Třídní schůzky

Ve středu dne 16. 11. 2016 se od 16.00hod. uskuteční třídní schůzky. Schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku začne již v 15.30hod. setkáním s výchovnou poradkyní (informace k volbě povolání, k přijímacím zkouškám apod.).

Rada Spolku rodičů a přátel školy Železnice se sejde též 16.11. v 15.30hod. v učebně II. oddělení školní družiny.