Důležité – členská schůze spolku

Vážení rodiče, vzhledem k legislativní situaci, kdy je nutné převést stávající Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Masarykově základní škole (SRPDŠ) na Spolek rodičů a přátel školy Železnice (SRPŠ Železnice), žádám všechny členy = zákonné zástupce žáků o účast na členské schůzi, kde bychom schválili stanovy spolku a zvolili radu spolku.

Členská schůze se uskuteční 15.9.2016 v 17.00hod. v tělocvičně školy. Je nutná účast všech členů, abychom poté mohli podat žádost o zápis do spolkového rejstříku u krajského soudu. Stanovy spolku jsou dostupné na webových stránkách školy na odkazu https://www.zszeleznice.cz/soucasti-skoly/srpds/ . Prosím Vás o jejich prostudování a případné připomínkování do 14.9.

Při té příležitosti bych Vás také seznámila s novinkami týkajícími se školy a jejího chodu v tomto školním roce.

Těším se na setkání i spolupráci s Vámi. Mgr. Soňa Munzarová