2. třída

Školní rok 2022/2023

Děti vítají jaro (již 19. ročník tradiční akce)

Ve čtvrtek 25.5. jsme se zúčastnili společně s naším prvním a třetím ročníkem pravidelné akce Děti vítají jaro, kterou pro regionální školy pořádá organizace Mikroregion Tábor. Tentokrát jsme vyrazili pěšky od lomnické základní školy nahoru na Tábor. Pořadatelé nám objednali nádherné jarní počasí. Během cca 3 km dlouhé trasy jsme plnili vědomostní úkoly a účastnili se pohybových aktivit. Za naše úsilí nás pořadatelé odměnili drobným občerstvením a diplomy. Příjemně strávené dopoledne jsme zakončili odpočinkem a zmrzlinou pod rozhlednou.

Květen ve škole

Za hospodářskými zvířaty na statek

v pátek 12.5. jsme vyrazili na statek paní Vrbové v Železnici, abychom si prohloubili své znalosti o hospodářských zvířatech, která jsou aktuálním tématem naší prvouky. Prvouka v přírodě se vydařila nejen díky nádhernému slunečnému počasí, ale hlavně díky povídání s majitelkou statku paní Vrbovou. Viděli jsme celé rodiny těchto zvířat na pastvě, jejich příbytcích a dozvěděli se o nich mnoho užitečného. Kozy, slepice, husy, dokonce i kapry jsme měli možnost krmit, což byl pro nás zajímavý zážitek.

Naši nejmladší na 6.místě v okrskovém kole McDonald Cup

Ve čtvrtek 27.4. se výběr žáků 2.-3.třídy zúčastnil dalšího ročníku tradičního školního fotbalového turnaje McDonald Cup. V okrskovém kole konaném v Jičíně podali chlapci velmi srdnatý a bojovný výkon ve velké konkurenci hlavně jičínských škol plných mladých fotbalistů z místního klubu FK. Nakonec se utkali o konečné 6.místo s týmem 1.základní školy Jičín.  V tomto utkání podali nejlepší výkon v turnaji a zaslouženě zvítězili poměrem 7:1. Gratulace patří Matyáši Klabanovi, který se dělil s celkovými 7 brankami o konečné 3.místo v tabulce střelců turnaje a také našim „koučům“ z 9.třídy Alešovi a Vítkovi.

Ukliďme Česko

V rámci této celostátní akce děti železnické školy vyrazily do ulic své obce, aby ji ulevily od odpadků povalujících se volně v ulicích a příkopech. Je to smutné, když vidíme, jak se člověk chová k naší přírodě. Druháci za hodinku nasbírali dva plné pytle odpadků, které měly skončit v kontejneru. Mimo vlastní sběr v ulicích obce jsme dvě vyučovací hodiny věnovali prevenci a informacím, za jak dlouho si naše příroda poradí s rozkladem odpadků.

Duben ve škole

„Koloběh vody“  – Hvězdárna Jičín

Poslední březnový den 31. 3. 2023 jsme vyměnili výukové prostory naší třídy za příjemnou posluchárnu Centra přírodních věd Hvězdárny Jičín, kde nám ekologický výukový program na téma „Koloběh vody“ připravil pan David Vališka.  Prohloubili jsme si naše dosavadní základní znalosti, ale hlavně jsme obdrželi spoustu informací, o kterých jsme doposud neměli tušení. Tak například skutečnost, že na naší planetě obíhá dokola stále stejná voda … V přirozeném přírodním cyklu mění stále svá skupenství. Vznáší se jako pára, aby v mracích zmrzla na led a k zemskému povrchu zase spadla ve formě dešťových kapek, sněhových vloček či snad ledových krup. Právě atmosféra či hydrosféra jsou nová slova, kterým od pátku již rozumíme. Mohli jsme si vyzkoušet některé pokusy s odpařováním vody přímo v učebně. Velmi zajímavou částí našeho pracovního dopoledne bylo téma o tom, jak se voda dostává do našich domovů a potom zase zpět do přírody. Seznámili jsme se s funkcí vodojemu, úpravny vody i čističky odpadních vod. Také už víme, co rozhodně nepatří do našich odpadů, co nesmíme splachovat v umyvadlech ani v toaletách. Na závěr jsme do utvořených týmů obdrželi samostatný úkol, abychom stříhali, lepili, kreslili, popisovali, prostě ztvárnili koloběh vody tak, jak jsme ho dnes pochopili. A nebyla to zrovna lehká práce!

O víkendu peč, smaž a vař …

… a tak se také minulý týden stalo. Pondělí 27.3. byl den, který potěšil všechny milovníky dobrého jídla. Druháci pod odborným dohledem paní asistentky Ludmily Rejlkové pořádali „Labužnický den železnické školy“. Výzva uvařit, upéci, prostě připravit vlastní pokrm s možnou podporou rodičů směřovala do všech tříd naší školy. Vestibul se tedy v pondělí ráno proměnil v jeden obrovský raut. Směs vůní se táhla celou školou a všichni se již těšili na ochutnávky. Labužnický den se samozřejmě neobešel bez vyhlášení soutěže o nejlepší pokrm. Porota složená ze zástupců vyučujících, kuchařek a žáků hodnotila nejen chuť, ale i estetický dojem. Nejlepší kuchtíci si odnesli drobné ceny s motivací pro další kuchařské výzvy. Všem účastníkům patří velký dík za jejich čas strávený s přípravou pokrmů a aktívní zapojení do soutěže.

Projektový den „Pes, přítel člověka“

Pátek 24.3. jsme zapomněli na běžný rozvrh hodin a celý den věnovali tématu vzájemného souznění člověka a jeho věrného čtyřnohého přítele. Na začátek dne jsme si položili klíčovou otázku: „Co mají lidé a psi společného?“ Děti poznaly rozmanité pracovní pozice služebních psů, kteří pracují v součinnosti s policisty, vojáky, horskou službou či celní správou a jsou cvičeni ve speciálních odbornostech. Žasly nad šikovností a uměním asistenčních psů, kteří jsou neodmyslitelnou součástí života nevidomých, a tělesně či duševně postižených. Canisterapičtí bafani zase poskytují podporu hlavně nemocným dětem a starším lidem hlavně v domovech důchodců. Viděli jsme užitečné krátké filmy a povídali jsme si o tom nádherném vztahu dvojnožců a čtyřnožců, jejich vzájemné důvěře, radosti a lásce. Stranou nezůstala matematika ani český jazyk. Čekalo nás psí počítání, ve kterém jsme uplatnili naše nové znalosti z násobení a dělení, týmová práce s pracovním listem, která spočívala v popisu vlastností námi zvolených psů a určení některých pravopisných jevů. Také jsme se naučili napsat adresu na poštovní obálku. A komu jsme psali? No přece Bohoušovi z Labské boudy v Krkonoších. Je to hrdina  příběhů, které jsme četli ve škole v rámci hodin čtení. Tyto příběhy nám dodaly také spoustu znalostí z vlastivědy, meteorologie, turistiky, zdravovědy, zoologie, botaniky či historie. Každý z nás Bohouše nakreslil a s obrázky v zalepené obálce jsme pak šupajdili na poštu, abychom je odeslali. Díky návštěvě pošty už víme, kolik stojí známka na dopis a kam ji máme nalepit … Nový vyučovací předmět informatika dnes vstupuje do škol ze všech stran a my jsme si „troufli“ napsat a odeslat společný elektronický dopis zvaný e-mail na Luční boudu. I když to zní neuvěřitelně, tak ten náš knižní hrdina má svoji vlastní elektronickou adresu bohous@lucnibouda.cz. Co jsme mu psali? Přece to, že jeho příběhy byly naprosto úžasné plné vtipu, moudrosti a poučení a že mu posíláme ty naše výkresy. A to takový turistický výlet na Luční boudu za Bohoušem, to by bylo teprve něco …. Na úplný závěr dne jsme si odpověděli na úvodní otázku…. „Co mají lidé a psi společného?“ To je přece jasné. Všichni touží, aby je měl někdo rád. HAF

Na návštěvě v železnické knihovně

V pondělí 13. března jsme vyrazili do místní železnické knihovny. Hlavním cílem naší návštěvy bylo poznat, co knihovna nabízí a systém, jakým jsou knížky uloženy a uspořádány, tak abychom si mohli samostatně do knihovny kdykoliv zajít a knihu pro nás vhodnou si vypůjčit. Knihovnice, paní Trojanová, nás mile přivítala a věnovala nám chvíli svého času, aby nám nejen vše ukázala a popsala, ale také nám sdělila vše o své profesi. To se nám totiž náramně hodilo k aktuálnímu tématu „povolání“ v prvouce. Zbyl nám i prostor pro dotazy a také jsme se pochlubili, že někteří z nás se účastní čtenářské soutěže, kterou naše škola odstartovala s počátkem března – měsícem knihy

Naši mazlíčci s námi ve škole

Přinášejí nám mnoho radosti, štěstí. lásky a každý den netrpělivě čekají, až nám ve škole naposledy zazvoní a my konečně otevřeme dveře našeho domova. Stejně se těšíme i my na ně, a protože s námi nemohou usednout do školní lavice, tak si je alespoň ve třídě připomínáme…

BŘEZEN 2023

Beseda s p.Popelákem, společná fotka s našimi výtvory a Amálka při Hv

Účesy, krmítka, ve třídě, Valentýn, u Lukáška a Vv

Tělocvik s p.učitelem Hufem

Tonda obal

Beseda s Páťovou maminkou

Společné svačiny

Matěj s flétnou

Pololetní vysvědčení

Naše oslavy

Vyrábění tučňáčků a krmítek

Máme nového pana učitele

Rozloučení s vánocemi

Tříkrálová sbírka

Vánoční besídka

Kino – animovaná pohádka Myši patří do nebe

Čerti

Střípky z hodin, přestávek a družiny

Pečení sušenek

Návštěva muzea

Podzimní tvoření

Beseda s chovatelem dravce

Hodina tělesné výchovy

Projekt Český ráj – výlet na Bradlec, zpracování projektu

Školní rok 2021/2022

Sportovní den – splnili jsme 10 disciplín, které pro nás připravila 9. třída

Základní škola Robousy

Školní výlet – Loučeň

Labyrinty a bludiště – to byla ale zábava!

Jsme venku !

Tvoření před Velikonocemi

Ukliďme Česko – přírodovědná přednáška s ukázkou zvířat, ekologická výuka- třídění odpadu, úklid venku

Pasování na čtenáře

31. ledna 2022 – končí 1. pololetí – v tento den jsme měli besedu se spisovatelkou dětských knih, hráli jsme piškvorky, kreslili záložky a hlavně jsme dostali výpis vysvědčení

Těšíme se na Vánoce

Zimní vycházka

Čertovský den

Běh 17. listopadu – naši úspěšní účastníci běžeckého závodu v Kopidlně. Díky, Sofinko, Vanesko, Máťo, Máťo a Lukášku!

Podzimní den – projektové vyučování na téma “ PODZIM“

6.9. – výlet na Zebín– společný výlet s 2. třídou 🙂

3.9. – Tancování s baletkou – poznáváme se při tanci a cvičení

2.9. 2021 – Dobrý den, to jsme my – školáci!