Učitelé a personální obsazení

Vedení školy:

Ředitelka školy:        Mgr. Soňa Munzarová 

email: s.munzarova@zszeleznice.cz

Zástupkyně ředitelky školy:    Ing. Ivana Čapková

email: i.capkova@zszeleznice.cz

Hospodářka školy:    Hana Pivoňková

                                     úřední hodiny: 7.15 – 15.00

email: hospodarka@zszeleznice.cz

Pracovníci mateřské školy:

Vedoucí učitelka: Jana Filjačová

Učitelky:      Jana Horáková

                    Iveta Kastlová

                   Andrea Slepičková

                   Kateřina Švandová

                   Martina Sedláčková 

Asistentka pedagoga:    Jaromíra Juricová

Školní asistentka:   Martina Sedláčková

 

Pracovníci základní školy:

Třídní učitelé:

1 .ročník – Mgr. Lenka Hronková 

2. ročník – Mgr. Petra Tmějová

3. ročník – Mgr. Eva Havlíková

4. ročník – Mgr. Barbora Nydrlová

5. ročník – Mgr. Petra Kolocová

6. ročník – Mgr. Taťána Provazníková

7. ročník –  Mgr. Yvonne Beranová 

8. ročník –  Mgr. Olga Jakubcová

9. ročník – Mgr. Jan Kmošek 

                     

Výchovný poradce:  Mgr. Marie Marková

Metodik prevence: Mgr. Radana Zubatá

Bez třídnictví:         MgA. Šárka Vlčková

                                   Mgr. Radana Zubatá

                                   Mgr. Veronika Jungová

                                   Mgr. Marie Marková 

                                  

Vychovatelky školní družiny:              Bc.  Jolana Kracíková

                                                                    Lenka Szturcová

Pedagogické asistentky:            Miloslava Kulhánková

                                                       Lenka Nováková

                                                       Jana Řeháková

                                                      Jana Dvořáčková

                                                      Zuzana Jenčková

                                                      Zdenka Adolfová

                                                      Ludmila Rejlková

                                                      Jiřina Maglenová, DiS.

 Provozní zaměstnanci:

Školník:      Jiří Lieberman

Uklízečky:  Alena Brendlová

                    Jana Dufková

                    Hana a Karolína Bláhovy (MŠ)

Zaměstnanci školní jídelny:

Vedoucí školní jídelny: Radka Burgertová

Kuchařky:  Monika Rybářová, Magda Hrudková, Vendula Saalová, Petra Bernatová