Vyhodnocení dotazníků

V příloze je možné prohlédnout si souhrnné výsledky dotazníků, které budou sloužit jako podklad při tvorbě strategického plánu ZŠ pro roky 2021-2026.

Děkuji všem, kteří nám vyplněný dotazník vrátili. S. Munzarová