Kroužky ve šk. roce 2022/2023

Zde je nabídka kroužků, které nabízí škola nebo externí lektoři. Cena, den konání i zahájení kroužků jsou uvedené v seznamu. Pro přijetí do kroužku pořádaného školou je třeba vyplnit přihlášku a odevzdat ji třídnímu učiteli nejpozději do 21. 9.. Pro ostatní kroužky (vedené externisty) je uveden odkaz na přihlášení, tel. číslo nebo e-mail.