Nový školní rok 2022/2023

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 7.45 hodin. Žáci se sejdou ve svých třídách s třídními učiteli, prvňáčci s rodiči vstupují do školy hlavním vchodem po schodišti. Výuka potrvá do 9.25hod., oběd v tento den žáci nemají, školní družina pro žáky nefunguje.

Od pátku 2. 9. bude přihlášeným již plně k dispozici školní družina i školní jídelna.

V pátek 2. 9. – žáci 1. – 9. ročníku budou se svými třídními učiteli, výuka pro 1. stupeň do 11.25hod., na 2. stupni bude výuka do 12.20hod..