Ocenění žáků

Předposlední školní den jsme se všichni sešli v tělocvičně, abychom ocenili žáky, kteří jsou aktivní nejen při vyučování, ale především mimo hodiny výuky. Velmi si vážíme těch, kteří dokáží pomáhat jiným, reprezentují školu svými dobrými výsledky v soutěžích nebo se aktivně účastnili sběru papíru či čtenářské výzvy. Již podruhé jsme také ocenili žáky v rámci projektu Golden Heart – žáky, kteří jsou v očích svých spolužáků výjimeční svým přístupem k druhým (nezištně pomáhají, jsou vstřícní, kamarádští, empatičtí apod.). Pro ty připravil ceny Královéhradecký kraj. Dobrých skutků není nikdy dost, a tak by se o nich mělo také mluvit!

Drobnými odměnami byli oceněni také žáci za sportovní výkony při sportovním dnu.