Přijímací řízení na střední školu 2023/2024

Přijímací řízení do středních škol čeká v tomto školním roce digitalizace.
Ministerstvo školství v současné době k nové podobě přijímacího řízení připravuje a do konce roku slibuje novelu školského zákona i prováděcí vyhlášky k němu. Změny se budou týkat všech oborů vzdělání, tj. maturitních i nematuritních, bez ohledu na to, zda je součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška (JPZ).
Pokud budou příslušné právní předpisy schváleny, výrazné změny se projeví především v tom, že:
1. Uchazeč bude mít možnost podat až 3 přihlášky (v případě, že se bude hlásit též do oborů s talentovou zkouškou, až 5 přihlášek).
2. Pořadí škol na přihlášce bude závazné, od podání přihlášky nebude možné již toto pořadí měnit.
3. Přihlášky se budou podávat elektronicky, ale zůstane zachována i možnost podat klasické papírové přihlášky jako dosud.
4. Termín pro podání přihlášky se posune na 20. února.
5. Každý uchazeč bude mít možnost konat JPZ 2x, a to i v případě, že se hlásí pouze do jednoho maturitního oboru (např. zbývající 2 přihlášky podá do nematuritních oborů).
6. Školy, na kterých bude uchazeč konat JPZ, stanoví Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), a to s ohledem na vytíženost škol či vzdálenost školy od místa bydliště uchazeče.
7. Výsledky přijímacího řízení vyhodnotí informační systém, který bude spravovat CERMAT. Ten na základě prioritizace přiřadí uchazeče do konkrétních škol.
8. Zápisový lístek se podávat nebude.
9. Stejným způsobem proběhnou první dvě kola přijímacího řízení. Druhé kolo bude vyhlášeno až po uzavření kola prvního.
10. Příp. třetí a další kola budou již v gesci jednotlivých škol, nebudou realizována prostřednictvím elektronického systému a nebude omezen počet podaných přihlášek.
Na přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou se prozatím nic nemění. Kritéria přijímacího řízení do těchto oborů vyhlásí ředitel školy do 31. října. Uchazeči podávají až dvě papírové přihlášky nejpozději do 30. listopadu.