Máme rádi slunce

Dne 27.února jsme měli možnost účastnit se projektu pořádaného Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR pod vedením jejich pracovníka Mgr. Zbyška Mošny, Ph.D. Šlo o vzdělávací projekt „Máme rádi Slunce“,  který je určen dětem ve věku 7-11 let. Byli jsme teprve třetí školou v ČR, která se projektu mohla účastnit.

Něco o projektu: Pro každé dítě je Slunce součástí života už od nejútlejšího věku a má o něm svou představu. Cílem akce je rozšířit znalosti dětí o Slunci a kosmickém počasí a ukázat jim, co Slunce znamená pro život. Děti se seznámí s ději na Slunci a se sluneční aktivitou, která se projevuje jak v kosmickém prostoru, tak i na planetě Zemi (sluneční erupce, polární záře atd.). U každého dítěte-účastníka je výstupem dvojice obrázků: prvním je jeho představa Slunce před přednáškou a druhým je obrázek ovlivněný novými informacemi z přednášky.

Získané znalosti v kombinaci s vlastní výtvarnou tvorbou vytváří pozitivní blízkou vazbu účastníků k diskutované tematice, což vede k lepšímu zapamatování a pochopení jevů souvisejících se sluneční aktivitou, ale i k dalšímu zájmu o přírodu a fyziku. Děti si navíc v průběhu akce uvědomí skutečnost, že i ony samy jsou součástí celku (systému Slunce-Země).

Tento projekt přímo navazuje na vzdělávací akci „I love my Sun“, která byla provedena ve třech zemích jako součást evropského vědeckého záměru COST 724 (www.ilovemysun.org).

Děti byly velmi zvídavé, a tak se během hodiny ptaly na cokoliv, co je v souvislosti s vesmírem zajímalo. Dotazů bylo opravdu hodně. Čas přitom plynul tak rychle, že se bohužel nedostalo na odpovědi všech otázek. Měli jsme možnost shlédnout krásné záběry nejen Slunce, ale i planet naší sluneční soustavy, dověděli jsme se, jak vzniká (a jak krásná může být) polární záře a spoustu jiných zajímavých informací.

Po zpracování budou ve spolupráci se zahraničními kolegy AV ČR porovnány žákovské práce s výsledky z dalších zemí, ve kterých projekt proběhl, a spolu s jinými pracemi budou uveřejněny i naše výtvarné obrázky na webových stránkách I love my Sun. Po roce bude uspořádaná jejich výstava a závěry z výzkumu budou pak publikovány v periodiku zabývajícím se interakcí sluneční-zemský systém.