Historie školy

Počátek železnické školy není přesně znám, ale škola zde pravděpodobně stávala již ve druhé polovině 14. století. Určitě zde byla škola, když byla Železnice povýšena na město, což se stalo někdy v 16. století.

V 18. století škola sídlila v dřevěné budově naproti faře v č. 93. Po velkém požáru v roce 1788 byla vystavěna na farské zahradě nová škola, také dřevěná. Teprve v roce 1806 k ní byla přistavěna ještě jedna místnost, tentokrát kamenná a mohlo dojít o rozšíření o 2. třídu.

V roce 1843 se ve škole již vyučovat nedalo a děti se učily čtrnáct let v pronajatém domě č. 243. Vyučovalo se stále pouze ve dvou třídách, což bylo takřka neúnosné pro velký počet dětí. Když počet školních dětí vzrostl na 380, stávalo se vyučování nemožným a tehdejší městská rada se v roce 1857 rozhodla zakoupit dům č. 204. V něm byla zřízena farní škola. Za války prusko-rakouské se tato škola dočasně proměnila na nemocnici a veškeré její místnosti byly přeplněny raněnými vojáky.

V sedmdesátých letech 19.století dosáhl počet žáků docházejících do školy téměř 500. Počet žáků ve třídách převyšoval padesátku a v roce 1894 muselo být proto zavedeno střídavé polodenní vyučování. Budova, ač byla stále poměrně nákladně přestavována, účelu svému nevyhovovala. Ve 30. letech byl již hygienický stav staré školy neudržitelný, nebylo tam možno umístit všechny třídy obecné a měšťanské školy, a tak se městská rada rozhodla pro stavbu školy nové. Po třech letech jednání a několika úpravách plánů byl dne 29. září 1933 proveden první stavební výkop a přesně za dva roky, v týž den, byla nová škola slavnostně otevřena.

Noviny „Národní osvobození“ ze dne 28.9.1935 píší: „Budova stojí na nejkrásnějším místě a svým impozantním zjevem je zdaleka viditelná a upoutá každého návštěvníka. Rámec k budově tvoří mohutné zříceniny Kumburku, dále zubem času a nelítostnou rukou mizející Bradlec, hora Tábor a lesnatý Kozlov. Právem můžeme zde říci, že budova školní svou výstavností a účelnou úpravou vnitřní patří k nejkrásnějším stavbám školním v dalekém okolí.“

Také dnešní škola prochází změnami. V 80. a 90. letech byla provedena rekonstrukce a modernizace ústředního topení, sociálního zařízení, v roce 2006 renovace střechy a v letech následujících i modernizace některých učeben.

V první polovině roku 2015 prošla škola z peněz evropských fondů dlouhou a náročnou renovací – výměnou oken, dveří, přebudováním vstupního schodiště a zateplením celé budovy. Díky finanční podpoře zřizovatele došlo také ve škole k renovaci parketové podlahy v jedné učebně a ke kompletní výměně podlahy v tělocvičně. Za finanční podpory z evropských fondů OPVK se můžeme pyšnit i novým vybavením školní dílny. Zatím posledním finančně nejnáročnějším úkolem byla celková renovace odborné učebny F-Ch, která se tím pádem stala zcela novou a moderní.

Ve všech prostorách školy je stále co vylepšovat, a proto dochází postupně k vybavování novým nábytkem, počítačovou technikou i stavebními úpravami tak, aby škola odpovídala nejen kvalitou výuky, ale i materiálním vybavením dnešním požadavkům moderní školy.

074