Ukončení školního roku

Ukončení školního roku proběhne pro žáky 1. – 8. ročníku v pátek 26. června 2020. Informace o přesném čase příchodu a odchodu žáků jednotlivých ročníků  byla žákům i zákonným zástupcům zaslána do elektronické žákovské knížky.

Ve dnech 29. a 30. června 2020 bude ředitelské volno.