Modernizace jazykové učebny a vybudování bezbariérového přístupu v Masarykově základní škole v Železnici

V současné době chybí v Masarykově základní škole v Železnici moderní a kvalitní prostor pro výuku cizích jazyků i informatiky. Stávající počítačová učebna, která slouží pro výuku informatiky, ale i jako běžná učebna a příležitostně je využívána i jako jazyková učebna, je funkčně i morálně zastaralá. Škole rovněž není bezbariérově přístupná. Předmětem projektu je proto modernizace této jazykové učebny, využívané i pro výuku informatiky a bezbariérové zpřístupnění školy (zřízení bezbariérového WC s vybavením a pořízení kompenzační pomůcky – schodolezu).

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace odborné jazykové učebny do stavu, který bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí s důrazem na možnost praktického

zapojení žáků. Projekt se zaměřuje na vybavení odborné jazykové učebny sloužící i k výuce informatiky. Dále je cílem projektu umožnit bezbariérový přístup do školy osobám s omezenou schopností pohybu, a to prostřednictvím zřízení bezbariérového WC a pořízení pásového schodolezu, tj. kompenzační pomůcky.

Přínosem projektu bude zvýšení kvality vzdělávání v daných klíčových kompetencích s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce.

V rámci projektu bude původní učebna stavebně upravena (kabelizace, úprava omítek, výmalba), pořízeny budou nové počítače, SW vybavení, vybavení pro výuku jazyků (sluchátka, SW a zařízení pro výuku jazyků a dataprojektor). Toto vybavení je nutné pro výuku jazyků, informatiky a ICT dovedností na úrovni 21. století. Odborná učebna bude využívána i pro zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity („jazykový a počítačový kroužek“) a k doučování žáků. Žáci školy budou mít k dispozici moderní vybavení s využitím informačních a digitálních technologií, což jim umožní lépe se připravit na budoucí profesi.

Projekt byl podpořen z 3. výzvy IROP – MAS Brána do Českého ráje – Investice do vzdělávání a je z 95% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 5% je spolufinancován státním příspěvkem.