2. třída

Školní rok 2022/2023

Máme nového pana učitele

Rozloučení s vánocemi

Tříkrálová sbírka

Vánoční besídka

Kino – animovaná pohádka Myši patří do nebe

Čerti

Střípky z hodin, přestávek a družiny

Pečení sušenek

Návštěva muzea

Podzimní tvoření

Beseda s chovatelem dravce

Hodina tělesné výchovy

Projekt Český ráj – výlet na Bradlec, zpracování projektu

Školní rok 2021/2022

Sportovní den – splnili jsme 10 disciplín, které pro nás připravila 9. třída

Základní škola Robousy

Školní výlet – Loučeň

Labyrinty a bludiště – to byla ale zábava!

Jsme venku !

Tvoření před Velikonocemi

Ukliďme Česko – přírodovědná přednáška s ukázkou zvířat, ekologická výuka- třídění odpadu, úklid venku

Pasování na čtenáře

31. ledna 2022 – končí 1. pololetí – v tento den jsme měli besedu se spisovatelkou dětských knih, hráli jsme piškvorky, kreslili záložky a hlavně jsme dostali výpis vysvědčení

Těšíme se na Vánoce

Zimní vycházka

Čertovský den

Běh 17. listopadu – naši úspěšní účastníci běžeckého závodu v Kopidlně. Díky, Sofinko, Vanesko, Máťo, Máťo a Lukášku!

Podzimní den – projektové vyučování na téma “ PODZIM“

6.9. – výlet na Zebín– společný výlet s 2. třídou 🙂

3.9. – Tancování s baletkou – poznáváme se při tanci a cvičení

2.9. 2021 – Dobrý den, to jsme my – školáci!