Petr a Lucie

Návštěva divadelního představení v Masarykově divadle v Jičíně

V pondělí 6.11. zhlédli žáci 8. a 9. třídy divadelní adaptaci známé novely Romaina Rollanda Petr a Lucie v podání pražské zájezdové scény Divadla různých jmen. Před divadlem jsme ještě navštívili Okresní knihovnu Václava Čtvrtka. Žáci si prohlédli dětské oddělení, dozvěděli se, co všechno jim knihovna může nabídnout. Součástí plánované návštěvy byla i motivační část: připravit se na divadlo, které nás čekalo. Před desátou hodinou jsme již seděli v první řadě v divadle. Brzy se před námi začalo odvíjet strhující drama Rollandovy protiválečné novely.

Z názorů žáků 9. třídy:

„….být zamilovaný je krásné, ale nechtěli bychom prožít válku….“

„…. herci dokonale a přesvědčivě vyjádřili vypjaté emoce….“

„….je hrozné, že Petr a Lucie zahynuli, kdo byl zodpovědný za zmaření jejich mladých životů?…“

…..“ člověk má přece právo prožít svůj život v míru…“