Ukliďme Česko 2023

I letos se žáci naší školy zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Ve dnech 18. – 26. dubna sbírali žáci, učitelé a asistenti malé i větší odpadky v našem městě a blízkém okolí. Také se věnovali ekologické výuce- např. třídění odpadků, době rozpadu odpadků, plýtvání vodou, jídlem…, problémům Země atd. Spousta dětí si při práci uvědomila, že příroda bez odpadků je prostě krásnější.