Rozpočet

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti stanovuje nově pro příspěvkové organizace:

povinnost sestavovat střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet – plán výnosů a nákladů (§ 4 a § 5 zákona č. 250/2000 Sb.) s účinností ke dni 1.1.2017

Schválený rozpočet pro rok 2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019

Schválený rozpočet pro rok 2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020

Schválený rozpočet na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021

Schválený rozpočet pro rok 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022

Návrh rozpočtu pro rok 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022