1. B třída

Školní rok 2023/2024

Červen – V červnu jsme sklízeli, co jsme zasadili 🙂 a byly to ředkvičky, které si daly děti ke svačině. Jeli jsme do Sedmihorek na školní výlet, proběhlo školní focení, exkurze do kravína v Soběrazi, sportovní den a také jsme navštívili Šafrovi na zahradě, kde si děti mohly prohlédnout traktor. A protože se blíží prázdniny a s nimi je spojené koupání, povídali jsme si o vodě. Vyzkoušely si proto (na téma voda) metodu pětilístku. Poslední červnový týden nás ještě čeká cukrárna v Jičíně.

Květen – V květnu se nám krásně oteplilo, proto se snažíme chodit o prvouce co nejčastěji ven. Proběhl projektový den s názvem Cestování po Evropě, Den matek a Den Scifi a anime postav. Děti již umí počítat v oboru do 20 s přechodem přes 10 a čtou v první čítance. A protože se Česko stalo mistry světa v hokeji, bylo potřeba o výtvarné výchově vytvořit hokejisty na ledě a pohár 🙂 Některé z mnoha činností lze shlédnout na fotkách.

Duben – V dubnu jsme s dětmi v rámci projektu Den Země plnili mnoho aktivit. Také jsme využili prvních krásných dní k badatelské výuce, kdy děti zkoumaly hmyz pod mikroskopem, vyráběly náramky z přírodnin nebo plnily zadání v pracovním listě (najdi něco voňavého apod.). Pracovali jsme na projektu Cestování po Evropě – vyrábění Belgické vlajky. V dubnu proběhl také den šílených účesů.

Březen – Na první jarní měsíc jsme se všichni moc těšili. Třídu jsme si ozdobili větvičkami, na které jsme věšeli kraslice. Také se blížilo dětmi dlouho očekávané pasování na čtenáře. Nejprve v knihovně hádaly pohádkové bytosti a poté jednotlivě přečetly pár větiček ze slabikáře. I přes mírnou nervozitu si všichni vysloužili diplom a krásnou knížku. Také nesměla chybět sladká odměna. Dále proběhl květinový den, přednáška o ozbrojeném transportéru a v závěru měsíce projekt Veselé zoubky, kdy dětem bylo povídáno o správném čištění. Nesměla chybět ani pohádka Byl jednou jeden život – Ústa a zuby. Děti obdržely dáreček v podobě zubní pasty, kartáčku a mezizubních nití. Většina z nich byla tak nadšená, že si čistí zoubky po svačině o velké přestávce.

Únor – V únoru byl největší událostí Den svatého Valentýna, kdy si děti navzájem předávaly dopisy a dárečky. Bylo to moc milé a dokonce pár dní na to se konala u nás ve třídě svatba Marušky a Štěpána :-). Také byly děti zapojeny do programu „Porozumíš, neohrozíš“, kdy na základě shlédnutého videa, pochopily důležitost bezpečného chování každého cyklisty. O prvouce jsme se učili o naší krásné vlasti, proto bylo na místě, vytvořit si českou vlajku, naučit se hymnu a povídat si o rozmanitosti České republiky.

Leden – V lednu proběhla soutěž o nejnápaditější klobouk, za dětmi přijela externí pracovnice na téma Etická výchova a také posledního ledna bylo dětem předáno pololetní vysvědčení. S dětmi jsme také proto den předem pekli dort (protože bylo co oslavovat, všichni dostali samé jedničky). Využili jsme sněhu, takže jsme o TV chodili bobovat. Na další aktivity se můžete podívat v albu.

Prosinec – Prosinec byl plný zážitků. Navštívil nás čert s Mikulášem a andělem, vypravili jsme se do kina do Lomnice n. Popelkou, děti tvořily v korálkové dílně náhrdelníky a náramky… Ve výuce se krásně posunuly a už nás čeká naučit se poslední písmenko než vstoupíme do prvního slabikáře. Dva poslední školní dny tohoto roku jsme zakončili tvořením a vánoční besídkou.

Listopad – Prvňáčci už počítají do osmi, čtou třípísmenková slova a všichni už dostali svůj diplom za vstup do písanky. Všechna písmenka se učíme nadále prožitkem. V listopadu proběhl beztaškový a labužnický den, který si užily jistě všechny děti ve škole. O prvouce jsme si byli užít sníh a povídali si o zimě. A protože se v matematice učíme psát osmičku, sněhová pokrývka byla ideálním místem k protrénování jejího tvaru. Na vánoční jarmark děti vyráběly náramky z korálků a daly si velkou práci s přípravou 103 chlebíčků.

Říjen – Děti se učí již své osmé písmenko, umí číst „so, sa, su, lo, la, lu, mo, ma, mu“ a jsou v tom vážně dobří. Taky už umí počítat hravě do 5! Navštívili jsme poprvé společně divadlo a těšíme se na další dny a společné zážitky.

Září – blíží se konec prvního měsíce a prvňáčci se už krásně aklimatizovali. Na fotkách můžeme vidět pár z mnoha činností, které v hodinách děláme. Přišel nám balíček, vytvořili jsme si úžasné účesy apod. Každé písmenko se učíme prožitkem.

Projektový den – Zebín

Společně s třídou 1. A se naše třída zúčastnila projektového dne – výšlap na Zebín. Od školy jsme vyrazili pěšky, zpět jsme jeli MHD. Cestou tam jsme měli několik odpočinkových a svačinových přestávek. Během nich si děti povídaly a vzájemně se tak poznávaly. Na dosaženém místě jsme dětem přečetli pověst o Zebíně – o jeho vzniku. Druhý den jsme projekt výtvarnou metodou zpracovali.