Archiv autora: Yvonne Beranová

Yvonne Beranová

12.12.2019

První fotbalové úspěchy ve školním roce 2019/2020

Dne 6. 12. se vybraní žáci zúčastnili okrskového kola v halovém fotbalu. Kluci vybojovali krásné 2. místo a postup do okresního kola, které by se mělo konat na jaře.

Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Školní časopis

Těsně před zakončením školního roku se nám podařilo sestavit první číslo oboveného školního časopisu. Chcete-li vědět, co se událo ve škole či co se bude dít během prázdnin, pročtěte si jej zde: časopis

Okresní kolo v minifotbale

Další úspěch žáků v minifotbale

Dne 17. 4. 2019 se uskutečnilo okresní finále v minifotbale žáků. Mladí fotbalisté posíleni o Nicolase Filipa a Davida Burgerta zde nastoupili proti soupeřům z okresu. Dařilo se jim skvěle. David nepustil žádný míč do brány. Všichni hráli jako o život. Snaha se vyplatila, protože vše skončilo velkým úspěchem. Radovali jsme se z krásného prvního místa. Chlapcům přejeme mnoho úspěchů v krajském finále, které se odehraje 30. 4. 2019 v Jičíně.

Miloslava Kulhánková

Turnaj žáků v minifotbale

Dne 5. 4. 2019 se konalo v Jičíně na stadionu okrskové kolo v minifotbale žáků. Naši žáci zde vybojovali krásné druhé místo a zároveň postup do okresního finále, které se odehraje 17. 4. 2019.Žáci hráli v tomto složení: Adam Hartman, Jan Šťastný, Lukáš Kristiňák, Adam Nydrle, Filip Burgert, Dominik Hamšík, Petr Seman, Jaroslav Daniš, Patrik Saal, Renato Matijaševič a Tomáš Červeňák. Tomáš byl vyhlášen za nejlepšího střelce.Velké poděkování určitě patří trenérovi Ondřeji Drahoňovskému.

Chlapcům přejeme mnoho úspěchů v okresním finále.

Miloslava Kulhánková

Sběr papíru a pomerančové kůry

Sběr papíru

Ve  školním roce 2018/2019 opět sbíráme starý papír. Musíme ho však roztřídit na karton a papír. Svázaný a lístečkem se jménem , třídou a množstvím označený, nosíme za školu ke kůlně.

Organizujeme sběr sušené pomerančové a citrónové kůry (každá zvlášť).

Citrónová kůra se suší bez dužniny (lze oloupat či vydlabat), pomerančová kůra převážně loupaná. Prosíme, odstraňte dužinu pečlivě, zbytky lákají potravinové moly. Kůra musí být dobře usušená, bez plísně. Žáci ji přinesou třídním v sáčcích s lístečkem, kde bude jejich jméno, o jakou kůru se jedná a hmotnost kůry v sáčku.

Sběr bude probíhat cca do konce dubna nebo do odvolání.

KOPIDLENSKÝ KVÍTEČEK a KOPIDLENSKÝ JELEN.

Dne 12. října se žáci naší školy zúčastnili soutěže KOPIDLENSKÝ KVÍTEČEK a KOPIDLENSKÝ JELEN.

V Kopidlenském kvítečku se Diana Munzarová, Michaela Rejlková a Adam Hartman v soutěži družstev umístili na 2. místě. V soutěži jednotlivců Diana zvítězila a Michaela skončila čtvrtá. Soutěžilo se v poznávání rostlin, ve znalostech o přírodě a volitelném úkolu. Michaela si zvolila aranžování, Adam zábavný sportovní úkol se zahradnickou tematikou a Diana poznávala ovoce a zeleninu podle chuti a vůně.

V soutěži Kopidlenský jelen se Tereza Hejduková, Veronika Bajanová a Tereza Chvalinová umístily na pěkném 5. místě. Soutěžily v poznávání lesních rostlin a zvěře, ve znalostech o přírodě a ve střelbě na cíl.

Děkujeme žákům za skvělou reprezentaci školy.

100. výročí založení Československa

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na vystoupení žáků, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 16.00 hodin v sokolovně. Vystoupení je pořádané ke 100.výročí založení Československa.
Rodiče si vyzvednou žáky 1. stupně  po skončení vystoupení ve škole, kde budou čekat pod dozorem učitele.

 

Sportovní odpoledne

Ve středu 16. 5. pořádala naše škola pro žáky a děti z mateřské školy sportovní odpoledne. Děti si mohly svou obratnost a sportovní zdatnost vyzkoušet v 9 různých disciplínách, které jim učitelé připravili (střelba ze vzduchovky, hod granátem, prolézání pytlem, kimovka, šifry…..) Již tradičně si zacvičily s paní Filipovou zumbu. Odpoledne se vydařilo, přestože málokdo věřil, že se počasí umoudří. Nakonec vše vyšlo a svítilo nám i sluníčko. Děti závodily s velkým nasazením a jejich závodní kartičky se rychle plnily razítky. Brzy přibíhali první závodníci pro sladkou odměnu. Účast byla vysoká, téměř 100 dětí. Nejmladší děti přišly v doprovodu rodičů. Po závodě se konalo opékání špekáčků.

Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdaru akce. Školní kuchyně připravila čaj, ochotné maminky napekly nějaké dobroty.

Foto:

Sportovní odpoledne

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice

                   vás srdečně zve na

  SPORTOVNÍ  ODPOLEDNE

Kdy: 16. 5. 2018

Kde: fotbalové hřiště

V kolik: od 16:00 do 18:00 hodin

Program:

  • hod granátem na cíl

  • obratnost

  • kimovka

  • zumba

  • skákání v pytli

  • šifry

  • překonávání překážek

Po ukončení soutěží posezení u táboráku.

S sebou: uzeninu, pečivo, sportovní oblečení a obuv

Nápoje, občerstvení: možnost zakoupení ve stánku

Uvítáme dobrotu navíc: ovoce, zeleninu, placku,….

Za dítě zodpovídá rodič!

V případě nepříznivého počasí se akce odkládá.

Těšíme se na vás!

Školní projekt: státní svátky a významné dny

Ve škole jsme dlouho přemýšleli, jak více přiblížit žákům státní svátky a významné dny naší republiky. Vždyť se stává, že mají volno, a mnohdy si vlastně ani neuvědomují, proč.

Nakonec zvítězil nápad udělat projektový den. Žáci byli rozděleni do 12 skupin a každá skupina dostala za úkol zpracovat 1 téma. Zajímavé bylo, že tentokrát byly pracovní party věkově smíšené. Ve středu 14. března ráno se kolektivy sešly a ihned se pustily do práce. Během dopoledne se žáci seznámili podrobně s danou problematikou, rozhodli, co bude na „panelu“ (velké kartony), a zároveň museli nacvičit, jak své téma podají ostatním. Práce měli všichni až nad hlavu, každý dělal dle svých sil a schopností.

Následující den ve čtvrtek se konaly výstupy z projektu ve formě jednotlivých prezentací. Výsledky opravdu stály za to, byly podány poutavě a dramaticky. Nikomu neuniklo, že děti práce bavila. Zkušenosti ukazují, že nejvíce si děti zapamatují to, co samy prožijí a připraví.

Následující den ve čtvrtek se konaly výstupy z projektu ve formě jednotlivých prezentací. Výsledky opravdu stály za to, byly podány poutavě a dramaticky, bylo vidět, že děti práce bavila. Zkušenosti ukazují, že nejvíce si děti zapamatují to, co samy prožijí a připraví.

Seznam svátků a významných dnů, které jsme zpracovali:

1. leden – Den obnovy samostatného českého státu

16. leden – Den památky Jana Palacha

28. březen – Den narození J. A. Komenského

Velký pátek a Velikonoční pondělí

1. květen – Svátek práce

8. květen – Den vítězství

5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa

21. srpen 1968 – okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy

28. září – Den české státnosti

28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii

FOTO:

Petr a Lucie

Návštěva divadelního představení v Masarykově divadle v Jičíně

V pondělí 6.11. zhlédli žáci 8. a 9. třídy divadelní adaptaci známé novely Romaina Rollanda Petr a Lucie v podání pražské zájezdové scény Divadla různých jmen. Před divadlem jsme ještě navštívili Okresní knihovnu Václava Čtvrtka. Žáci si prohlédli dětské oddělení, dozvěděli se, co všechno jim knihovna může nabídnout. Součástí plánované návštěvy byla i motivační část: připravit se na divadlo, které nás čekalo. Před desátou hodinou jsme již seděli v první řadě v divadle. Brzy se před námi začalo odvíjet strhující drama Rollandovy protiválečné novely.

Z názorů žáků 9. třídy:

„….být zamilovaný je krásné, ale nechtěli bychom prožít válku….“

„…. herci dokonale a přesvědčivě vyjádřili vypjaté emoce….“

„….je hrozné, že Petr a Lucie zahynuli, kdo byl zodpovědný za zmaření jejich mladých životů?…“

…..“ člověk má přece právo prožít svůj život v míru…“

Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

V soutěži Logická olympiáda, do které se mohl zapojit jakýkoli žák naší školy, máme za sebou úvodní kolo. Z něho se vybírají pak tzv. krajští semifinalisté, tedy žáci, kteří postupují do krajského kola.

V kategorii B se v rámci Královéhradeckého kraje účastnilo 1 051 soutěžících a z nich Jakub  Tuček ze 7.třídy dosáhl na skvělé 40. místo! Stal se tak krajským semifinalistou, k čemuž mu gratulujeme.

Špatně si nevedli ani další řešitelé – sedmák Filip Burgert a páťák Adam Veselý, kteří svým umístěním patří mezi 25 % nejlepších řešitelů ve své kategorii v celé republice (kategorie B celkem 20 722 a v kategorii A celkem 14 428 účastníků).

Držíme Jakubovi do krajského kola konaného 3. 11. palce!

Šablony 2017 – 2019

Masarykova ZŠ a MŠ se přihlásila do projektu, který je spolufinancován EU. Bude probíhat v průběhu školního roku 2017/2018 a 2018/2019. Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči žáků.

Václav Vydra

Herec Václav Vydra ve škole

V úterý 20.6. jsme ve škole zažili zajímavou besedu. Akci domluvil bývalý učitel naší školy pan Rudolf Koldovský. Přivedl s sebou známého herce, milovníka koní a sportovní střelby pana Václava Vydru. Dvojici doprovázel pan Radek Balcárek.Všichni tři pánové přišli navzdory vedru „v plné polní“- ve vlněných uniformách účastníků prusko- rakouské války z léta 1866. Loni proběhly mohutné oslavy 150. výročí bivy u Hradce Králové, předem žáci zhlédli zapůjčené vzpomínkové DVD z této oslavy. Pan Vydra představoval rakouského generála Windischgrätze a pan Balcárek velitele pruských sil Helmuta von Moltke. Otázky jen pršely. Děti se zajímaly i o rodinný život a koníčky Václava Vydry. Je vždy zážitkem setkat se naživo se známou populární osobností.

Další foto:

Všestary

Vlastivědnodějepisná exkurze

Ve středu ráno 15.5. jsme vyrazili společně 4. a 6.třída na exkurzi do Archeoparku ve Všestarech. Kromě teoretických informací o tom jak se žilo v pravěku jsme si i řadu činností vyzkoušeli prakticky: házeli jsme oštěpem, drtili jsme zrní na mouku, okopávali jsme pole dřevěným hákem, brousili jsme kamenné nástroje a nakonec jsme si zkusili sekat kamennou sekerkou. Prohlédli jsme si repliky pravěkých domů prvních zemědělců.

Moc se nám ve Všestarech líbilo a všem, které zajímá pravěk a život v něm, návštěvu v Archeoparku doporučujeme.

Kutná Hora – výlet 6. a 7. ročník

Školní výlet Kutná Hora

Jak se blíží konec školního roku, tak nastala také doba našeho školního výletu. Tentokrát jsme my, žáci 6. a 7.třídy, vyrazili 1.června do Kutné Hory.

Výlet neměl chybu . Navštívili jsme Kostnici v Sedlci. Některé z nás překvapilo, že kosti jsou opravdu pravé a někoho zase to, že si kdosi kdysi dal práci a kosti seskládal do tvaru lustru, erbu, pyramid,….. Chrám svaté Barbory nás dostal svoji gotickou velkolepostí . A na závěr při prohlídce stříbrného dolu museli někteří z nás překonat i strach z úzkých tmavých stíněných prostor.

Domů jsme se vrátili se spoustou nových poznatků a zážitků.

Foto:

Den rodiny

Den rodiny

Odpoledne 17. 5. 2017 přivítalo všechny účastníky Dne rodiny horké letní počasí. Kdo se ještě letos neopaloval, měl šanci. Využili jsme již tradičně naše sportovní prostory poblíž školy včetně fotbalového hřiště. Pedagogové připravili pro děti a jejich rodinné příslušníky na 7 stanovištích zajímavé úkoly. Z rodičovské veřejnosti nabídla paní Filipová cvičení zumby. Po zdárném splnění jednotlivých úkolů přibývala dětem na kartičce příslušná razítka. Po získání všech si zaslouženě vybraly svou sladkou odměnu.

Pohybu chtivých dětí se sešlo mnoho, rodičů již méně. Děti si vyzkoušely pohybovou zdatnost na opičí dráze i dětský orientační běh. Házelo se na cíl kroužky a tomahawky, střílelo se z luku, chytaly se rybky… Po sportovních disciplínách jsme se sešli u ohýnku s opékáním buřtů. Bylo horko, ale opékání si málokdo nechal ujít.

Zajištěn byl pitný režim a sladké občerstvení, v provozu byl také stánek u fotbal. hřiště.

Opravdu hezky strávené odpoledne se spoustou pohybu!!!!!!!!

foto z akce:

„Jak vyrůstám s knihou“

Literární soutěž pro děti a mládež v rámci kampaně Rosteme s knihou

Letošním úkolem dětí je napsat svůj příběh, jak je oblíbená kniha ovlivnila, jakou zkušenost díky ní získaly a co nového se naučily, zkrátka jak s knihou „povyrostly“.

Nejlepší práce budou oceněny na slavnostním vyhlášení výherců, které se uskuteční v pátek 12. 5. od 11:00 hodin na veletrhu Svět knihy Praha 2017 na pražském Výstavišti.

Více najdete v příloze nebo na našem webu:  http://www.rostemesknihou.cz/literarni-soutez-jak-vyrustam-s-knihou-aa3299/

Turisticko – ekologický kurz v Horním Maršově

Turisticko – ekologický kurz

p1050597

 

1. den

Dopoledne jsme dorazili do Horního Maršova, ubytování proběhlo bez problémů ke spokojenosti všech. Na obědy a večeře chodíme do bývalé fary (asi 5 minut chůze). Vaří zde zdravě ( bio potraviny z místního regionu).

Absolvovali jsme již dva programy. Odpolední byl zaměřen na týmové aktivity venku. Večer jsme z vlastnoručně vyrobených diapozitivů hádali svoji budoucnost.

p1050520 p1050523 p1050528

2. den

První noc proběhla dle očekávání, usnuli jsme pozdě, vstávali jsme brzo. Po zdravé snídani na nás čekala simulační hra FISH BANKS. Vyzkoušeli jsme si podnikání v oblasti rybolovu a jeho strategii. Přemýšleli jsme o finančních otázkách, zkusili jsme si různé druhy aukcí a především jsme přišli po několika letech podnikání na to, že kromě výdělku je důležitá ohleduplnost k životnímu prostředí a přírodním zdrojům.

p1050533 p1050536

Po obědě nás čekal výzkumný projekt na téma: Voda a živočichové v ní. První část probíhala v terénu. Za použití síťky, „broďáků“ a štětečku jsme odebrali vzorky z místního potoka. Druhá část našeho výzkumu probíhala v teple ve středisku Sever, kde jsme s pomocí klíče a mikroskopu určovali vše živé, co jsme ulovili.

p1050544 p1050562

Večer jsme prožitkovou formou řešili problém vyhynulých a ohrožených živočichů.

p1050572 p1050574

3. den

Druhá noc byla již klidnější. Všichni poměrně brzo usnuli a krásně spali až do rána. Opět po zdravé snídaní jsem pokračovali v dopoledním programu. Tentokrát bylo téma: Co se dá dělat, abychom šetřili životní prostředí ? Prakticky jsme třídili odpad a debatovali jsme o jeho recyklaci. Na závěr jsme sehráli několik velice vtipných reklam, které propagovaly ekologické výrobky a chování.

p1050582p1050587

Odpoledne jsme po krátkém odpočinku vyrazili na pěší výlet na lesní hrádek AICHELBURG. Počasí nám přálo a všichni náročný výstup bez problémů zvládli.

p1050599

Večerní program byl jiný než jsme doposud zažili – probíhal v Doteku a týkal se tradic a starých řemesel v Podkrkonoší. Každý z nás si vyrobil dřevěný knoflík, škapulíř, pavučinku z vlny a korálkovou ozdobu.

p1050629 p1050626 p1050624 p1050620 

4. den

Nastal poslední den našeho kurzu. Po snídani jsme se naposledy sešli s našimi lektory a potom hurá domů.

p1050636 p1050638

 Foto zde

Sportovní den v Lomnici n. Popelkou

SPORTOVNÍ DEN V  LOMNICI nad POPELKOU

Dne 27.9.2016 se zúčastnili žáci 2., 3. a 4. třídy sportovního dne na letním stadionu L. Svobody v Lomnici nad Popelkou sportovního dne. V areálu stadionu na ně čekalo 11 stanovišť s plněním různých disciplín .Žáci měli možnost soutěžit ve fotbale, florbale, tenisu, hokeji, lyžování, atletice, horolezectví na umělé stěně, volejbale, tchoukballe a vyzkoušet šachy. Každý ročník zastupovali dvě čtyřčlenná družstva – 1 dívek a 1 chlapců. Ostatní žáci fandili svým kamarádům a též si mohli vyzkoušet obtížnost jednotlivých disciplín. Všichni byli odměněni nejen občerstvením, ale i cenami. Děkujeme pořadatelům za příjemně prožité dopoledne a všem našim žákům za reprezentaci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jičín – město pohádky

Účast naší školy na 26. ročníku festivalu Jičín – město pohádky.

Stalo se už tradicí, že začátek školního roku bývá plný netradičních vyučovacích aktivit. Mezi jednu z nich patří účast na multikulturním festivalu Jičín – město pohádky.

Děti mohou zažít život z jiné stránky – divadla, čtení, představení, výstavy, dílny, zábavné hry,… Je to čas, kdy se po prázdninách mohou sžít s třídním kolektivem, zažít legraci a zábavu.

Už druhým rokem naše škola patří mezi spoluorganizátory této pěkné akce pro děti a rodiče, neboť nabízíme výtvarnou dílničku pro veřejnost. Tentokrát si děti i dospělí mohli vyrobit klaunovský nos a vymalovat obrázek s překvapením. V dílničce jsme zažili i chvíle úžasu a juchání nad vykouzleným obrázkem. Překvapivě i někteří dospělí se dokázali zastavit, prožít přítomný okamžik, vrátit se do stavu dětské radosti z tvoření.

Někteří naši žáci se mohli pobavit při povedeném divadelním kousku od Jana Wericha „ Splněný sen“, v kterém zazářili studenti dramatického kroužku z Káčka. Jiní zase zhlédli nejrůznější výstavy a představení, někdo byl zapojen do her či výtvarného tvoření. My učitelé jsme byli rádi, že jsme přivezli stejně početnou skupinu dětí, s jakou jsme ráno vyjížděli .

Příštímu ročníku festivalu držíme palce!

Radana Zubatá