3. třída

Školní rok 2023/2024

Květen ve škole

Slavíme 20 let EU

Duben ve škole

Den Země

Tento důležitý den si připomínáme každý rok a tradičně k němu patří i pomoc naší školy při úklidu obce v rámci akce Ukliďme Česko, která probíhá v rámci celé naší republiky. V rámci projektového dne jsme si připomněli, jak správně třídit odpadky. Je ohromné množství artiklů, které vůbec do kontejnerů nepatří, ale lidé je tam bez velkého přemyšlení cpou a cpou … Jako hlavní téma tohoto dne jsme tentokrát zvolili problematiku skleníkového efektu a skleníkových plynů. Ze zajímavé diskuse jsme si odnesli nové poznatky o tom, jak jsou skleníkové plyny pro nás a celkově pro život na Zemi nezbytné, ale také jak jejich nadměrná produkce způsobená člověkem dokáže život na Zemi ničit. Víme, co máme všichni dělat, abychom tomu zabránili.

Vojenská technika ve škole

Farma

Naše další vlastivědná vycházka spojená s výukou v přírodě směřovala na farmu manželů Zajícových. K našim poznatkům o domácích a hospodářských zvířatech jsme získali spoustu zajímavých informací od majitelů farmy o chovu koz a ovcí. Mohli jsme si pohladit narozená kůzlata a jehňata. Paní Zajícová připravila pro děti sladké překvapení. K příjemnému povídání přinesla upečený perník a další drobné občerstvení. Cestou jsme poznávali jarní byliny, přírodní památky a okolí naší obce.

Březen ve škole

Cvičíme finanční gramotnost

Poslední středa února byla ve znamení her. V duchu učení Jana Amose Komenského jsme se tentokrát situovali do rolí nakupujících a prodavačů. Každý jsme měli omezenou finanční hotovost, za kterou jsme nakupovali ve dvou obchodech z pestré nabídky zboží. Aby to nebylo tak jednoduché, tak jsme museli po přepočítání ceny nákupu a zaplacení vypočítat, kolik nám prodavač vrátí v případě zaplacení bankovkou vyšší hodnoty, porovnávat o kolik nebo kolikrát je dané zboží v jednom obchodě dražší nebo levnější než v obchodě druhém. Čas strávený ve vytvořených obchodech nám přinesl nejenom cílenou přípravu do běžných životních situací, ale také mnoho vtipu a zábavy.

Vlastivědná vycházka za poznáváním lesních dřevin a dopravních značek

Poslední únorové pondělí jsme vyrazili na krátký výlet pod Tábor, abychom se prohloubili získané znalosti o lesních dřevinách v našem okolí. Hádali jsme druhy stromů podle vzrůstu, jehličí, listů i šišek. Mnoho informací jsme již před tím získali v hodinách prvouky z obrazových materiálů. Ve finále našeho poznávání jsme si zahráli poznávací týmovou soutěž. Dalším cílem naší cesty bylo opakování dopravních značek, základních pravidel silničního provozu a pohybu na komunikacích. Dělali jsme pravidelné zastávky, při kterých jsme sledovali konkrétní dopravní situace a v celém našem týmu je komentovali. Na tuto dopravní část našeho výletu jsme pak navázali shlédnutím krátkých filmů o pravidlech chování na veřejných komunikacích. Doba se mění a přibývají i nové dopravní prostředky. Nejenom dospělým, ale i dětem se dostávají do rukou kola a koloběžky s elektrickým pohonem. Aktuální filmový materiál nás všechny seznámil, mimo jiné, i s pravidly užívání právě těchto novinek.

Únor ve škole

Leden ve škole

Preventivní program PPP Jičín

Advent ve 3.třídě

Úspěšní třeťáci v Běhu 17.listopadu v Kopidlně

Listopad ve škole

Zpívané pohádky Josefa Čapka v jičínském divadle

Povídání o Evropské unii

V úterý 24.října k nám přijela z Vrchlabí na návštěvu vysokoškolská pedagožka Markéta Juptnerová se svým programem o Evropské unii. Dětskýma očima vysvětlila jaké to bylo na našem kontinentu před a po založení této organizace a pak už jsme si společně povídali o tom, co České republice členství v EU přináší a o vzájemné pomoci jednotlivých zemí. Tento program pro děti nebyl vybrán náhodně, ale jako součást připomenutí 20.výročí vstupu ČR do EU, který oslavíme příští rok. Za naši aktivitu jsme byli odměněni vědomostním pexesem.

Říjen ve škole

Výlet do okolí Tábora

Školní rok jsme zahájili výletem do okolí Tábora v rámci celoškolního projektu „Český ráj“. Cestu do Ploužnice jsme absolvovali autobusem a pak jsme již pochodovali po svých trasou úbočím Tábora z Chlumu přes Kyje do Železnice. Cestou jsme sledovali krajinu našeho blízkého okolí. Překrásné letní počasí nám poskytlo nádherné výhledy na Krkonoše, Jizerské hory, Bradlec, Kumburk a Zvičinu. Když jsme se stočili na jih ke Kyjím, tak naše ukazováky směřovaly k významným přírodním památkám a historickým objektům v Jičíně a jeho okolí.

Školní rok 2022/2023

Jak k nám dorazil balíček od Bohouše z Luční boudy

Bylo to opravdové překvápko, když v úterý posledního školního týdne stála ve dveřích naší třídy paní hospodářka s balíčkem z Luční boudy. V rámci projektového dne „Pes, přítel člověka“ jsme totiž oslovili bernardýna Bohouše z Luční body, protože jsme četli dvě knížky jeho povídek, které byly prostě úžasné. O tom jsme už ale psali dříve. Napsali jsme mu elektronický dopis, který byl naším prvním vážnějším setkáním s IT a pravidly elektronické komunikace. Pak jsme čekali, zda nám odpoví. A ono dlouho nic. A najednou přišel balíček s třetím pokračováním povídek včetně vloženého krásného dopisu. Takový pěkný dárek obdrželi všichni druháci k předávání vysvědčení.

Školní výlet

Konečně nastal den D a vyrazili jsme na školní výlet. Našim cílem byla zřícenina hradu Trosky. Přípravě na výlet jsme vyčlenili celý jeden projektový den v minulém týdnu. O něm ale již byla zmínka. Po pondělních tropech jsme s obavami sledovali předpověď počasí a dalo by se říci, že byla ideální. Na hradě byla ale taková fujavice, že jsme na sebe museli natáhnout všechno rezervní oblečení včetně pláštěnek. Z tohoto důvodu nebylo sledování plánovaného divadelního představení vůbec ideální. Po té jsme drželi klobouky, čepice a hurá nahoru na Babu a Panu. Nepříjemné větrné podmínky nám vynahradily nádherné výhledy daleko do krajiny až k hraničním horám. Po prohlídce Trosek jsme si udělali příjemné volno v dětském parku v areálu turistické chaty, kde jsme nakoupili suvenýry a občerstvení. Pak už hurá z kopce dolů zpět do Ktové na vlak směr Železnice.

Víme, co jíme

Poslední pátek před vysvědčením jsme celá naše škola věnovala projektovému dni „Jídlo“. Snažili jsme se na toto téma dívat z mnoha stran. Asi těmi nejdůležitějšími pohledy bylo rozpoznat, co je zdravé jídlo a proč. Jak důležitá je pestrost surovin na našem talíři a zákonitosti pestré stravy. V neposlední řádě dělat maximum, abychom zamezili plýtvání jídlem.

Trosky, srdce Českého ráje

Příští týden vyrážíme na školní výlet na zříceninu hradu Trosky. V předstihu jsme této dominantě Českého ráje věnovali projektový den. Nejdříve jsme se ale vzájemně podělili o naše znalosti a zkušenosti z celou chráněnou oblastí, která se nachází za našimi humny. Český ráj je skutečnou perlou naší vlasti a zřícenina hradu Trosky představuje středoevropskou raritu a obdobný skalní hrad nalezneme nejblíže ve Francii. Pracovali jsme formou diskuse a týmové práce s mapou, místopisem, fotkami i krátkými filmy, a také jsme se seznámili s místy, kde se odehrály děje známých českých filmů. V druhé části dne jsme vyrazili do parku, kde jsme Trosky ztvárnili podle vlastní fantazie nejdříve na čtvrtku a pak také v týmech formou postaveného modelu. V obou případech nám jako zdroj barev a stavebního materiálu posloužily pouze nalezené přírodniny. Projektový den jsme zakončili domácím úkolem. Jaká známá česká pohádka byla natočena v areálu zříceniny hradu Trosky? Splněný úkol byl odměněn zhlédnutím této pohádky.

Co se děje v půdě?

V pátek 16.6. jsme opět vyrazili za EKO programem do jičínské hvězdárny. Centrum přírodních věd Hvězdárny Jičín nám tentokrát připravilo téma pro nejmenší „Co se děje v půdě?“ Co to půda je a jak vznikla a vzniká? Kdo se na vytváření podílí? Kdo v ní žije a proč? Proč je život v půdě pro nás nepostradatelný? Jak se přeměňuje listí? Kdy voda odtéká z půdy rychleji než je žádoucí? Tak to byly klíčové otázky, které nám hned na počátku povídání a výzkumu pan David Vališka položil. Z našich znalostí a zkušeností jsme se snažili alespoň na některé odpovědět. Správné a úplné odpovědi na všechny jsme poznali až na konci našeho společného výzkumu. Výzkum zmiňuji záměrně, protože naše setkání nebylo zdaleka jen přednáškou a povídáním, ale čekalo nás plnění mnoha praktických úkolů včetně průzkumu kompostu se speciálními lupami. Právě tyto lupy ve spojení z dnešní moderní technikou nám odkryly pestrý život pro nás pouhým okem neviditelných živočichů, kteří jsou pro naše životy tak důležití.

Červen ve škole

Sklizeň ze školní zahrádky

15. 6. jsme se vydali na školní zahradu, abychom sklidili ředkvičky, které nám tam v půlce května naseli deváťáci. Bylo nás dost a práce nám šla od ruky. Nejdříve bylo potřeba ředkvičky vytrhat, poté zbavit listů a kořínku a nakonec řádně omýt a nakrájet. Na zpracovaných ředkvičkách jsme si poté pochutnali při obědě, kde nám posloužily jako výborná zeleninová příloha.

Prvouka v přírodě

V pondělí 6.června jsme si udělali netradiční prvouku v přírodě. Procvičování tématu „nemoc a úraz“ jsme pojali soutěží ve dvojicích. Museli jsme vyhledat deset otázek schovaných v dopisech ve školním parku a uplatnit získané znalosti z posledních hodin. Posílili jsme naše vědomosti a dovednosti ze zdravovědy a zdůraznili důležitost prevence nemocem a úrazům. S novými znalostmi můžeme směle vyrazit na prázdniny.

Děti vítají jaro (již 19. ročník tradiční akce)

Ve čtvrtek 25.5. jsme se zúčastnili společně s naším prvním a třetím ročníkem pravidelné akce Děti vítají jaro, kterou pro regionální školy pořádá organizace Mikroregion Tábor. Tentokrát jsme vyrazili pěšky od lomnické základní školy nahoru na Tábor. Pořadatelé nám objednali nádherné jarní počasí. Během cca 3 km dlouhé trasy jsme plnili vědomostní úkoly a účastnili se pohybových aktivit. Za naše úsilí nás pořadatelé odměnili drobným občerstvením a diplomy. Příjemně strávené dopoledne jsme zakončili odpočinkem a zmrzlinou pod rozhlednou.

Květen ve škole

Za hospodářskými zvířaty na statek

v pátek 12.5. jsme vyrazili na statek paní Vrbové v Železnici, abychom si prohloubili své znalosti o hospodářských zvířatech, která jsou aktuálním tématem naší prvouky. Prvouka v přírodě se vydařila nejen díky nádhernému slunečnému počasí, ale hlavně díky povídání s majitelkou statku paní Vrbovou. Viděli jsme celé rodiny těchto zvířat na pastvě, jejich příbytcích a dozvěděli se o nich mnoho užitečného. Kozy, slepice, husy, dokonce i kapry jsme měli možnost krmit, což byl pro nás zajímavý zážitek.

Naši nejmladší na 6.místě v okrskovém kole McDonald Cup

Ve čtvrtek 27.4. se výběr žáků 2.-3.třídy zúčastnil dalšího ročníku tradičního školního fotbalového turnaje McDonald Cup. V okrskovém kole konaném v Jičíně podali chlapci velmi srdnatý a bojovný výkon ve velké konkurenci hlavně jičínských škol plných mladých fotbalistů z místního klubu FK. Nakonec se utkali o konečné 6.místo s týmem 1.základní školy Jičín.  V tomto utkání podali nejlepší výkon v turnaji a zaslouženě zvítězili poměrem 7:1. Gratulace patří Matyáši Klabanovi, který se dělil s celkovými 7 brankami o konečné 3.místo v tabulce střelců turnaje a také našim „koučům“ z 9.třídy Alešovi a Vítkovi.

Ukliďme Česko

V rámci této celostátní akce děti železnické školy vyrazily do ulic své obce, aby ji ulevily od odpadků povalujících se volně v ulicích a příkopech. Je to smutné, když vidíme, jak se člověk chová k naší přírodě. Druháci za hodinku nasbírali dva plné pytle odpadků, které měly skončit v kontejneru. Mimo vlastní sběr v ulicích obce jsme dvě vyučovací hodiny věnovali prevenci a informacím, za jak dlouho si naše příroda poradí s rozkladem odpadků.