Archiv autora: Lenka Hronková

Ukliďme Česko

V pátek 5.4. 2024 proběhla v naší škole každoroční akce Ukliďme Česko. Nejprve jsme se zabývali ekologickou výchovou. Žáci 2. stupně pracovali na pěti stanovištích – JÍDLO, PLASTY, VODA, TEXTIL, KLIMATICKÁ ZMĚNA. Žáci 1. stupně tvořili ve svých třídách. Povídali si, malovali, vyráběli na určité přírodovědné téma. Pak následoval úklid ve městě a okolí. Počasí nám přálo a pomohli jsme k tomu, aby bylo naše město čistší.

Ukliďme Česko 2023

I letos se žáci naší školy zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Ve dnech 18. – 26. dubna sbírali žáci, učitelé a asistenti malé i větší odpadky v našem městě a blízkém okolí. Také se věnovali ekologické výuce- např. třídění odpadků, době rozpadu odpadků, plýtvání vodou, jídlem…, problémům Země atd. Spousta dětí si při práci uvědomila, že příroda bez odpadků je prostě krásnější.

Ukliďme Česko

V měsíci dubnu se konají po celé České republice úklidové akce ke Dni Země (22.4.). Všechny třídy naší školy se také zapojily. Ve středu 6.4. jsme se v některých hodinách zabývali ekologickou výukou a správným tříděním odpadu. Dále jsme si vyslechli zajímavou přednášku přírodovědců na téma PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI, která byla obohacena i ukázkou živých zvířat. V dalších dnech proběhl úklid v obci a jejím okolí. Akce se vydařila a příští rok ji zopakujeme.

Netradiční výuka- 14. – 17.5.2019

Pobytu na Benecku v Krkonoších se zúčastnilo 35 žáků z 2.- 4. ročníku a 4 paní učitelky. Ubytováni jsme byli na horské chatě Barka. Zájmové i sportovní aktivity byly zaměřeny na témata: Krkonoše- KRNAP, Krkonošské pohádky a poznávání blízkého okolí- Benecko. Absolvovali jsme dva delší výlety na rozhlednu Žalý a na Rovinka. Navštívili jsme středisko horské služby, kde jsme se seznámili s prací záchranářů a vyzkoušeli si některé postupy při poskytování první pomoci. V okolí chalupy jsme sportovali, hráli kimovu hru a proběhli se na stezce odvahy. Na památku jsme si vyrobili masku lesního skřítka, sepsali a nakreslili deník a vyzdobili si bílé tričko. I když nám počasí moc nepřálo, tak se nám pobyt líbil a užili jsme si ho. Rádi se na Benecko vrátíme.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V úterý 30.4.2019 se žáci všech ročníků naší školy vydali místo 2 vyučovacích hodin uklízet naše město a okolí. Odpadky jsme sbírali: v parku, v Bradlecké ulici, na náměstí, na silnici k Doubravici a k Ranči, v Nádražní ulici, dále na silnici k Prostřednímu mlýnu a k Těšínu, v lese na kopci Železný a na silnici k Zámezí. Počasí nám přálo, akce se zdařila a za rok ji zase zopakujeme.

Balíček pro 1. ročník

(tyto pomůcky děti dostanou):

  • trojhranné pastelky
  • obyčejná tužka – 2x
  • vodové barvy
  • štětec plochý, štětec kulatý
  • voskové pastelky
  • modelína
  • lepidlo
  • Centropen tabulka + 2 popisovače

Pomůcky, které rodiče obstarají:

  • kapsář, sáček na Tv, oblečení na Tv + cvičky, ručník, bačkory, sáček na bačkory, penál, temperové barvy + paletka, igelitový ubrus na Vv, hadřík, kelímek na vodu, nůžky, gumu, folii pro psaní tužkou A5

Den Země

V pátek 21. 4. 2017 se všechny ročníky naší školy zúčastnily úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Děti se touto akcí podílely na zlepšení prostředí, ve kterém žijí. Úklid proběhl: v okolí školy, v Bradlecké ulici, v Nádražní ulici, na náměstí, v centru města, na silnicích k Doubravici, Zámezí a Těšínu a v okolí rybníku Valcha. I přes chladné počasí se  akce zdařila.

Zdravá pětka

Naše škola se zapojila do programu Zdravá pětka. V prvním listopadovém týdnu se děti z mateřské i základní školy zúčastnily dvouhodinového semináře o zdravé výživě. Program byl přizpůsoben věku dětí- předškoláci, děti 1. a 2. stupně. Na 1. stupni děti pracovaly ve skupinkách, sbíraly za správné odpovědi žetony s pětkou a plnily úkoly. Základem bylo pochopit “ výživový talíř “ znázorňující skupiny potravin a jejich zastoupení na talíři. Na 2. stupni děti ve skupinkách vytvářely zdravou svačinu- např. citronádu, zeleninové jednohubky, avokádovou pomazánku… Děti se nejen něčemu novému naučily, ale i pobavily.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto zde

 

Bubínkování

Dne 12. února 2016 se zúčastnily děti 1.- 4. třídy programu nazvaného „bubínkování“. Každému byl zapůjčen bubínek DRUMBEN a začalo se bubnovat, zpívat a hrát na jednoduché nástroje. Děti pomocí bubínků vyjadřovaly např. bouřku a déšť, koňské závody,…Dále doprovázely lidové písně. Pořad pro děti připravila paní Lucie Doušová, která kromě bubnování krásně hrála na tahací harmoniku a zpívala. Bubínkování bylo pro děti pěkným zážitkem, který jim přinesl radost a pocit uvolnění.