1. A třída

Výlet do Sedmihorek

„Ochutnávka “ z našeho výletu. Bylijsme nadšeni z cesty vlakem i programu. Počasí nám přálo a byli jsme spokojeni.

Prvouka

Učivo máme již probrané i procvičené, tak se vydáváme pozorovat a zkoumat přírodu.

Hrajeme si s písmeny

Projekt EU

Začátkem měsíce května jsme se společně se staršími spolužáky zapojili do projektu EU a seznámili se s některými zeměmi, které tam patří. Pracovali jsme v různých zemích. Odpoledne mohl výsledek naší dopolední práce přijít „ochutnat“ kdokoliv z veřejnosti. Děkujeme za velikou účast návštěvníků.

Pasování na čtenáře

Už jsme čtenáři!! 22.3.2024 nás paní knihovnice po ukázce čtení každého z nás pasovala na čtenáře.

Obrněný transportér

Měli jsme to štěstí, že k nám přijel obrněný transportér. Dozvěděli jsme se na co a kdy je potřeba, co má za vybavení a pak hurá na prozkoumání! Byla to paráda!! Děkujeme.

Velikonoční dílna v muzeu

Před Velikonoci jsme navštívili muzeum v Železnici, abychom se dověděli více o velikonočních tradicích a zvycích. Viděli jsme zdobení kraslic voskem a vypilováním. Nakonec jsme si upletli pomlázku. Po cestě jsme se zastavili v roubené chaloupce.

Soutěžíme

Při prvouce si procvičujeme učivo soutěžemi.

Slavíme Valentýna

Děti si na Valentýna připravily svatbu, jsou to šikulky.

Vánoční besídka

Vánoční besídku jsme prožívali 22.12. Nejprve jsme si vyrobili vánoční „polštář“ a připravili si vánoční stolování. Potom každý svůj dárek připravil pod stromeček, aby při rozdávání dárků mohl obdarovat kamarády. A už jsme si uvařili čaj a ochutnávali cukroví. Začalo rozdávání dárků, na což se děti velmi těšily a teprve když dárky byly rozdány, začalo rozbalování dárků a podělení se o radost z nich. Nakonec každý dostal svoji lodičku a pozorně ji sledoval kam putuje. Bylo to velmi milé rozloučení před prázdninami.

Mikulášská nadílka

Jako každým rokem i letos zavítal mezi prvňáčky Mikuláš se svojí „družinou“.

Labužnický den

Dne 3.11. vyhlásila 3. třída již druhým rokem Labužnický den. Kdo chtěl, mohl doma připravit slanou či sladkou dobrotu. Z naší třídy se zapojilo 12 žáků!! Velice mě to potěšilo. Děkuji všem, co se zapojili.

Divadlo

Dne 25.10. jsme se poprvé vypravili do divadla v Jičíně na pohádku O pejskovi a kočičce. Pohádka s nám moc líbila.

Soutěžíme

Soutěžíme s kamarády a zároveň si procvičujeme učivo.

OSBUA

Zvládli jsme základní písmena ve všech tvarech!!

Diktát písmen

Poznáváme školu

Žáci 7. třídy společně s paní učitelkou Kolocovou a paní asistentkou Kulhánkovou připravili pro prvňáčky poznávání – prohlídku školu.

Každý ze sedmáků si vybral prvňáčky a seznamoval je se školou. Nakonec prvňáčkům předali drobný vlastnoručně vyrobený dárek.

Bylo to milé.

Výlet na Zebín – projekt Český ráj

A máme tu první výlet v 1.třídě – míříme k výškám – tentokrát Zebín. Jdeme s našimi kamarády- druhými prvňáčky, máme mezi nimi již spoustu kamarádů.

Krásné počasí, krásný výhled z kopce do okolí, krásný výlet v přírodě.

Druhý den jsme se společně s 1.B podívali na zajímavosti o Zebínu a pak jsme výtvarně zpracovávali projekt.

Skupinová práce