Učitelé a personální obsazení

 

Vedení školy:

Ředitelka školy:      Mgr. Soňa Munzarová

email: s.munzarova@zszeleznice.cz

Zástupkyně ředitelky školy:    Ing. Ivana Čapková

email: i.capkova@zszeleznice.cz

Hospodářka školy:    Hana Pivoňková

                                     úřední hodiny: 7.15 – 15.00

email: hospodarka@zszeleznice.cz

Pracovníci mateřské školy:

Zástupkyně ředitelky pro úsek MŠ: Jana Filjačová

Učitelky:      Jana Horáková

                    Adéla Poláčková

                   Aneta Mádlová

                   Kateřina Švandová

                   Martina Sedláčková 

Asistentka pedagoga:   Ivana Nydrlová, Jana Dufková, Jana Čelišová

Školní asistentka:   Adéla Poláčková

 

Pracovníci základní školy:

Třídní učitelé:

1. A – Mgr. Eva Havlíková

1. B – Mgr. Eva Chobodydes

2 .ročník – Mgr. Lenka Hronková 

3. ročník – Mgr. Tomáš Kracík

4. ročník – Mgr. Petra Tmějová 

5. ročníkMgr. Jan Kmošek

6. ročník – MgA. Šárka Vlčková

7. ročník – Mgr. Petra Kolocová 

8. ročník –  Mgr. Marie Marková 

9. ročník –  Mgr. Yvonne Beranová 

                     

Výchovný poradce:  Mgr. Marie Marková

Metodik prevence: Mgr. Petra Tmějová

Sociální pedagog: Mgr. et Bc. Miroslav Popelák

Bez třídnictví:         Mgr. Taťána Provazníková

                                   Mgr. Michaela Kloutvorová

                                   Mgr. Veronika Blažková

                                   Mgr. Pavel Lisý

                                  Mgr. Olga Jakubcová

Vychovatelky školní družiny:              Bc.  Jolana Kracíková

                                                                    Lenka Szturcová

Pedagogické asistentky:            Miloslava Kulhánková

                                                       Lenka Nováková

                                                       Jana Dvořáčková

                                                      Zuzana Jenčková

                                                      Zdenka Adolfová

                                                      Ludmila Rejlková

                                                      Jiřina Maglenová, DiS.

Školní asistent:                          Jiří Brož

 Provozní zaměstnanci:

Školník:      Jiří Lieberman

Uklízečky:  Alena Brendlová 

                    Jana Dufková

                    Hana a Karolína Bláhovy (MŠ)

Zaměstnanci školní jídelny:

Vedoucí školní jídelny: Radka Burgertová

Kuchařky:  Monika Rybářová, Magda Hrudková, Vendula Saalová, Petra Bernatová