Zápis dětí do 1. ročníku – rozhodnutí

Vážení zákonní zástupci, v příloze níže je uveden seznam přijatých dětí pod kódy, které byly každému dítěti přiděleny.

Jakmile epidemická situace dovolí, uspořádáme pro tyto děti motivační část zápisu, aby o zážitek k této důležité události děti nepřišly. O temínu konání budete informováni e-mailem či telefonicky (dle vámi uvedeného kontaktu).

Těšíme se na setkání s dětmi i Vámi.

S. Munzarová a pedagogové ZŠ