Sportovní dny na závěr školního roku

Školní rok jsme ukončili sportovními dny, které proběhly formou atletického pětiboje v pondělí a úterý 26.-27.6. Celou akci uspořádali pro své mladší spolužáky žáci z odcházející deváté třídy. Poctivě připravili registrační karty, všechna sportoviště a následně plnili role rozhodčích. Předškoláci a žáci základky byli rozděleni dle věku a pohlaví do jednotlivých kategorií a soutěžili v rámci pětiboje jednotlivců ve sprintu, hodu kriketovým míčkem (granátem), rychlostní vytrvalosti, hodu na přesnost a běhu na čas na překážkové dráze. Všichni sportovci podali velmi bojovné a srdnaté výkony a zaslouží pochvalu. Velký dík patří našim deváťákům za výborné uspořádání celé akce a děvčatům ze sedmičky za upečené sladkosti pro naše mladé sportovce.