1. B třída

Školní rok 2023/2024

Leden – V lednu proběhla soutěž o nejnápaditější klobouk, za dětmi přijela externí pracovnice na téma Etická výchova a také posledního ledna bylo dětem předáno pololetní vysvědčení. S dětmi jsme také proto den předem pekli dort (protože bylo co oslavovat, všichni dostali samé jedničky). Využili jsme sněhu, takže jsme o TV chodili bobovat. Na další aktivity se můžete podívat v albu.

Prosinec – Prosinec byl plný zážitků. Navštívil nás čert s Mikulášem a andělem, vypravili jsme se do kina do Lomnice n. Popelkou, děti tvořily v korálkové dílně náhrdelníky a náramky… Ve výuce se krásně posunuly a už nás čeká naučit se poslední písmenko než vstoupíme do prvního slabikáře. Dva poslední školní dny tohoto roku jsme zakončili tvořením a vánoční besídkou.

Listopad – Prvňáčci už počítají do osmi, čtou třípísmenková slova a všichni už dostali svůj diplom za vstup do písanky. Všechna písmenka se učíme nadále prožitkem. V listopadu proběhl beztaškový a labužnický den, který si užily jistě všechny děti ve škole. O prvouce jsme si byli užít sníh a povídali si o zimě. A protože se v matematice učíme psát osmičku, sněhová pokrývka byla ideálním místem k protrénování jejího tvaru. Na vánoční jarmark děti vyráběly náramky z korálků a daly si velkou práci s přípravou 103 chlebíčků.

Říjen – Děti se učí již své osmé písmenko, umí číst „so, sa, su, lo, la, lu, mo, ma, mu“ a jsou v tom vážně dobří. Taky už umí počítat hravě do 5! Navštívili jsme poprvé společně divadlo a těšíme se na další dny a společné zážitky.

Září – blíží se konec prvního měsíce a prvňáčci se už krásně aklimatizovali. Na fotkách můžeme vidět pár z mnoha činností, které v hodinách děláme. Přišel nám balíček, vytvořili jsme si úžasné účesy apod. Každé písmenko se učíme prožitkem.

Projektový den – Zebín

Společně s třídou 1. A se naše třída zúčastnila projektového dne – výšlap na Zebín. Od školy jsme vyrazili pěšky, zpět jsme jeli MHD. Cestou tam jsme měli několik odpočinkových a svačinových přestávek. Během nich si děti povídaly a vzájemně se tak poznávaly. Na dosaženém místě jsme dětem přečetli pověst o Zebíně – o jeho vzniku. Druhý den jsme projekt výtvarnou metodou zpracovali.