3. třída

Školní rok 2023/2024

Listopad ve škole

Zpívané pohádky Josefa Čapka v jičínském divadle

Povídání o Evropské unii

V úterý 24.října k nám přijela z Vrchlabí na návštěvu vysokoškolská pedagožka Markéta Juptnerová se svým programem o Evropské unii. Dětskýma očima vysvětlila jaké to bylo na našem kontinentu před a po založení této organizace a pak už jsme si společně povídali o tom, co České republice členství v EU přináší a o vzájemné pomoci jednotlivých zemí. Tento program pro děti nebyl vybrán náhodně, ale jako součást připomenutí 20.výročí vstupu ČR do EU, který oslavíme příští rok. Za naši aktivitu jsme byli odměněni vědomostním pexesem.

Říjen ve škole

Výlet do okolí Tábora

Školní rok jsme zahájili výletem do okolí Tábora v rámci celoškolního projektu „Český ráj“. Cestu do Ploužnice jsme absolvovali autobusem a pak jsme již pochodovali po svých trasou úbočím Tábora z Chlumu přes Kyje do Železnice. Cestou jsme sledovali krajinu našeho blízkého okolí. Překrásné letní počasí nám poskytlo nádherné výhledy na Krkonoše, Jizerské hory, Bradlec, Kumburk a Zvičinu. Když jsme se stočili na jih ke Kyjím, tak naše ukazováky směřovaly k významným přírodním památkám a historickým objektům v Jičíně a jeho okolí.

Školní rok 2022/2023

Jak k nám dorazil balíček od Bohouše z Luční boudy

Bylo to opravdové překvápko, když v úterý posledního školního týdne stála ve dveřích naší třídy paní hospodářka s balíčkem z Luční boudy. V rámci projektového dne „Pes, přítel člověka“ jsme totiž oslovili bernardýna Bohouše z Luční body, protože jsme četli dvě knížky jeho povídek, které byly prostě úžasné. O tom jsme už ale psali dříve. Napsali jsme mu elektronický dopis, který byl naším prvním vážnějším setkáním s IT a pravidly elektronické komunikace. Pak jsme čekali, zda nám odpoví. A ono dlouho nic. A najednou přišel balíček s třetím pokračováním povídek včetně vloženého krásného dopisu. Takový pěkný dárek obdrželi všichni druháci k předávání vysvědčení.

Školní výlet

Konečně nastal den D a vyrazili jsme na školní výlet. Našim cílem byla zřícenina hradu Trosky. Přípravě na výlet jsme vyčlenili celý jeden projektový den v minulém týdnu. O něm ale již byla zmínka. Po pondělních tropech jsme s obavami sledovali předpověď počasí a dalo by se říci, že byla ideální. Na hradě byla ale taková fujavice, že jsme na sebe museli natáhnout všechno rezervní oblečení včetně pláštěnek. Z tohoto důvodu nebylo sledování plánovaného divadelního představení vůbec ideální. Po té jsme drželi klobouky, čepice a hurá nahoru na Babu a Panu. Nepříjemné větrné podmínky nám vynahradily nádherné výhledy daleko do krajiny až k hraničním horám. Po prohlídce Trosek jsme si udělali příjemné volno v dětském parku v areálu turistické chaty, kde jsme nakoupili suvenýry a občerstvení. Pak už hurá z kopce dolů zpět do Ktové na vlak směr Železnice.

Víme, co jíme

Poslední pátek před vysvědčením jsme celá naše škola věnovala projektovému dni „Jídlo“. Snažili jsme se na toto téma dívat z mnoha stran. Asi těmi nejdůležitějšími pohledy bylo rozpoznat, co je zdravé jídlo a proč. Jak důležitá je pestrost surovin na našem talíři a zákonitosti pestré stravy. V neposlední řádě dělat maximum, abychom zamezili plýtvání jídlem.

Trosky, srdce Českého ráje

Příští týden vyrážíme na školní výlet na zříceninu hradu Trosky. V předstihu jsme této dominantě Českého ráje věnovali projektový den. Nejdříve jsme se ale vzájemně podělili o naše znalosti a zkušenosti z celou chráněnou oblastí, která se nachází za našimi humny. Český ráj je skutečnou perlou naší vlasti a zřícenina hradu Trosky představuje středoevropskou raritu a obdobný skalní hrad nalezneme nejblíže ve Francii. Pracovali jsme formou diskuse a týmové práce s mapou, místopisem, fotkami i krátkými filmy, a také jsme se seznámili s místy, kde se odehrály děje známých českých filmů. V druhé části dne jsme vyrazili do parku, kde jsme Trosky ztvárnili podle vlastní fantazie nejdříve na čtvrtku a pak také v týmech formou postaveného modelu. V obou případech nám jako zdroj barev a stavebního materiálu posloužily pouze nalezené přírodniny. Projektový den jsme zakončili domácím úkolem. Jaká známá česká pohádka byla natočena v areálu zříceniny hradu Trosky? Splněný úkol byl odměněn zhlédnutím této pohádky.

Co se děje v půdě?

V pátek 16.6. jsme opět vyrazili za EKO programem do jičínské hvězdárny. Centrum přírodních věd Hvězdárny Jičín nám tentokrát připravilo téma pro nejmenší „Co se děje v půdě?“ Co to půda je a jak vznikla a vzniká? Kdo se na vytváření podílí? Kdo v ní žije a proč? Proč je život v půdě pro nás nepostradatelný? Jak se přeměňuje listí? Kdy voda odtéká z půdy rychleji než je žádoucí? Tak to byly klíčové otázky, které nám hned na počátku povídání a výzkumu pan David Vališka položil. Z našich znalostí a zkušeností jsme se snažili alespoň na některé odpovědět. Správné a úplné odpovědi na všechny jsme poznali až na konci našeho společného výzkumu. Výzkum zmiňuji záměrně, protože naše setkání nebylo zdaleka jen přednáškou a povídáním, ale čekalo nás plnění mnoha praktických úkolů včetně průzkumu kompostu se speciálními lupami. Právě tyto lupy ve spojení z dnešní moderní technikou nám odkryly pestrý život pro nás pouhým okem neviditelných živočichů, kteří jsou pro naše životy tak důležití.

Červen ve škole

Sklizeň ze školní zahrádky

15. 6. jsme se vydali na školní zahradu, abychom sklidili ředkvičky, které nám tam v půlce května naseli deváťáci. Bylo nás dost a práce nám šla od ruky. Nejdříve bylo potřeba ředkvičky vytrhat, poté zbavit listů a kořínku a nakonec řádně omýt a nakrájet. Na zpracovaných ředkvičkách jsme si poté pochutnali při obědě, kde nám posloužily jako výborná zeleninová příloha.

Prvouka v přírodě

V pondělí 6.června jsme si udělali netradiční prvouku v přírodě. Procvičování tématu „nemoc a úraz“ jsme pojali soutěží ve dvojicích. Museli jsme vyhledat deset otázek schovaných v dopisech ve školním parku a uplatnit získané znalosti z posledních hodin. Posílili jsme naše vědomosti a dovednosti ze zdravovědy a zdůraznili důležitost prevence nemocem a úrazům. S novými znalostmi můžeme směle vyrazit na prázdniny.

Děti vítají jaro (již 19. ročník tradiční akce)

Ve čtvrtek 25.5. jsme se zúčastnili společně s naším prvním a třetím ročníkem pravidelné akce Děti vítají jaro, kterou pro regionální školy pořádá organizace Mikroregion Tábor. Tentokrát jsme vyrazili pěšky od lomnické základní školy nahoru na Tábor. Pořadatelé nám objednali nádherné jarní počasí. Během cca 3 km dlouhé trasy jsme plnili vědomostní úkoly a účastnili se pohybových aktivit. Za naše úsilí nás pořadatelé odměnili drobným občerstvením a diplomy. Příjemně strávené dopoledne jsme zakončili odpočinkem a zmrzlinou pod rozhlednou.

Květen ve škole

Za hospodářskými zvířaty na statek

v pátek 12.5. jsme vyrazili na statek paní Vrbové v Železnici, abychom si prohloubili své znalosti o hospodářských zvířatech, která jsou aktuálním tématem naší prvouky. Prvouka v přírodě se vydařila nejen díky nádhernému slunečnému počasí, ale hlavně díky povídání s majitelkou statku paní Vrbovou. Viděli jsme celé rodiny těchto zvířat na pastvě, jejich příbytcích a dozvěděli se o nich mnoho užitečného. Kozy, slepice, husy, dokonce i kapry jsme měli možnost krmit, což byl pro nás zajímavý zážitek.

Naši nejmladší na 6.místě v okrskovém kole McDonald Cup

Ve čtvrtek 27.4. se výběr žáků 2.-3.třídy zúčastnil dalšího ročníku tradičního školního fotbalového turnaje McDonald Cup. V okrskovém kole konaném v Jičíně podali chlapci velmi srdnatý a bojovný výkon ve velké konkurenci hlavně jičínských škol plných mladých fotbalistů z místního klubu FK. Nakonec se utkali o konečné 6.místo s týmem 1.základní školy Jičín.  V tomto utkání podali nejlepší výkon v turnaji a zaslouženě zvítězili poměrem 7:1. Gratulace patří Matyáši Klabanovi, který se dělil s celkovými 7 brankami o konečné 3.místo v tabulce střelců turnaje a také našim „koučům“ z 9.třídy Alešovi a Vítkovi.

Ukliďme Česko

V rámci této celostátní akce děti železnické školy vyrazily do ulic své obce, aby ji ulevily od odpadků povalujících se volně v ulicích a příkopech. Je to smutné, když vidíme, jak se člověk chová k naší přírodě. Druháci za hodinku nasbírali dva plné pytle odpadků, které měly skončit v kontejneru. Mimo vlastní sběr v ulicích obce jsme dvě vyučovací hodiny věnovali prevenci a informacím, za jak dlouho si naše příroda poradí s rozkladem odpadků.

Duben ve škole

„Koloběh vody“  – Hvězdárna Jičín

Poslední březnový den 31. 3. 2023 jsme vyměnili výukové prostory naší třídy za příjemnou posluchárnu Centra přírodních věd Hvězdárny Jičín, kde nám ekologický výukový program na téma „Koloběh vody“ připravil pan David Vališka.  Prohloubili jsme si naše dosavadní základní znalosti, ale hlavně jsme obdrželi spoustu informací, o kterých jsme doposud neměli tušení. Tak například skutečnost, že na naší planetě obíhá dokola stále stejná voda … V přirozeném přírodním cyklu mění stále svá skupenství. Vznáší se jako pára, aby v mracích zmrzla na led a k zemskému povrchu zase spadla ve formě dešťových kapek, sněhových vloček či snad ledových krup. Právě atmosféra či hydrosféra jsou nová slova, kterým od pátku již rozumíme. Mohli jsme si vyzkoušet některé pokusy s odpařováním vody přímo v učebně. Velmi zajímavou částí našeho pracovního dopoledne bylo téma o tom, jak se voda dostává do našich domovů a potom zase zpět do přírody. Seznámili jsme se s funkcí vodojemu, úpravny vody i čističky odpadních vod. Také už víme, co rozhodně nepatří do našich odpadů, co nesmíme splachovat v umyvadlech ani v toaletách. Na závěr jsme do utvořených týmů obdrželi samostatný úkol, abychom stříhali, lepili, kreslili, popisovali, prostě ztvárnili koloběh vody tak, jak jsme ho dnes pochopili. A nebyla to zrovna lehká práce!

O víkendu peč, smaž a vař …

… a tak se také minulý týden stalo. Pondělí 27.3. byl den, který potěšil všechny milovníky dobrého jídla. Druháci pod odborným dohledem paní asistentky Ludmily Rejlkové pořádali „Labužnický den železnické školy“. Výzva uvařit, upéci, prostě připravit vlastní pokrm s možnou podporou rodičů směřovala do všech tříd naší školy. Vestibul se tedy v pondělí ráno proměnil v jeden obrovský raut. Směs vůní se táhla celou školou a všichni se již těšili na ochutnávky. Labužnický den se samozřejmě neobešel bez vyhlášení soutěže o nejlepší pokrm. Porota složená ze zástupců vyučujících, kuchařek a žáků hodnotila nejen chuť, ale i estetický dojem. Nejlepší kuchtíci si odnesli drobné ceny s motivací pro další kuchařské výzvy. Všem účastníkům patří velký dík za jejich čas strávený s přípravou pokrmů a aktívní zapojení do soutěže.

Projektový den „Pes, přítel člověka“

Pátek 24.3. jsme zapomněli na běžný rozvrh hodin a celý den věnovali tématu vzájemného souznění člověka a jeho věrného čtyřnohého přítele. Na začátek dne jsme si položili klíčovou otázku: „Co mají lidé a psi společného?“ Děti poznaly rozmanité pracovní pozice služebních psů, kteří pracují v součinnosti s policisty, vojáky, horskou službou či celní správou a jsou cvičeni ve speciálních odbornostech. Žasly nad šikovností a uměním asistenčních psů, kteří jsou neodmyslitelnou součástí života nevidomých, a tělesně či duševně postižených. Canisterapičtí bafani zase poskytují podporu hlavně nemocným dětem a starším lidem hlavně v domovech důchodců. Viděli jsme užitečné krátké filmy a povídali jsme si o tom nádherném vztahu dvojnožců a čtyřnožců, jejich vzájemné důvěře, radosti a lásce. Stranou nezůstala matematika ani český jazyk. Čekalo nás psí počítání, ve kterém jsme uplatnili naše nové znalosti z násobení a dělení, týmová práce s pracovním listem, která spočívala v popisu vlastností námi zvolených psů a určení některých pravopisných jevů. Také jsme se naučili napsat adresu na poštovní obálku. A komu jsme psali? No přece Bohoušovi z Labské boudy v Krkonoších. Je to hrdina  příběhů, které jsme četli ve škole v rámci hodin čtení. Tyto příběhy nám dodaly také spoustu znalostí z vlastivědy, meteorologie, turistiky, zdravovědy, zoologie, botaniky či historie. Každý z nás Bohouše nakreslil a s obrázky v zalepené obálce jsme pak šupajdili na poštu, abychom je odeslali. Díky návštěvě pošty už víme, kolik stojí známka na dopis a kam ji máme nalepit … Nový vyučovací předmět informatika dnes vstupuje do škol ze všech stran a my jsme si „troufli“ napsat a odeslat společný elektronický dopis zvaný e-mail na Luční boudu. I když to zní neuvěřitelně, tak ten náš knižní hrdina má svoji vlastní elektronickou adresu bohous@lucnibouda.cz. Co jsme mu psali? Přece to, že jeho příběhy byly naprosto úžasné plné vtipu, moudrosti a poučení a že mu posíláme ty naše výkresy. A to takový turistický výlet na Luční boudu za Bohoušem, to by bylo teprve něco …. Na úplný závěr dne jsme si odpověděli na úvodní otázku…. „Co mají lidé a psi společného?“ To je přece jasné. Všichni touží, aby je měl někdo rád. HAF

Na návštěvě v železnické knihovně

V pondělí 13. března jsme vyrazili do místní železnické knihovny. Hlavním cílem naší návštěvy bylo poznat, co knihovna nabízí a systém, jakým jsou knížky uloženy a uspořádány, tak abychom si mohli samostatně do knihovny kdykoliv zajít a knihu pro nás vhodnou si vypůjčit. Knihovnice, paní Trojanová, nás mile přivítala a věnovala nám chvíli svého času, aby nám nejen vše ukázala a popsala, ale také nám sdělila vše o své profesi. To se nám totiž náramně hodilo k aktuálnímu tématu „povolání“ v prvouce. Zbyl nám i prostor pro dotazy a také jsme se pochlubili, že někteří z nás se účastní čtenářské soutěže, kterou naše škola odstartovala s počátkem března – měsícem knihy

Naši mazlíčci s námi ve škole

Přinášejí nám mnoho radosti, štěstí. lásky a každý den netrpělivě čekají, až nám ve škole naposledy zazvoní a my konečně otevřeme dveře našeho domova. Stejně se těšíme i my na ně, a protože s námi nemohou usednout do školní lavice, tak si je alespoň ve třídě připomínáme…

BŘEZEN 2023

Beseda s p.Popelákem, společná fotka s našimi výtvory a Amálka při Hv

Účesy, krmítka, ve třídě, Valentýn, u Lukáška a Vv

Tělocvik s p.učitelem Hufem

Tonda obal

Beseda s Páťovou maminkou

Společné svačiny

Matěj s flétnou

Pololetní vysvědčení

Naše oslavy

Vyrábění tučňáčků a krmítek

Máme nového pana učitele

Rozloučení s vánocemi

Tříkrálová sbírka

Vánoční besídka

Kino – animovaná pohádka Myši patří do nebe

Čerti

Střípky z hodin, přestávek a družiny

Pečení sušenek

Návštěva muzea

Podzimní tvoření

Beseda s chovatelem dravce

Hodina tělesné výchovy