Vystoupení dětí a žáků železnickým seniorům

Děti z mateřské školy a žáci 4. ročníku ZŠ vystoupili dne 1. 12. 2022 v místní sokolovně, aby zpříjemnili Předvánoční setkání seniorů. Děti z mateřinky zvládly zdramatizovat pohádku O veliké řepě a čtvrťáci potěšili přítomné svými vánočními písněmi a básničkami. Všem účinkujícím i paním učitelkám, které všechny na vystoupení připravily, moc děkujeme!