Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáků se uskuteční s jejich třídní učitelkou Mgr. Evou Havlíkovou v úterý dne 18. 6. 2019 od 16.00hod. ve 4. třídě v základní škole.

S. Munzarová