Práce v dílnách

V rámci pracovních činností se věnujeme s žáky druhého stupně i práci se dřevem. Tady je tvorba žáků 7. – 9. ročníku dle jejich vlastních návrhů.