Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Letos má v projektu dojít k rozšíření podporovaných aktivit o exkurze do zemědělských a zahradnických firem, školní soutěže, ochutnávky, přednášky a o podporu vybavení školních pozemků (nářadí, sazenice).