EU-peníze školám

Projekt „EU-peníze školám“

Masarykova základní škola Železnice se zapojila do projektu „EU peníze školám“. V průběhu školního roku 2010/2011 jsme zpracovali projekt, pak proběhlo několikaměsíční schvalovací řízení a nakonec byl náš projekt úspěšně schválen.

Výsledkem „EU peníze školám“ je zavedení nové oblasti podpory s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace v těchto oblastech:

I. čtenářská a informační gramotnost, II. cizí jazyky, III. přírodní vědy.

Projekt EU- peníze školám jsme již ukončili. Ze získaných peněz byla na naší školu zakoupena interaktivní tabule, datový projektor, monitor, počítač a výukový software SMART, čímž jsme zkvalitnili výuku. Dalším dílčím cílem bylo vybavit školu novými názornými pomůckami a potřebami pro zkvalitnění výuky v přírodních vědách, matematice, a při výuce cizích jazyků. Proto jsme zakoupili učebnice pro anglický jazyk Project, učebnice Český jazyk a literatura 6. – 9. od nakladatelství Fraus, učebnice fyziky SPN 1. – 6. díl, učebnice zeměpisu 8. roč.. Dále jsme do naší školy pořídili licenční výukové PC programy Terasoft pro předmět chemie, pro předmět zeměpis a přírodopis program Stiefel. Pro kvalitnější výuku přírodopisu a přírodovědy jsme nakoupili mikroskopy (6 kusů) a digitální mikroskopy (2 kusy). Škola zakoupila žákovský napájecí zdroj do předmětu fyziky, sadu tabulového nářadí pro předmět matematika, paměťová média a spotřební kancelářský materiál.