Šablony 2017 – 2019

Masarykova ZŠ a MŠ se přihlásila do projektu, který je spolufinancován EU. Bude probíhat v průběhu školního roku 2017/2018 a 2018/2019. Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči žáků.