Organizace začátku školního roku 2023/2024

Školní rok bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023.

Pondělí 4. 9. 2023
7:45 zahájení školního roku v kmenových učebnách, ukončení prvního dne v 9.30hod.
Školní družina v tento den ještě není, zajišťují se přihlášky.
Z provozních a organizačních důvodů škola v tento den neposkytuje stravování.

Úterý 5. 9. 2023
1. stupeň – 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin – třídnické hodiny.

Středa 6. 9. 2023

1.-4. ročník – výlety k projektu Český ráj; 5. – 9. ročník výuka dle rozvrhu 5 vyučovacích hodin.

Čtvrtek 7. 9. 2023
1. – 4. ročník zpracování projektu Český ráj s třídním učitelem – 4 vyučovací hodiny.

5. – 9. ročník výlety k projektu Český ráj (obědy jsou všem hromadně odhlášeny, pokud chce někdo oběd do jídlonosiče, musí si jej přihlásit sám).

Pátek 8. 9. 2023

1.- 4. ročník výuka dle rozvrhu 4 vyučovací hodiny.

5. – 9. ročník zpracování projektu Český ráj – 5 vyučovacích hodin.

Školní družina
od úterý 5. 9. 2023 zahájen provoz v běžném režimu 6:30-16:00.