1. třída

Před Vánocemi- vyzdobili jsme si vánočně třídu, byli jsme v kině v Lomnici n. Popelkou na filmu Myši patří do nebe, zahráli jsme si hry, zazpívali, zarecitovali a rozbalili dárky

Mikuláš, andělé a čerti

Podzimní den – projektové vyučování na téma Podzim

Vlastivědné muzeum v Železnici – výstava výtvarných prací žáků naší školy, historie školství, sbírka kamenů

Ukázka dravce

Výlet na Bradlec – náš 1. pěší výlet, šli jsme společně s 2. třídou👍