2. třída

Výpis vysvědčení

Čas před Vánocemi

Návštěva Mikuláše, čertů a andělů

Práce se stavebnicí

Povídání o EU

Podzimní den – projektové vyučování

Podzim

Výlet na Zebín

1. třída – školní rok 2022/2023

Možná přijde i kouzelník …

Projektový den- jídlo– poznávali jsme jídlo všemi smysly, vytvořili jsme mrkvovo- jablečný salát,…

Červnová škola

Návštěva v ZŠ Robousy

Školní výlet – park Bylandia v Bylanech

Děti vítají jaro – splnili jsme 13 úkolů na cestě z Lomnice n. P. na Tábor

Hvězdárna Jičín– program pro 1. třídu „Co se děje v půdě“

Jaro je tu

Den Země – jak třídit odpad, uklízení v Železnici

Před Velikonocemi – paní asistentka připravila velikonoční stopovanou a sádrové odlitky, dále jsme si povídali o velikonočních tradicích, vyplňovali jsme pracovní listy s velikonočními úkoly a vyráběli ve velikonočních dílnách

Veselé zoubky – preventivní výukový program

Pasování na čtenáře

Pracovní činnosti– zkoušíme stavět ze stavebnic

Tonda obal- třídění odpadků

Zajímavé momenty

31. ledna 2023 – vystoupení: barokní hudba, výpis vysvědčení, kreslené pohádky na interaktivní tabuli

Před Vánocemi- vyzdobili jsme si vánočně třídu, byli jsme v kině v Lomnici n. Popelkou na filmu Myši patří do nebe, zahráli jsme si hry, zazpívali, zarecitovali a rozbalili dárky

Mikuláš, andělé a čerti

Podzimní den – projektové vyučování na téma Podzim

Vlastivědné muzeum v Železnici – výstava výtvarných prací žáků naší školy, historie školství, sbírka kamenů

Ukázka dravce

Výlet na Bradlec – náš 1. pěší výlet, šli jsme společně s 2. třídou👍