Archiv autora: Jolana Kracíková

Praxe ve školní družině

Barbora Nováková studuje 2. ročník Střední odborné pedagogické školy v Nové Pace. Praxi zahájila studentka 2.května a trvala do 26. května 2023.

Praxe probíhala v 1. oddělení školní družiny. Barbora se seznámila s dokumentací a s dětmi. Po celou dobu praxe projevovala zájem o děti. Podporovala jejich tvořivost a spolupráci. Učila se řešit problémové situace. Poznávala vhodné materiální, organizační a sociální uspořádání družiny. Děti si ji velmi rychle oblíbily. V průběhu své praxe si vedla deník, kde shromáždila velké množství poznatků, materiálů a nápadů.

Praxi zvládla na jedničku.

https://www.zszeleznice.cz/wp-content/uploads/2023/05/1685355163392.jpg

Hasiči

1.6. navštívila naše školní družina místní Sbor dobrovolných hasičů.
Hasiči nám nejdříve představili svůj vozový park. Poté si děti mohly vyzkoušet hasičskou výstroj, seznámily se s veškerými úskalími hasičské práce. Též s vybavením vozu a ukázkami speciálního oblečení pro hasiče. Odměnou za jejich pozornost bylo stříkání hadicí na plastové láhve. Pro děti to byl největší zážitek. Na závěr celého odpoledne nám šikovné děti předvedly hasičský útok.
Děti měly velikou radost z možnosti si hasičskou techniku důkladně prohlédnout a osahat. Celé odpoledne, bylo nejen pro kluky velkým zážitkem. Děkujeme za krásné a poučné dopoledne. Návštěva u hasičů se nám moc líbila a těšíme se na další návštěvu…

Lednové akce školní družiny

Dne 21.1. 2022 se děti školní družiny zúčastnily v tělocvičně naší školy, přednášky o vězeňském systému ČR. Program, který si zaměstnanci vězeňské služby připravili, byl zcela nevšedním zážitkem. Nejvíce na děti udělalo dojem, několik poutavých ukázek z výcviku psů. Též ze zbraní kluci nemohli spustit oči. A když si je mohli „osahat a vyzkoušet“, tak to byl pro všechny opravdu zážitek. Zejména povedená ukázka „spoutání“ našeho pana školníka, doslova vyvolalo euforii.

Velmi děkujeme psovodkám za pejsky, panu Radku Smolíkovi za poučnou přednášku a ukázku zbraní. Tiskové mluvčí vězeňské služby paní Markétě Prunerové za organizaci, pěkný program a dárečky.

Beseda s včelařem

Naši družinu navštívil dne 26.1. 2022 pan Zdeněk Šolín, včelař s více jak čtyřicetiletou praxí. Beseda byla velmi poutavá, zajímavá. Děti spontánně reagovaly na dotazy a zapojovaly se do všech aktivit. Dozvěděly se mnoho zajímavého o včelařství, například o tom, jakou stavbu těla má včela, o orientaci včel v přírodě, sběru pylu, propolisu a o včelím jedu, ale také o umístění včelstev. Děti dostaly možnost vyzkoušet si pomůcky včelaře. Také je zaujalo povídání o léčebných účincích medu, pylu, mateří kašičky a propolisu.

Panu Zdeňku Šolínovi velice děkujeme za čas, který věnoval našim dětem a za zajímavou netradiční besedu.

Školní družina

Jak se žije v 1. oddělení školní družiny?
Celé září jsme s dětmi každý den trávili na zahradě u školy, taktéž jsme pořádali „Miss jablko“ a tematicky jsme se věnovali několik dní prospěšnosti jablíčka.
Tradičně v září jsme zahájili pravidelné návštěvy do místní knihovny a zašli jsem i do železnického muzea s přednáškou pana doktora Junga, který poctivě odpovídal na všetečné otázky dětí.
Den před podzimními prázdninami jsme si pozvali zahradnici (paní asistentku ze 6. třídy) Zdeňku Adolfovou, která s dětmi vykouzlila nádherné podzimní aranžmá.
Spojením fantazie a tvořivosti, nápadů dětí, tak vznikla krásná díla. 
1.listopadu jsme si v dušičkovém odpoledni povídali o české tradici slavení Památky zesnulých, lidově zvané „Dušičky“. Následující den jsme porovnávali podobný svátek slavený v anglosaských zemích pod názvem „Halloween“.
J.K.

Akce školní družiny

V prvním oddělení školní družiny jsme se před prázdninami rozhodně nenudili!

Hned po rozvolnění jsme navštívili dvakrát knihovnu s radostným přivítáním od paní knihovnice. Též ochutnávku zmrzliny na Den dětí, či různé hry na hřišti. V horkém počasí pak improvizované mlhoviště od pana školníka. Den před vysvědčením jsme zažili Pyžamovou párty s jízdou na polštářích, hod bačkorou na cíl a další trošku netradiční disciplíny. V den vysvědčení vlastnoruční výroba ovocného poháru ve školní kuchyňce. Ředitelské volno jsme využili k výletu pod Zebín, do útulku a konírny s ukázkou kování. V úterý odpoledne zbyla chvilka na návštěvu do muzea.

S dětmi jsem si to moc užila a těším se na setkání po prázdninách! J. K.  

Školní družina u hasičů

Dne 2. října 2020 naše školní družina skoro v plném počtu navštívila železnickou hasičskou zbrojnici.

Dětem dobrovolní hasiči vyprávěli jak vypadá den na hasičské stanici, názorně ukázali nástroje, které hasiči při své práci používají, vysvětlili i jak nová cisterna zasahuje při různých událostech – při požáru domu, při pádu stromu na silnici nebo při povodni. Ukázali také důležitou součást hasičské výbavy a to různé vysílačky či signalizační zařízení, bez kterých by se neobešli. Dětem předvedli sirény a majáky na autech. Děti byly překvapené, že už do 10 minut od signálu musí hasiči vyrazit na cestu. Všem zářila očka nadšením, když si mohli vyzkoušet jaké je to sedět v hasičském autě. Nakonec následovala i modní přehlídka dětí v obleku a přilbě hasiče.

Úkolu průvodců světem dobrovolných hasičů se zhostili pan Michal Jína a pan Ondřej Kobrle, kteří jim velmi trpělivě a podrobně vše vyprávěli a ukazovali, za což jim velice děkujeme a těšíme se na další návštěvu.

Rytíři ve školní družině

Jsou stateční, silní, urostlí a odvážní.

Řeč je o rytířích a šermířích, kteří k nám přijeli přiblížit středověk ve čtvrtek 30. ledna 2020 odpoledne. Stateční rytíři předvedli dětem nejenom techniku rytířských soubojů, ale hravou formou ukázali také různé druhy zbraní a jejich využití v soubojích. Děti si například mohly potěžkat výzbroj rytíře nebo si zahrát na lučištníky či mušketýry. Celkovou atmosféru dávných soubojů nádherně podtrhla dobová hudba.
Touto cestou děkujeme pánům rytířům za ukázky a zajímavě strávené družinové odpoledne.

Návštěva školní družiny u hasičů

V pondělí 10. června 2019 navštívila školní družina hasičskou zbrojnici v Železnici. Dobrovolní hasiči nás nejprve seznámili s historií sboru. Poté si děti mohly prohlédnout starší i nejmodernější používanou techniku, vybavení vozidel a na vlastní kůži vyzkoušet opravdové oblečení hasičů.
A protože odpoledne vyšplhala rtuť teploměru téměř ke 30 °C , dobrovolní hasiči připravili pro děti soutěž s malým osvěžením. Všechny děti byly z návštěvy nadšené (ale i my paní vychovatelky) a ještě při zpáteční cestě si sdělovaly své zážitky.
Touto cestou děkujeme panu Kozákovi za zprostředkování návštěvy a pánům Kobrlovi, Jínovi a Kinčlovi za ochotu a čas, který našim dětem věnovali.

 

Svatba v družině 5.6. 2019

Svatba je jeden z nejkrásnějších zážitků, proto jsme jej i my v družině v 1. oddělení chtěli zažít.

Snad úplně poprvé se v prostorách herny ŠD pod čarokrásně připraveným oltářem od naší „designérky“ paní Alenky Brendlové konala svatba dětí. Prvního ročníku se měli účastnit původně dva páry novomanželů, ale ženich z druhé třídy se tento den do družiny nedostavil.

Své „ano“ si řekli dva prvňáčci. Atmosféra byla slavnostní a plná očekávání. Nevěsta byla překrásná a ženich velice šarmantní. Všichni pojali tento mimořádný den velmi vážně, již od rána měly děti na sobě sváteční oblečení. Nechyběla ani paní matrikářka, svědkyně, družičky a samozřejmě i pan oddávající. Nevěstu k oltáři si dovedl i „otec“ nevěsty.

Během obřadu proběhla výměna prstenů, podpisy ženicha a nevěsty, svědka a svatební přípitek nealkoholickým šampaňským. Poté následovala velká hostina – včetně svatebních koláčků, krájení dvou dortů ženichem a nevěstou. Bylo taktéž svatební veselí, které doprovázely svatební zvyky a nakonec i taneční sólo novomanželů.

Jelikož svědkyně Terezka chytila kytičku, kterou nevěsta házela, bude do roka další svatba. A s tímto krásným zvykem budeme pravděpodobně pokračovat. Odpoledne si děti náramně užily!

Našim „novomanželům“ přejeme všichni HODNĚ ŠTĚSTÍ a velké poděkování náleží rodičům: děti slavnostně oblékli a přinesli či připravili občerstvení.

Značné díky si zaslouží také paní Alenka Brendlová za nádhernou výzdobu školní družiny.

Strašidelné odpoledne ve školní družině

Hudbu, hry, soutěže, to vše si připravily pro děti v obou odděleních školní družiny paní  vychovatelky. Děti v 1. oddělení ŠD se jako mávnutím kouzelného proutku rázem staly příšerkami, tím zábava mohla začít. Všechna strašidýlka tancovala, smála se a bavila se, až se v herně družiny třásly stěny. A aby si strašidelné bytosti trochu odpočinuly od divokého tance, byly pro ně připravené různé soutěže. Strašidýlka musela s dýní na hlavě přejít po pavučině, také házela dýní na duchy a ani střelbou do ducha odpoledne stále nekončilo… Mezitím si pochutnávala na červících ve slizu, krvavých prstech a na různých dalších dobrotách.

Na závěr si každé strašidýlko zabalilo svoji mumii. Zbytek odpoledne jsme strávili zhlédnutím oblíbené pohádky Bílá paní na hlídání.

Také naše odrostlejší strašidla ze 2.odd. ŠD přivítala Strašidelné odpoledne s nadšením. V naší čarodějnické sluji (rozuměj tělocvična) si vyzkoušela tyto soutěžní disciplíny: chůzi po pavučině, počítání netopýrů a pavouků, hod dýní na cíl, jízdu na koštěti, tanec s dýní a strašidelné disco. Značně unavena pak všechna strašidla odletěla na dvou létajících strojích do útulnější sluje (rozuměj družinka), kde se vrhla na připravené občerstvení. Celé odpoledne se velmi vydařilo!

Pevně věříme, že se k nám tato strašidýlka příští rok zase vrátí.

  • Děkujeme rodičům, kteří poslali či přinesli do školní družiny sponzorské příspěvky ve formě sladkostí. Všechny tyto odměny budou postupně rozdány dětem při soutěžích a celodružinových akcích.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Přednáška ve školní družině

V úterý 22.5. 2018 se děti ze školní družiny zúčastnily interaktivní přednášky „Jíme zdravě a s chutí“. Program proběhl pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a Spolku My a děti z.s. Děti si shrnuly pravidla zdravého stravování v rámci pravidla 3P – přiměřeně, pravidelně, pestře. Taktéž se dozvěděly, kolikrát denně jíst, jak vybrat správné nápoje, jak nakupovat a uchovávat potraviny. Za odměnu dostaly pracovní sešit, ve kterém si mohou získané informace formou hry zopakovat.