Provoz ZŠ od 3. 5.

prezenční výuka:        sudý týden – skupinka IZS, 3., 4., 6., 7. tř. (od 3. 5.)

lichý týden – 1., 2., 5., 8., 9. tř. (od 10. 5.)

– třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem – on-line hodiny dle rozpisu jako dosud

Příchody do školy:

– před vstupem do školy nasadit jednorázovou roušku, nutné dodržovat čas příchodu

Sudý týden (čtvrtek kvůli testování 6. a 7. tř. jiný čas příchodu):

7.15 – 7.20…….skupinka IZS

7.20 – 7.25…….3. třída

7.25 – 7.30…….6. třída

7.30 – 7.35 …….4. třída

7.35 – 7.40……..7. třída

Lichý týden (čtvrtek kvůli testování 8. a 9. tř. jiný čas příchodu):

7.15 – 7.20…….1. třída

7.20 – 7.25…….2. třída

7.25 – 7.30 …….5. třída

7.30 – 7.35 ……. 8. třída

7.35 – 7.40……..9. třída

Výuka:

– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor (žáci chirurgickou roušku) po celou dobu pobytu ve škole, teplejší oblečení (mikinu) z důvodu častého větrání a pobytu venku

TV – 2. stupeň pouze ve čtvrtek po celých třídách – 6.tř. – Be; 7.tř. – Hu, 8.tř. – Hu, 9. tř. – Be – v homogenních skupinách

pouze venku, bez roušek, nutnost sportovního oblečení připraveného ve škole

– rozdělení po třídách 8. a 9. tř., 6. a 7. tř. po třídách i na chlapce a děvčata – při vhodném počasí práce na zahradě, při dešti dílny, kuchyňka apod.

HV– bez zpěvu

Testování

2x týdně – pondělí a čtvrtek ráno v sokolovně 2. stupeň, 1x týdně 1. stupeň

Testování provede zdravotnický personál (zdravotníci místních lékařů)

Časové rozvržení testování:

Sudý týden 3. + 4. + 6. + 7. tř.

Pondělí: 7.20 – 7.25 – skupina IZS, 7.25 – 7.30 – 3. tř., 7.30 – 7.40 – 6.tř., 7.40 – 7.45 – 4.tř., 7.45 – 7.55 – 7.tř.

Čtvrtek: 7.20 – 7.25 – 6. tř., 7.25 – 7.30 – 7. tř.

Lichý týden 1. + 2. + 5. + 8. + 9.tř.

Pondělí: 7.20 – 7.30 – 1. třída, 7.30 – 7.35 – 2. třída, 7.35 – 7.45 – 5. třída, 7.45 – 7.55 – 8. třída, 7.55 – 8.05 – 9. třída

Čtvrtek: 7.20 – 7.25 – 8.třída, 7.25 – 7.30 – 9.třída

Stravování:

Nemíchání skupin – odchod na oběd dle rozpisu.

Odchody na oběd:

Lichý týden:

Pondělí: 11.15 – 1.tř., 11.40 – 8.tř. , 12.20 – 5.tř., 12.40 – 9.tř., 12.55 – 2.tř.

Úterý: 11.25 – 5.tř., 11.55 – 2.tř., 12.20 – 1.tř., 13.15 – 9. tř., 13.35 – 8.tř.

Středa: 11.25 – 1.tř., 12.20 – 2.tř., 13.00 – 8.tř., 13.15 – 9.tř., 13.30 – 5.tř.

Čtvrtek: 11.15 – 1.tř., 11.40 – 8.tř., 12.00 – 9.tř., 12.20 – 5.tř., 12.40 – 2.tř.

Pátek: 11.15 – 1.tř., 11.40 – 2.tř., 12.20 – 5. tř., 13.15 – 8.tř., 13.30 – 9.tř.

Sudý týden:

Pondělí: 11.25 – IZS, 11.45 – 6.tř., 12.20 – 7.tř., 12.40 – 4.tř., 13.05 – 3.tř.

Úterý: 11.25 – 6. tř., 11.40 – 3.tř., 12.00 – IZS, 12.20 – 4.tř., 12.40 – 7.tř.

Středa: 11.25 – IZS, 11.45 – 7.tř., 12.20 – 3.tř., 12.40 – 4.tř., 13.15 – 6.tř.

Čtvrtek: 11.25 – IZS, 12.20 – 4.tř., 12.40 – 3.tř., 13.15 – 6.tř., 13.30 – 7.tř.

Pátek: 11.25 – 6.tř., 11.45 – IZS, 12.10 – 4.tř., 12.30 – 3.tř., 13.05 – 7.tř.

Aktuální informace zasílané do E-ŽK.