Praxe ve školní družině

Barbora Nováková studuje 2. ročník Střední odborné pedagogické školy v Nové Pace. Praxi zahájila studentka 2.května a trvala do 26. května 2023.

Praxe probíhala v 1. oddělení školní družiny. Barbora se seznámila s dokumentací a s dětmi. Po celou dobu praxe projevovala zájem o děti. Podporovala jejich tvořivost a spolupráci. Učila se řešit problémové situace. Poznávala vhodné materiální, organizační a sociální uspořádání družiny. Děti si ji velmi rychle oblíbily. V průběhu své praxe si vedla deník, kde shromáždila velké množství poznatků, materiálů a nápadů.

Praxi zvládla na jedničku.

https://www.zszeleznice.cz/wp-content/uploads/2023/05/1685355163392.jpg