy a pak jsme popustili uzdu fantazii. Jáchym naše díla promítal a my jsme hledali, co v nich vidíme.

Středa

(téma dne: LES)

Dopoledne jsme hráli simulační hru zasazenou do prostředí Krkonoš. Byli jsme rozděleni do pěti týmů, které hospodařili v obcích a naším úkolem bylo nejen obec rozvíjet, ale také se snažit o záchranu tetřívka, jehož počty zde prudce klesají.

Odpoledne jsme hráli hry, zkoumali drobné lesní živočichy a stavěli lesní domečky pro skřítky.

Večer jsme se opět vypravili do lesa, abychom zažili jeho tajemnou atmosféru. Během dvaceti minut, kdy jsme byli každý sám, jsme měli kreslit psát, nebo pouze prožívat les…

Ukázky:

„Jen do soumraku chvilka malá

sova, co přes den spala

vyletí jako noci král

král, co přes den spal.

Les se v noci zdáti tichý býti,

když je bez lidí

vzápětí ale může ožíti.

Noční tvorové se začínají probouzet…“


„Je tady tma a hrozně se bojím, ale jinak by to bylo dobré, jenom já se bojím té tmy, takže jako teď nemám náladu…

No prostě je to tady v tom lese až moc strašidelný a móóóóóóóóóc se těším, až se budeme moct vrátit na pokoje.“


„Slyším zvuky :).

Vítr, který vane v korunách stromů.

Občas slyším zpívat ptáčky…“


Čtvrtek

Dnes jsme byli na celodenním výletě na Rýchory.

Poslední jídlo na Doteku (tvarohové taštičky)

A večer nás čekala párty, kterou jsme si náležitě užili. 🙂

Nechybělo ani občerstvení

Pátek

Jedeme domů

Na památku královny Alžběty II.

Na počest zesnulé královny Alžběty II. jsme vytvořili „plakát“ vystihující její život, zájmy, radosti. Protože jsme si dali na projektu opravdu velice záležet, můžeme se pyšnit nádherným dílem. Děkujeme za velkou pomoc paní asistentce Zdence Adolfové!

Projekt Český ráj

Letos jsme v rámci exkurze navštívili hvězdárnu v Jičíně. Zde jsme měli program na téma: Oceán plastů. Z Jičína jsme šli pěšky kolem Zebína zpátky do Železnice.


… Není místo na celé planetě, kde nejsou plasty. Plast se jednoduše vyrábí. Do ropy vlijete chemickou látku a nahoře se udělá něco jako škraloup, který vytáhnete, roztavíte a máte plast.

Líbilo se mi, jak jsme šli do školy z Jičína pěšky, i když mě i všechny ostatní bolely nohy.

Stáňa


Bylo to skvělé – dozvěděla jsem se spoustu věcí, co jsem nevěděla. Jen i bylo líto lidí na těch znečištěných místech a to jak ničíme přírodu.

Veronika


Líbilo se mi, jak to měl pan David hezky promyšlené – videa, ukázky, obrázky byli super. Je to strašné, když vidíte ve vodě ty ostrovy plastů.

Rada do života: třiďte odpad má to smysl.

Nelíbilo se mi, že jsme stále seděli na židlích …☹

Bylo mi zle, když jsem viděla ty plasty – chudáci zvířata!!

Nechápu jednu věc, proč lidé znečišťují přírodu kolem sebe, když vědí, že to vadí jiným lidem a zvířata umírají s plnými žaludky plastů. Alespoň, že se jiní lidé snaží zvířatům a přírodě pomoci.

 Bylo to strašný a zároveň smutné.

Nikola


Zaujalo mě, že tolik ptáků dokáže sníst takové množství plastů.

Překvapilo mě, že tu je tolik velkých plastových odpadkových ostrovů. A také to, že existuje několik řek plných odpadů.

Pro naši Zemi, by bylo dobré abychom třídili odpad – papír, plast, sklo, bioodpad a směs.

Alex


Překvapilo mě kolik plastů je v oceánech. Líbilo se mi, jak to měli pro nás připravené.

Zaujalo mě, kolik věcí se z plastů vyrábí.

Líbilo se mi, jak se někteří lidé snaží oceán a moře čistit.

Kristýna


Zaujalo mě, že 70% plastů skončí v oceánech a mořích.

Nevěděl jsem, že některé oblečení je z plastů.

Líbilo se mi, že před začátkem jsme měli video o zvířatech a hmyzu v ČR.

Jakub


Ptáci Albatrosi jedli plasty, protože si mysleli, že je to potrava.

Všude jsou plasty! Viděli jsme, jak někde vytvořili skládku na okraji moře, a když přijde příliv, tak si odnese kus skládky.

Amálie


Program se mi moc líbil. Zjistila jsem, že plastů je opravdu hodně. Existují dokonce celé ostrovy plastů. A plast zabíjí ptáky, protože se jím živí – myslí si, že to je k jídlu. Myslím si, že rekord byl, když v jednom ptákovi našli kolem 273 kousků plastů.

Takže třídit odpad má smysl!!!

Majda


Když jsme se posadili na židle, viděli jsme promítat českou přírodu. Poté přišel David a ten nám povídal o znečišťování přírody po celém světě. Dozvěděli jsme se o celých ostrovech plastů, o řekách, kterými plasty proudí do moří.

Ke konci jsme si říkali, jak můžeme znečišťování zabránit.

Dozvěděli jsme e spoustu praktických věcí.

Do Železnice jsme šli z Jičína pěšky. Cestu jsme si užili, navíc bylo krásné počasí. Povedlo se. 😊

Míša


Zjistila jsem nové informace o naší planetě – což je super. Jen mě znepokojilo, kolik odpadů a hlavně plastů, je na Zemi. Lituji toho, že není na naší planetě místo, kde není plast. I na nejzapadlejších místech v oceánu jsou odpadky.  – vznikají velké ostrovy plastů. Když plast najdou zvířata, tak je často sní a pak zemřou.

Jen lidstvo za všechny odpadky a plasty na Zemi může. Pojďme třídit a zachránit přírodu!!! Tohle jsem si z přednášky v jičínské hvězdárně odnesla.

Káťa


                                          

6. třída – školní rok 2021 – 2022

Červen

V rámci pracovních činností děvčata vyráběla bezový sirup. Při vaření nám školní kuchyňku provoněla opojná vůně bezových květů a vládla tam příjemná pracovní nálada. Jistě to na chuti sirupu bude znát :o).

Miletín – školní výlet

Květen

Archeopark Všestary

Březen

Den svatého Patrika

Prosinec

Vánoční besídka

 Říjen

Halloween

Adaptační kurz

Září

Projekt Český ráj – zřícenina hradu Valečov, údolí Plakánek