Kroužky pro 1. pololetí šk.roku 2018/2019

Vážení rodiče, níže můžete vybírat z nabídky kroužků pořádaných školou nebo K-klubem Jičín či ZUŠ Lomnice n. Popelkou.

Vyplněnou přihlášku za každé dítě zvlášť odevzdejte do 12. září 2018 třídnímu učiteli dítěte.

Nabídka kroužků na 1. pololetí zde: 1. pololetí 2018-2019

Přihláška zde: Přihláška na kroužky