Nabídka kroužků na 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče, na odkaze níže je nabídka kroužků na 2. pololetí. Přihlášky předejte do 30. 1. 2020 třídním učitelům, peníze za kroužky se budou vybírat v týdnu po jarních prázdninách od 10. do 14. 2. 2020.

Kroužky 2. pololetí 2019-2020

Přihláška na kroužky