Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah má informativní charakter.

Členská schůze SRPŠ Železnice + třídní schůzky

Členská schůze SRPŠ Železnice se uskuteční 22. 11. 2023 v 17.00hod. v tělocvičně školy, poté budou hned pokračovat třídní schůzky rodičů.

Těšíme se na Vaši účast

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy, Bc. Natalija Holubová, předsedkyně spolku