Recyklohraní

Ve škole klademe důraz na výchovu k ochraně životního prostředí a prakticky ji realizujeme zapojením do programu „Recyklohraní“ pořádaného pod záštitou MŠMT. V rámci tohoto programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim (i železnické veřejnosti) odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob. V atriu školy je umístěn sběrný box a sběrná nádoba. Dále pokračujeme ve sběru papíru a hliníku. Sbíranými víčky od PET lahví podporujeme organizovanou sbírku na pomoc tělesně postiženému chlapci. Během zimního období sušili žáci pomerančovou a citronovou kůru.