Archiv autora: admin

Marathonský běh v Jičíně

Ve čtvrtek dne 23.9. 2021 se naše škola zúčastnila sportovní akce World Marathon Challege na stadionu v Jičíně. Skupina 30 žáků (15 dívek, 15 chlapců) ve věkovém rozmezí 11 – 13 let měla za úkol uběhnout marathonskou trasu v délce 42 km. Byla vytvořena soupiska družstva, kde každý účastník měl běžet vzdálenost 200 m v rámci jednoho cyklu a vždy svému následovníku předat štafetový kolík.

Hlavním iniciátorem World Marathon Chalenge je Anglický Rotary klub. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce v rámci Rotary se myšlenky WMC šíří po celém světě. V České republice ji převzal RC Hradec Králové a od r. 2017 se šíří do dalších měst. Záštitu letošního závodu převzal senátor Tomáš Czernin a starosta města Jičína JUDr. Jan Malý.

Měřil se celkový čas běhu.  I když se naše družstvo nepřiblížilo k marathonskému rekordu, žákyně i žáci ukázali sportovního ducha a dosáhli velmi pěkného času. Mezi silnou konkurencí sedmi okolních základních škol jsme skončili na krásném šestém místě.

Všichni účastníci dostali pěkné závodní tričko a pamětní medaile. V den závodu bylo slunečné počasí, které podpořilo pěkný sportovní zážitek. Našim děckám se, myslím, akce velmi líbila.

Všechny účastníky moc chválíme a těšíme se na další sportovní akce.

Výzva 51 – Pracujeme s novými technologiemi

034Výzva 51 – Pracujeme s novými technologiemi financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP VK. Všichni pedagogičtí pracovníci prošli během tohoto projektu mnoha školeními, při nichž se naučili lépe pracovat s interaktivní tabulí. Díky tomu škola získala 11 nových notebooků určených proškoleným pedagogům.

Mléko do škol

Projekt „Mléko do škol“ (část výrobků podpořena EU – program „Mléko pro evropské školy“) – v prodejním stánku školy mají možnost děti zakoupit si dotované mléčné výrobky.

Záložka do knihy

Škola se letos zapojila do mezinárodního projektu „Záložka do knihy“. Cílem projektu bylo motivovat děti ke čtení, navázat partnerství se školou na Slovensku (byla nám přidělena základní škola ve Velké Mači). Naše záložky s motivy oblíbených knih jsme odeslali poštou na Slovensko a zpět jsme obdrželi záložky od našich partnerů spolu s pěkným dopisem.

Recyklohraní

Ve škole klademe důraz na výchovu k ochraně životního prostředí a prakticky ji realizujeme zapojením do programu „Recyklohraní“ pořádaného pod záštitou MŠMT. V rámci tohoto programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim (i železnické veřejnosti) odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob. V atriu školy je umístěn sběrný box a sběrná nádoba. Dále pokračujeme ve sběru papíru a hliníku. Sbíranými víčky od PET lahví podporujeme organizovanou sbírku na pomoc tělesně postiženému chlapci. Během zimního období sušili žáci pomerančovou a citronovou kůru.

Veselé zoubky

V rámci projektu „Veselé zoubky“ absolvovali prvňáčci preventivní program poskytovaný drogerií dm školám zdarma. Připomněli si péči o svůj chrup a získali dárkovou tašku s hygienickými potřebami. Škola získala také program s touto tematikou pro interaktivní tabuli.

Mandala dětem

Vážení rodiče, naše škola se zapojila do projektu Mandala dětem. Více informací najdete na webových stránkích www.mandaladetem.cz. Nyní probíhá do 30.1.2015 hlasování o nejpovedenější mandaly. Pokud si chcete prohlédnout i krásné mandaly jiných dětí, máte možnost na odkazu:

http://soutez.mandaladetem.cz/soutez/mandaly. Pokud chcete hlasovat jen pro práce našich dětí, stačí zadat v úvodu strany název školy Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice a „vyhledat“. Ukáží se jen vybrané. Děkuji, pokud si uděláte čas a budete hlasovat. Přeji příjemné pokoukání :o).

Soňa Munzarová

Čtení pomáhá

Do projektu čtení pomáhá, jehož cílem je propojit radost ze čtení s pomocí druhým, mají možnost se přihlásit všechny děti naší školy. Žáci mají možnost se ve škole zaregistrovat na webu www.ctenipomaha.cz (nebo doma s rodiči – snadný způsob přihlášení) a seznámit se s podmínkami spolupráce. Podmínkou je přečíst knihu z nabídky knih z webu, které jsou rozděleny do třech věkových kategorií, 1.-5. třída, 6.-9. třída a střední školy. Poté na webu správně vyplnit pěti minutový testík vztahující se k dané knížce. Je-li vše splněno, dětský čtenář získá 50,-Kč, které můžete využít pouze jako dar někomu, kdo potřebuje pomoci, např.na výcvik pejska pro postiženého člověka, příspěvek na operaci konkrétní osobě atd. Všechny dobročinné účely jsou na webu daného projektu uvedeny. Zajímavostí je, že knihy do projektu vybírá odborná porota známých osobností v čele se Zdeňkem Svěrákem. Každý rok rozdělí projekt 10 milionů korun tam, kde pomáhají druhým. Děti tak mají dvojnásobnou radost, prožitek z přečtené knihy a osobní možnost zkvalitnit život nemocným či jinak postiženým lidem.    Vy, kteří se budete chtít do projektu nově zapojit, oslovte své učitele, rádi vám pomůžeme.                                                                                                                      Mgr.Radana Zubatá

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Letos má v projektu dojít k rozšíření podporovaných aktivit o exkurze do zemědělských a zahradnických firem, školní soutěže, ochutnávky, přednášky a o podporu vybavení školních pozemků (nářadí, sazenice).

Olympijský víceboj

Žáci naší školy se během měsíců dubna a května zapojili do celorepublikového projektu pro základní školy pořádaného Českým olympijským výborem pod názvem OLYMPIJSKÝ  VÍCEBOJ.

Cílem bylo rozpohybování co nejvíce žáků na škole v šesti měřitelných disciplínách – běh na 60m, běh na 500m nebo 800m, skok z místa, hod míčkem, hluboký předklon a výdrž ve shybu.

Celkem se nám podařilo zapojit 87 žáků (splnili všech šest disciplín)

z celkového počtu 110 dětí. Následně jsme od Českého olympijského výboru jsme obdrželi stříbrný certifikát.

EU-peníze školám

Projekt „EU-peníze školám“

Masarykova základní škola Železnice se zapojila do projektu „EU peníze školám“. V průběhu školního roku 2010/2011 jsme zpracovali projekt, pak proběhlo několikaměsíční schvalovací řízení a nakonec byl náš projekt úspěšně schválen.

Výsledkem „EU peníze školám“ je zavedení nové oblasti podpory s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace v těchto oblastech:

I. čtenářská a informační gramotnost, II. cizí jazyky, III. přírodní vědy.

Projekt EU- peníze školám jsme již ukončili. Ze získaných peněz byla na naší školu zakoupena interaktivní tabule, datový projektor, monitor, počítač a výukový software SMART, čímž jsme zkvalitnili výuku. Dalším dílčím cílem bylo vybavit školu novými názornými pomůckami a potřebami pro zkvalitnění výuky v přírodních vědách, matematice, a při výuce cizích jazyků. Proto jsme zakoupili učebnice pro anglický jazyk Project, učebnice Český jazyk a literatura 6. – 9. od nakladatelství Fraus, učebnice fyziky SPN 1. – 6. díl, učebnice zeměpisu 8. roč.. Dále jsme do naší školy pořídili licenční výukové PC programy Terasoft pro předmět chemie, pro předmět zeměpis a přírodopis program Stiefel. Pro kvalitnější výuku přírodopisu a přírodovědy jsme nakoupili mikroskopy (6 kusů) a digitální mikroskopy (2 kusy). Škola zakoupila žákovský napájecí zdroj do předmětu fyziky, sadu tabulového nářadí pro předmět matematika, paměťová média a spotřební kancelářský materiál.

Branný závod 2015

Železničtí vyšli vstříc novým dobrodružstvím v rámci branného dne

V předposledním zářijovém týdnu absolvovali železničtí žáci branný závod. Celoškolní akce připadla na pátek 18.9. a zapojili se všichni, nejen děti, ale i učitelé. Pozvání na akci přijali také valdičtí žáci se svými pedagogy. Ti mohli porovnat svou zdatnost
a poznat i nové kamarády.
Soutěžilo se od první do sedmé třídy. Bylo připraveno celkem sedm stanovišť, kde děti plnily různé úkoly. Každý si tam našel to své. Jak by ne, skládání puzzle, kimovka, dopravní značky, zdravověda, poznávání rostlin. Závěr patřil odvážlivcům, poslední metou byla střelba ze vzduchovky, kterou zvládl každý na jedničku.
S nástrahami tříkilometrové trati se tak úspěšně poprali všichni a následně byli ti nejlepší odměněni drobnými cenami.

Sportování ZDAR!

DSC_4881jpg

JMP – 2015

Závěr pracovního týdne patřil v Jičíně tradiční akci Jičín – město pohádky. K pohádkovému týdnu přispěla svým dílem i Masarykova základní a mateřská škola, která si na Valdštejnově náměstí postavila stan a připravila si vlastní tiskařskou dílničku, kde si menší děti pod vedením učitelek a žaček 9. ročníku  vyzkoušely techniku práce s tiskátky. Ať již dostali malí výtvarníci za úkol naplnit pomocí tiskátek nenasytné břicho Otesánka nebo natisknout na nakreslený provázek korálky víle Amálce, všem se tato aktivita líbila. Stánek navštívilo okolo 450 dětí, menších i větších, s paní učitelkou nebo v doprovodu svých rodičů, prarodičů a kamarádů.

Příjemným zpestřením bylo ve čtvrtek v odpoledních hodinách na Rynečku taneční vystoupení našich břišních tanečnic. Cinkání
jejich zlatých penízků uvázaných kolem pasu přilákalo spoustu diváků. A ani v pátek jsme se neztratili, odpoledne patřilo všem našim žákům ze 4. ročníku, kteří byli oceněni za pěkné pohádkové práce přímo od herce Josefa Dvořáka v jičínské knihovně.

Počasí pohádce přálo, a tak se letošní ročník festivalu vydařil i za přispění naší železnické školy.

Všem zúčastněným i kolemjdoucím děkujeme! 

Mgr. Soňa Munzarová řed. školy

DSC_5066

Brloh – vědomostní soutěž

Každoročně se zájemci z naší školy mají možnost zapojit do některých z logických soutěží. Pravidelně se účastníme Logická olympiády a v minulých letech jsme se „trápili“ nad úlohami soutěže Taktik. Letos jsme zkusili změnu. Taktik jsme vyměnili za Brloh. A udělali jsme dobře – úlohy nás bavily, daly nám zabrat a jako bonus celá čtyřkolová soutěž byla bez jakéhokoliv poplatku.

Brloh organizují studenti Masarykovy univerzity v Brně pro žáky druhého stupně a nižší ročníky gymnázia. V tomto ročníku se zúčastnilo celkem 395 týmů, z toho 235 ze základních škol.
Náš Brave team tvořili tito žáci Eva Burgertová , Renata Krausová, Jana Šťastná a Ondřej Boček. Soutěž probíhala ve třech kolech, kdy na vyřešení úkolů byl vždy jeden týden. A jelikož jsme byli úspěšní, tak jsme absoluvovali ještě Malé finále, které bylo bleskové – na vyřešení jsme měli pouze dvě hodiny. Úlohy byly uveřejněny v 16.00 a v 18.00 byly znepřístupněny. Aby se nám dobře přemýšlelo, tak jsme dostali „sladký doping“ od paní Šťastné.

Celkově se nám dařilo – v rámci republiky jsme v kategorii základních škol skončili z 235 týmů na 12 místě.

Pokud by si někdo chtěl vyzkoušet některé úlohy, tak zadání (a také řešení) všech kol jsou uveřejněny na následující stánce

http://brloh.math.muni.cz/

A takhle úlohy také vypadaly:
Sestra je mužíček
Zadání: sedmitečný časopis, dvanáct krvácení, perníkolup střechový
Forma odpovědi: Jedno slovo bez diakritiky

Netradiční výuka

Většina žáků 1.-5. třídy se v dubnu zúčastnila „netradiční výuky“ v Pdještědském sportovním areálu Český Dub. O děti se výborně staral Luděk Zelenka, bývalý fotbalista a nyní fotbalový expert ČT.

Kromě obvyklých činností, které na těchto akcích jsou běžné, prožili naši žáci ještě něco navíc – odvážejí si výjimečné zážitky ze setkání se známými vrcholovými sportovci: ať to byli fotbalisté z Mladé Boleslavi – brankář Jakub Diviš a záložník Jan Štohanzl, skokan na lyžích Jan Matura, biatlonová reprezentace v čele s olympijskou medailistkou Gabrielou Soukalovou, nebo známý fotbalový brankář Slovanu Liberec Přemysl Kovář. Děti si zkusily také výuku golfu s profesionálním trenérem na golgovém hřišti. Krásné dny strávené v Českém Dubu připomíná ve škole velká nástěnka plná vzpomínkových fotografií.

Foto a akce naleznete na webu ve fotogalerii, školní rok 2013/2014.

Běh 17. listopadu v Kopidlně

12.11.2014 se naše škola poprvé účastnila závodu „Běh 17. listopadu“ v Kopidlně. Akce probíhala v areálu zahradnické školy. K závodu se přihlásilo 40 dětí, ale z důvodu nemoci se jich zúčastnilo 36.

Po 2. vyučovací hodině jsme vyrazili objednaným autobusem do Kopidlna, kde už na nás čekal p.Aleš Munzar, který nechal všechny děti zapsat na prezentaci a zajistil již před naším příjezdem startovní čísla.

Hned první rozběh byl pro naši školu velice úspěšný, protože prvňačky Nela Munzarová a Valentýna Danišová obsadily ve své kategorii 1. a 3. místo v konkurenci 28 děvčat. Následující rozběh vybojovala třeťačka Kateřina Nožičková 3. místo z 30 děvčat. Ani kluci nedopadli špatně. Nejlepší z nich Adam Nydrle z 2. třídy obsadil 6. místo. Krásné 4. místo obsadil Dominik Hamšík z 5. třídy, za ním na 6. místě doběhl David Burgert. Další medailovou pozici obsadil šesťák Petr Chaloupský na 3. místě. Na závěr své běžecké dovednosti ukázali deváťáci – Renata Krausová vybojovala  s velkým náskokem 1. příčku a Jan Vrzalík doběhl na 4. pozici. Ostatní nejmenovaní závodníci obsadili také pěkná místa. Vše je k vidění na výsledkové listině.

Všem účastníkům gratulujeme a těšíme se na další ročník!

foto z akce: zszeleznice.rajce.idnes.cz/Kopidlno_2014/

výsledková listina: výsledky běhu.doc (710144)

Přírodovědné soutěže

Přírodopis nás baví, aneb jak soutěžíme?

Každoročně se žáci naší školy účastní různých přípovědných soutěží. Stejně tomu bylo i letos. Vždy se snažíme, abychom podali nejlepší výkon a odváželi si pěkná umístění.

V Kopidlenském kvítečku se blýskla Jana Šťastná, která se v jednotlivcích umístila na třetím místě a další deváťačka Aneta Semanová na 12. příčce. Soutěže se zúčastnily také tři osmačky: Tereza Rejfková, Zuzana Otradovská a Petra Hartigová.

Dále se náš čtyřčlenný tým deváťaček v seskupení: Monika Danišová, Lucie Černeková, Jana Šťastná a Eva Burgertová účastnil soutěže Přírodovědný víceboj. Soutěž se konala v Hořicích a tam jsme získaly pěkné osmé místo. Přírodovědná zápolení jsme ukončily ve škole, kde se do soutěže Klokan zapojil současně celý osmý a devátý ročník. Tam jsme všichni museli prokázat znalosti nejen z přírodopisu, chemie, fyziky, ale i z matematiky, zeměpisu a všeobecných znalostí. Nejlepších výsledků dosáhla Jana Šťastná, před druhou Monikou Danišovou.

Na závěr bychom chtěly poděkovat paní učitelce Haně Bímové, které vděčíme za přípravu a trpělivostJ

Lucie Černeková a kolektiv

Advent ve škole

Ve čtvrtek 11. prosince ve čtyři hodiny odpoledne zazněly školou vánoční tóny saxofonu. Lucka Černeková tak zahájila vánoční vystoupení žáků, které jsme připravili v tento adventní čas pro naše rodiče a přátele školy. Hned na úvod vystoupili třeťáčci a svým dojemně jemným vystoupením navodili pravou vánoční atmosféru. Po nich předvedla vánoční sestavičku děvčátka z kroužku ranního cvičení, páťáci zarecitovali vánoční báseň a Adélka Maťátková zahrála na piano. Pak zhasla světla a svůj působivý „světelný tanec“ zatančily se svíčkami tanečnice z kroužku břišních tanců. Následovalo krásné vystoupení flétnového dua  Sárinky Rejlkové a Dianky Munzarové, které doprovodila na piano Míša Rejlková. Celým programem se prolínalo zpívání koled nacvičených dětmi z prvního stupně. Závěrečnou koledu Narodil se Kristus pán jsme si zazpívali všichni společně s doprovodem saxofonu. Děti pak rozdaly všem dospělým papírové vločky. Na ně rodiče napsali přání pro děti a pro školu a připevnili je na „strom přání“ připravený ve vstupní hale školy. Po představení mohli ještě všichni přítomní zhlédnout video o Evropské unii natočené devátou třídou a fotografie ze školních akcí.

foto z akce: zszeleznice.rajce.idnes.cz/Advent_ve_skole/

 

Máme rádi slunce

Dne 27.února jsme měli možnost účastnit se projektu pořádaného Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR pod vedením jejich pracovníka Mgr. Zbyška Mošny, Ph.D. Šlo o vzdělávací projekt „Máme rádi Slunce“,  který je určen dětem ve věku 7-11 let. Byli jsme teprve třetí školou v ČR, která se projektu mohla účastnit.

Něco o projektu: Pro každé dítě je Slunce součástí života už od nejútlejšího věku a má o něm svou představu. Cílem akce je rozšířit znalosti dětí o Slunci a kosmickém počasí a ukázat jim, co Slunce znamená pro život. Děti se seznámí s ději na Slunci a se sluneční aktivitou, která se projevuje jak v kosmickém prostoru, tak i na planetě Zemi (sluneční erupce, polární záře atd.). U každého dítěte-účastníka je výstupem dvojice obrázků: prvním je jeho představa Slunce před přednáškou a druhým je obrázek ovlivněný novými informacemi z přednášky.

Získané znalosti v kombinaci s vlastní výtvarnou tvorbou vytváří pozitivní blízkou vazbu účastníků k diskutované tematice, což vede k lepšímu zapamatování a pochopení jevů souvisejících se sluneční aktivitou, ale i k dalšímu zájmu o přírodu a fyziku. Děti si navíc v průběhu akce uvědomí skutečnost, že i ony samy jsou součástí celku (systému Slunce-Země).

Tento projekt přímo navazuje na vzdělávací akci „I love my Sun“, která byla provedena ve třech zemích jako součást evropského vědeckého záměru COST 724 (www.ilovemysun.org).

Děti byly velmi zvídavé, a tak se během hodiny ptaly na cokoliv, co je v souvislosti s vesmírem zajímalo. Dotazů bylo opravdu hodně. Čas přitom plynul tak rychle, že se bohužel nedostalo na odpovědi všech otázek. Měli jsme možnost shlédnout krásné záběry nejen Slunce, ale i planet naší sluneční soustavy, dověděli jsme se, jak vzniká (a jak krásná může být) polární záře a spoustu jiných zajímavých informací.

Po zpracování budou ve spolupráci se zahraničními kolegy AV ČR porovnány žákovské práce s výsledky z dalších zemí, ve kterých projekt proběhl, a spolu s jinými pracemi budou uveřejněny i naše výtvarné obrázky na webových stránkách I love my Sun. Po roce bude uspořádaná jejich výstava a závěry z výzkumu budou pak publikovány v periodiku zabývajícím se interakcí sluneční-zemský systém.

Hasiči ve škole

18. února za námi do školy přijeli profesionální hasiči z Jičína a Špindlerova Mlýna. Mohli jsme si všichni společně zopakovat, jak se máme chovat v situacích, kdy by nám mohli pomoci právě hasiči a jak si o jejich pomoc zavolat. Nakonec jsme hasičům poděkovali za pěknou besedu a popřáli jim málo zásahů.

Podmořský svět

19. února navštívil naši školu pan Radek Bohuňovský, který dětem z MŠ  a prvňákům vyprávěl o svých zážitcích z cestování. Pustil několik krásných videí, které sám natočil nejen pod hladinou moře. Zaujali nás žraloci, potopený vrak, nebezpečný rejnok a spousta dalších zajímavých živočichů. Pak jsme se vydali také do horké Afriky a do Mexika. Krásné zážitky z filmů doplnily skutečné artefakty, které s sebou přivezl – čelisti žraloka, hvězdice, krokodýlí hlavu a další předměty. Vše jsme si mohli osahat a z blízka prohlédnout. Program nás natolik zaujal, že jsme pana Bohuňovského požádali, aby přijel 23. února ještě jednou a aby se o své zážitky podělil i s žáky 2. – 8. ročníku naší školy. Starší děti viděly i záběry z činné sopky či míst, kde žili kanibalové. Úžasné zážitky!

Exkurze – Nová Paka

Ten umí to a ten zas tohle…aneb cesta do Nové Paky

Žáci Masarykovy základní školy Železnice se vydali v úterý 10. 3. 2015 na exkurzi do Nové Paky. Tamní Střední škola gastronomie a služeb nabídla železnické škole pestrý program v rámci projektu ,,Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ s názornými ukázkami řemeslných prací. Žáci sedmého a osmého ročníku měli již od rána napilno. Skupina děvčat s paní učitelkou Tomšovou nejprve navštívila cukrářské a pekařské dílny. Tam přítomné mistrové vysvětlily děvčatům, co obnáší studium pekařiny a cukrařiny. Kromě zajímavého povídání si dívky vyzkoušely práci s marcipánem, když tvořily vlastní růže. Po dvou hodinách se pak skupina děvčat vystřídala s chlapci, které vedl pan učitel Kmošek. Naopak mužská část v úvodu navštívila kuchaře a číšníky. Žáci míchali drinky, zdobili kanapky a pekli palačinky. Všem se exkurze velmi líbila a získané zkušenosti a inspiraci určitě využijí příští rok při rozhodování o svém budoucím povolání.

Velké poděkování patří vyučujícím Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace za pěkné povídání, vstřícnost, ochotu a trpělivost.

Marika Tomšová

 

McDonald´s Cup

Jak jsme hráli McDonald´s Cup 2015

Turnaj McDonald´s Cup je určen pro žáky a žákyně 1. stupně základní školy, kteří mají rádi kopanou. Vše začíná okrskovým kolem,dále okresním a krajským kolem a ti nejlepší z republiky se pak navzájem utkají na Svátku fotbalu v Jablonci nad Nisou.

Dne 6.5.2015 se okrskového kola v Jičíně zúčastnilo družstvo mladších žáků z naší školy. Celkem 12 chlapců z 1.- 3.ročníku bojovalo o co nejlepší umístění. Počasí nebylo našim malým fotbalistům příliš nakloněno, 3 utkání se odehrála v dešti. Žáci obsadili 5. místo a získali cenné zkušenosti do dalších let.

Hned následující den 7.5.2015 se konalo na hřišti s umělou trávou okrskové kolo pro družstva starších žáků ze 3.-5. ročníků. A to byl začátek železnické senzace! Ráno rozcvičení, slavnostní nástup a už jsme šli  z utkání do utkání. Nevyhnuly se nám ani penalty, které rozhodly. Starší žáci ze Železnice jásali. Skončili na 2. místě a to znamenalo postup do okresního kola!

Dne13.5.2015 nastoupilo železnické družstvo k zápasům v okresním kole. Naši soupeři – ZŠ Chomutice, ZŠ Lázně Bělohrad, ZŠ Miletín a 3. ZŠ Jičín – neměli šanci. Tomáš Červeňák se stal nejlepším střelcem okresního kola. Nastřílel 11 branek. Žáci ve složení: David Burgert, Filip Burgert, Tomáš Červeňák, Jaroslav Daniš, Nicolas Filip, Dominik Hamšík, Lukas Hodé, Michal Hrudka, Lukáš Kristiňák, Patrik Saal a Jan Šťastný postoupili do krajského kola z 1. místa. Pro naši fotbalovou jedenáctku to znamenalo velikou radost, nadšení a krásný pohár pro vítěze. Jak řekl jeden z hráčů:

„I když jsme z malého města, tak jsme dokázali vyhrát.“

Na krajské kolo, které se konalo 21.5.2015, přijeli i fanoušci z řad žáků a zaměstnanců Masarykovy ZŠ. Celým turnajem účastníky provázel známý moderátor pan Martin Hrdinka. Náš tým hrál s velkým zápalem všechny 4 zápasy s Novým Městem nad Metují, Trutnovem, Hradcem Králové  a Dobruškou. Jednotlivá utkání byla dosti vyrovnaná. Lepší umístění nám těsně uniklo, ale i tak   je  4. místo v krajském kole soutěže McDonald´s Cup velkým úspěchem. Za ním stojí nejen hráči, ale i trenéři Ondřej Drahoňovský a Jaroslav Daniš. David Burgert byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje a všichni hráči si odnesli drobné ceny.