JMP – 2015

Závěr pracovního týdne patřil v Jičíně tradiční akci Jičín – město pohádky. K pohádkovému týdnu přispěla svým dílem i Masarykova základní a mateřská škola, která si na Valdštejnově náměstí postavila stan a připravila si vlastní tiskařskou dílničku, kde si menší děti pod vedením učitelek a žaček 9. ročníku  vyzkoušely techniku práce s tiskátky. Ať již dostali malí výtvarníci za úkol naplnit pomocí tiskátek nenasytné břicho Otesánka nebo natisknout na nakreslený provázek korálky víle Amálce, všem se tato aktivita líbila. Stánek navštívilo okolo 450 dětí, menších i větších, s paní učitelkou nebo v doprovodu svých rodičů, prarodičů a kamarádů.

Příjemným zpestřením bylo ve čtvrtek v odpoledních hodinách na Rynečku taneční vystoupení našich břišních tanečnic. Cinkání
jejich zlatých penízků uvázaných kolem pasu přilákalo spoustu diváků. A ani v pátek jsme se neztratili, odpoledne patřilo všem našim žákům ze 4. ročníku, kteří byli oceněni za pěkné pohádkové práce přímo od herce Josefa Dvořáka v jičínské knihovně.

Počasí pohádce přálo, a tak se letošní ročník festivalu vydařil i za přispění naší železnické školy.

Všem zúčastněným i kolemjdoucím děkujeme! 

Mgr. Soňa Munzarová řed. školy

DSC_5066